Lublin-Teren

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2019-07-16 08:00 2019-07-16 11:00 3 Nowy Radzic
Radzic Nowy 1, Radzic Nowy 2, Radzic Nowy 3.
2019-07-16 08:00 2019-07-16 14:00 6 Lubartów
 • ul. Świerkowa
 • ul. Wierzbowa
 • ul. Słowackiego
 • ul. Bukowa
 • ul. Chmielna
 • ul. Kasztanowa
Lubartów Wierzbowa 1
2019-07-16 08:00 2019-07-16 15:00 7 Siedliska
Siedliska 3
2019-07-16 08:00 2019-07-16 12:00 4 Turka
 • ul. Borówkowa
 • ul. Malinowa
Turka ST-8
2019-07-16 08:00 2019-07-16 15:00 7 Kozubszczyzna
Kozubszczyzna 8
2019-07-16 08:00 2019-07-16 14:00 6 Wola Piasecka
Wola Piasecka 2
2019-07-16 08:00 2019-07-16 10:00 2 Poizdów-Kolonia
Poizdów Kolonia 2
2019-07-16 09:00 2019-07-16 13:00 4 Świdnik
 • ul. Jana Kilińskiego
Świdnik ST-3
2019-07-17 08:00 2019-07-17 15:00 7 Dębica
Dębica 3
2019-07-17 08:00 2019-07-17 15:00 7 Lisów
Lisów 4
2019-07-17 08:00 2019-07-17 13:00 5 Motycz-Józefin
Motycz Józefin 1
2019-07-17 08:00 2019-07-17 15:00 7 Bystrzyca Nowa
Bystrzyca Nowa Bych. 4
2019-07-17 08:00 2019-07-17 15:00 7 Franciszków
Franciszków Świd. 6
2019-07-17 09:00 2019-07-17 12:00 3 Stoczek
Ziółków
Stoczek 5, Stoczek 7, Ziółków 1, Ziółków 2, Ziółków 3, Ziółków 6.
2019-07-18 07:00 2019-07-18 09:00 2 Kaniwola
Czarny Las
Piaseczno
Rozpłucie Pierwsze
Rozpłucie Drugie
Kaniwola- 1,3,4,oczyszczalnia ścieków, Rozpłucie- 3,4, 5, Ostrów Czarnylas, Czarnylas 1, 2- Piaseczno OW ZOZ, AZS, Piaseczno 6 Antar, OSK, Piaseczno domki.
2019-07-18 07:30 2019-07-18 10:00 2 Amelin
Amelin, Amelin Wiertnia
2019-07-18 07:30 2019-07-18 10:00 2 Syry
Syry 3, Syry 4
2019-07-18 08:00 2019-07-18 14:00 6 Lubartów
 • ul. Bolesława Chrobrego
 • ul. Królowej Jadwigi
 • ul. Władysława Jagiełły
 • ul. Władysława Łokietka
Lubartów Aleje Zwycięstwa 1
2019-07-18 08:00 2019-07-18 15:00 7 Rokitno
Rokitno Oczyszczalnia
2019-07-18 08:00 2019-07-18 14:00 6 Stoczek
Stoczek 1
2019-07-18 08:00 2019-07-18 15:00 7 Motycz-Józefin
Motycz Józefin 2
2019-07-18 08:00 2019-07-18 15:00 7 Radawczyk
Radawczyk Drugi ST-3
2019-07-18 08:00 2019-07-18 17:00 9 Piaseczno
Piaseczno AZS
2019-07-18 08:00 2019-07-18 14:00 6 Rybczewice Pierwsze
Rybczewice 2A
2019-07-18 15:30 2019-07-18 17:00 1 Kaniwola
Czarny Las
Piaseczno
Rozpłucie Pierwsze
Rozpłucie Drugie
Kaniwola-1, 3, 4, oczyszczalnia ścieków, Rozpłucie- 3,4,5, Ostrów Czarnylas, Czarnylas 1,2, Piaseczno OWZOZ, AZS, Piaseczno 6 Antar, OSK, Domki.
