Plany wprowadzania ograniczeń opracowuje i wprowadza operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Określają one wielkości maksymalnego poboru energii dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania. Wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, ujęte w planie ograniczeń, określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym: • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej określonej w umowie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, • stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierna obniżanie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę, • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego w umowie minimum (mocy bezpiecznej), niepowodującego zagrożeń i zakłóceń. Przestrzeganie ograniczeń
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma prawo kontrolować czy odbiorcy, których tyczą się ograniczenia rzeczywiście się do nich dostosowują. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach Urzędu Regulacji Energetyki. Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się: • na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, • na stronie PSE SA.