Dwie inwestycje na łączną sumę 5,4 mln zł przełożą się na poprawę jakości oraz parametrów zasilania naszych Odbiorców. Pierwsza inwestycja, o wartości blisko 3 mln zł („Modernizacja pól liniowych 110kV w obiektach pierścienia Chełm w zakresie stacji Chełm Kolejowa”), polega na wymianie wyłączników, napędów odłączników, szaf sterowniczo przekaźnikowych wraz z aparaturą zabezpieczeniową, przebudową starej części rozdzielni 15kV (pola 25-50) na okapturzoną z wymianą zabezpieczeń w stacji Chełm Kolejowa, szaf kablowych wraz z kablami sterowniczymi oraz malowaniem konstrukcji w polach linii 110 kV ww. stacji. Druga inwestycja, o wartości 2,4 mln zł („Modernizacja pól liniowych 110kV w obiektach pierścienia Chełm w zakresie stacji Chełm Płn–Chełm Płd„) dotyczy wymiany wyłączników, napędów odłączników, szaf sterowniczo przekaźnikowych wraz z aparaturą zabezpieczeniową, szaf kablowych wraz z kablami sterowniczymi oraz malowaniem konstrukcji w polach linii 110 kV ww. stacji. Realizacja inwestycji poprawi selektywność działania zabezpieczeń przez zmniejszenie czasów własnych działania zabezpieczeń i wyłączania wyłączników. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie nieselektywnych wyłączeń pozbawiających dostaw energii dla dużej liczby odbiorców, poprawiając tym samym pewności zasilania.