PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna została zawiązana 23.11.2009 roku w Warszawie aktem notarialnym Repertorium A nr 17849/2009. Założycielem Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 27 listopada 2009 roku (sygn. LU.XI NS-REJ.KRS/15260/09/517) została zarejestrowana pod firmą:

 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
Dozwolone jest również posługiwanie się nazwą skróconą firmy:  PGE Dystrybucja S.A.

REGON: 060552840
NIP: 9462593855
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124
 
Kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł (w całości opłacony)

Kontakt

ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

+48 81 7105702 | +48 81 7442339

 

Dystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę PGE Dystrybucja Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze działania określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. PGE Dystrybucja swoim zasięgiem obejmuje obszar   122 433 km2  (ok. 38 % powierzchni kraju).

PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła swoją działalność operatorską z dniem 1 września 2010 roku. Spółka jako OSD powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, obecnie Oddziałów terenowych spółki PGE Dystrybucja S.A.

Dokumenty do pobrania

pgedystrybucja_oSpolce_site