Busko

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2019-03-22 07:00 2019-03-22 15:30 8 Swojczany
Swojczany 5, 6
2019-03-22 07:00 2019-03-22 15:30 8 Tczyca
Tczyca 4
2019-03-22 08:30 2019-03-22 13:00 4 Michałowice
Michałowice
2019-03-22 09:00 2019-03-22 16:00 7 Koszyce
Koszyce Osiedle
2019-03-25 08:00 2019-03-25 14:30 6 Rataje Karskie
  • od nr 53 do 119
Rataje 5
2019-03-25 08:00 2019-03-25 13:00 5 Jelcza
Jelcza 2 Kolonia, 3 Las
2019-03-25 08:00 2019-03-25 13:00 5 Tczyca
Tczyca 1 Bógdołek
2019-03-25 08:30 2019-03-25 17:00 8 Michałowice
Michałowice
2019-03-25 08:30 2019-03-25 14:00 5 Charbinowice
Charbinowice 1
Obwód nr 2
2019-03-26 08:00 2019-03-26 14:30 6 Gabułtów
Gabułtów 1
2019-03-26 08:00 2019-03-26 14:30 6 Rataje Karskie
  • od nr 12 do 53
Rataje 6
2019-03-26 08:00 2019-03-26 14:30 6 Czuszów
Czuszów 2
Klimontów, Kadzice
2019-03-26 08:30 2019-03-26 17:00 8 Michałowice
Michałowice
2019-03-26 09:00 2019-03-26 15:00 6 Zbludowice
  • ul. Rehabilitacyjna
  • ul. Zdrojowa
Busko Górka 1
2019-03-26 09:00 2019-03-26 17:00 8 Gołuchów
Żydówek
Gołuchów 1,2, Wodociąg, Żydówek
2019-03-27 08:00 2019-03-27 14:30 6 Gabułtów
Gabułtów 2
2019-03-27 08:00 2019-03-27 14:30 6 Rataje Karskie
Rataje 4
2019-03-27 08:00 2019-03-27 14:30 6 Dosłońce
Dosłońce 6
2019-03-27 08:30 2019-03-27 14:30 6 Kolosy
Będziaki
Stawiszyce
Miernów
Kolosy 1,4, Będziaki, Stawieszyce 1,2,3,4,5, Wodociąg, Miernów 1,2
2019-03-27 09:00 2019-03-27 15:00 6 Zbludowice
  • ul. Korczyńska
  • ul. Owczarska
Busko Korczyńska
2019-03-28 08:00 2019-03-28 14:30 6 Gabułtów
Gabułtów 3
2019-03-28 08:00 2019-03-28 14:30 6 Rataje Karskie
Rataje 3
2019-03-28 08:00 2019-03-28 14:30 6 Biskupice
Biskupice 1
2019-03-28 09:00 2019-03-28 15:00 6 Zbludowice
  • ul. Korczyńska
  • ul. Ceglana
  • ul. Starkiewicza
Busko Korczyńska
2019-03-29 08:00 2019-03-29 14:30 6 Gabułtów
Gabułtów 4
pgedystrybucja_site