Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie Godziny Stacja
Dynów
  • ul. Bartkówka
2019-12-09 07:00 2019-12-09 10:00 3 Bartkówka 4
Żurawica
2019-12-09 07:00 2019-12-09 13:30 6 Żurawica 30
Kosienice
2019-12-10 07:00 2019-12-10 09:00 2 Kosienice 1, Kosienice 2, Kosienice 3, Kosienice 4, Kosienice 5
Maćkowice
2019-12-10 07:00 2019-12-10 09:00 2 Maćkowice 5
Hermanowice
2019-12-10 08:00 2019-12-10 13:00 5 Hermanowice 5 , obwód 1
Dynów
  • ul. Bartkówka
2019-12-11 07:00 2019-12-11 10:00 3 Bartkówka 4
Kosienice
2019-12-11 07:00 2019-12-11 09:00 2 Kosienice 1, Kosienice 2, Kosienice 3, Kosienice 4, Kosienice 5
Maćkowice
2019-12-11 07:00 2019-12-11 09:00 2 Maćkowice 5
Ostrów
2019-12-11 08:00 2019-12-11 13:00 5 Ostrów 5 , obwód 1, 2, 3
Skopów
2019-12-12 07:00 2019-12-12 16:00 9 Skopów 1 , Skopów 4, Skopów 5
Skopów
2019-12-12 07:00 2019-12-12 09:00 2 Skopów 2
Skopów
2019-12-12 07:00 2019-12-12 09:00 2 Skopów 3
Skopów
2019-12-12 07:00 2019-12-12 09:00 2 Skopów 6
Skopów
2019-12-12 14:00 2019-12-12 17:00 3 Skopów 2
Skopów
2019-12-12 14:00 2019-12-12 17:00 3 Skopów 3
Skopów
2019-12-12 14:00 2019-12-12 17:00 3 Skopów 6
Bircza
2019-12-13 08:00 2019-12-13 16:00 8 Bircza 7
Siedliska
2019-12-13 11:00 2019-12-13 13:30 2 Siedliska 5 obwód nr 1
Skopów
2019-12-16 07:00 2019-12-16 13:00 6 Skopów 2
Skopów
2019-12-16 07:00 2019-12-16 09:00 2 Skopów 3
Skopów
2019-12-17 07:00 2019-12-17 09:00 2 Skopów 1 , Skopów 4, Skopów 5
Skopów
2019-12-17 07:00 2019-12-17 09:00 2 Skopów 2
Skopów
2019-12-17 07:00 2019-12-17 09:00 2 Skopów 3
Skopów
2019-12-17 07:00 2019-12-17 09:00 2 Skopów 6
Skopów
2019-12-17 14:00 2019-12-17 17:00 3 Skopów 3
pgedystrybucja_site