Kodeks prezentuje główne zadania operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej i jasno oddziela te zadania od przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą czy wytwarzaniem energii. W intencji autorów dokument ma za zadanie pokazać odbiorcom energii elektrycznej w sposób możliwie pełny i zrozumiały, działania oraz cele, do których dążą operatorzy systemów dystrybucyjnych.

W Kodeksie znalazły się opisy działań realizowanych przez OSD oraz obowiązków, które spełniają OSD m.in. w zakresie przyłączania do sieci oraz świadczenia usług dystrybucji energii.

Zapraszamy do lektury dokumentu POBIERZ PLIK - Kodeks dostępny jest także w wersji angielskiej ENGLISH VERSION

Więcej informacji znajdziecie Państwo także na stroniePTPiREE