Krosno

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2019-07-16 08:00 2019-07-16 14:00 6 Świątkowa Wielka
Świątkowa Wielka 3 Wyciąg
2019-07-16 08:00 2019-07-16 15:00 7 Szufnarowa
Szufnarowa 4
2019-07-16 09:00 2019-07-16 14:00 5 Wysoka Strzyżowska
Wysoka Strzyżowska 5 GS
Obwód nr 4
2019-07-17 08:00 2019-07-17 14:30 6 Potok
Potok 1, 3, 4, 10, 11, 14, 15
2019-07-17 08:00 2019-07-17 14:00 6 Strzyżów
Dobrzechów
Strzyżów 8 Dobrzechów 1
2019-07-17 08:00 2019-07-17 15:00 7 Glinik Charzewski
Glinik Chorzewski 2, 3
2019-07-17 08:00 2019-07-17 14:30 6 Potok
Potok 1, 3, 4, 10, 11, 14, 15
2019-07-17 09:00 2019-07-17 14:00 5 Wysoka Strzyżowska
Wysoka Strzyżowska 5 GS
Obwód nr 1 i 2
2019-07-18 08:00 2019-07-18 15:00 7 Glinik Charzewski
Glinik Charzewski 1, 4
2019-07-18 08:00 2019-07-18 14:00 6 Szufnarowa
Szufnarowa 1-11, Era
2019-07-19 08:00 2019-07-19 15:00 7 Gwoźnica Górna
Gwoźnica 7, 8
Gwoźnica Kąty
2019-07-19 08:00 2019-07-19 16:00 8 Wysoka Strzyżowska
Wysoka Strzyżowska 1, 2, 5, Gorzelnia
2019-07-19 09:00 2019-07-19 14:00 5 Niewodna
Różanka
Wiśniowa
Kalembina
Niewodna 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Różanka 5;
Wiśniowa 2, 3, 4, 10, 11;
Kalembina 2;
2019-07-26 08:00 2019-07-26 16:00 8 Wiśniowa
Wiśniowa 11 Betoniarnia
pgedystrybucja_site