PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna została zawiązana 23.11.2009 roku w Warszawie aktem notarialnym Repertorium A nr 17849/2009. Założycielem Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 27 listopada 2009 roku (sygn. LU.XI NS-REJ.KRS/15260/09/517) została zarejestrowana pod firmą:

 

PGE Dystrybucja Spółka AkcyjnaDozwolone jest również posługiwanie się nazwą skróconą firmy:  PGE Dystrybucja S.A.

REGON: 060552840
NIP: 9462593855
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124
 
Kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł (w całości opłacony)

Kontakt

ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

+48 81 7105702 | +48 81 7442339

pgedystrybucja_oSpolce_site