2019-07-19 08:00 2019-07-19 14:00 6 Lubartów
 • ul. Hutnicza
 • ul. Piaskowa
 • ul. Lubelska
Lubartów PTHW
2019-07-19 08:00 2019-07-19 14:00 6 Mieczysławka
Mieczysławka 1
2019-07-19 08:00 2019-07-19 14:00 6 Dys
Dys 1
2019-07-19 08:00 2019-07-19 14:00 6 Nadrybie-Wieś
Nadrybie 8
2019-07-19 08:00 2019-07-19 15:00 7 Radawiec Duży
Radawiec Duży ST-2
2019-07-19 08:00 2019-07-19 15:00 7 Motycz
Motycz 6
2019-07-19 08:00 2019-07-19 09:00 1 Sporniak
Motycz
Motycz 10, Sporniak Motycki
2019-07-19 09:00 2019-07-19 15:00 6 Siedliska Pierwsze
Siedliska Szkoła
2019-07-19 14:00 2019-07-19 15:00 1 Sporniak
Motycz
Motycz 10, Sporniak Motycki
2019-07-22 08:00 2019-07-22 14:00 6 Lubartów
 • ul. Lipowa
Lubartów Zagrody Lubartowskie
2019-07-23 08:00 2019-07-23 09:00 1 Jabłonna Pierwsza
Czerniejów
Czerniejów Kolonia 1, Czerniejów 2, 6, Jabłonna kolonia 5, Jabłonna 5, Jabłonna Pawilon, Jabłonna Gorzelnia
2019-07-23 08:00 2019-07-23 14:00 6 Nasutów
Nasutów 21
2019-07-23 13:00 2019-07-23 14:00 1 Jabłonna Pierwsza
Czerniejów
Czerniejów Kolonia 1, Czerniejów 2, 6, Jabłonna kolonia 5, Jabłonna 5, Jabłonna Pawilon, Jabłonna Gorzelnia
2019-07-24 08:00 2019-07-24 15:00 7 Lipniak
Lipniak 1
2019-07-24 08:00 2019-07-24 14:00 6 Wola Krasienińska
Wola Krasienińska 2
2019-07-25 08:00 2019-07-25 15:00 7 Brzeziny
Brzeziny 4
2019-07-26 08:00 2019-07-26 14:00 6 Lubartów
 • ul. Rubinowa
 • ul. Szafirowa
Lubartów ST-14 Sanguszki 1
2019-07-26 08:00 2019-07-26 13:00 5 Lubartów
 • ul. Olchowa
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Adama Mickiewicza
 • ul. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Czeremchowa
 • ul. Jaśminowa
Lubartów Jajczarnia
Ulice w okolicy Parku i ogródków działkowych.
2019-07-29 08:00 2019-07-29 15:00 7 Białobrzegi
Białobrzegi 3
2019-07-31 08:00 2019-07-31 09:00 1 Kock
 • ul. Pogodna
 • ul. Adama Mickiewicza
 • ul. Łukowska
 • ul. gen. Kleeberga
Białobrzegi
Białobrzegi-Kolonia
Ruska Wieś
Kock 3, Kock Kolonia 4, Kock GS, Kock POM, Białobrzegi Kolonia 2, Białobrzegi 3, Białobrzegi PGR, Ruska Wieś 1
2019-07-31 08:00 2019-07-31 14:00 6 Starościn
Starościn 9
2019-07-31 08:00 2019-07-31 12:00 4 Prawiedniki
Prawiedniki ST-7
2019-07-31 16:00 2019-07-31 17:00 1 Kock
 • ul. Pogodna
 • ul. Adama Mickiewicza
 • ul. Łukowska
 • ul. gen. Kleeberga
Białobrzegi
Białobrzegi-Kolonia
Ruska Wieś
Kock 3, Kock Kolonia 4, Kock GS, Kock POM, Białobrzegi Kolonia 2, Białobrzegi 3, Białobrzegi PGR, Ruska Wieś 1
2019-08-01 08:00 2019-08-01 11:00 3 Kazimierzówka
Kazimierzówka Kol.3
2019-08-07 08:00 2019-08-07 13:00 5 Uciekajka
Uciekajka 2
pgedystrybucja_site