Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie Godziny Stacja
Rzeszów
2019-12-09 08:00 2019-12-09 16:00 8 Biała 7 Zastróże
Z linii niskiego napięcia obwód kierunek ul. Gombrowicza, Leśmiana, Iwaszkiewicza, Miłosza
Lecka
2019-12-09 08:00 2019-12-09 17:00 9 Lecka 1, 3, 4, 6, 7, 8
Białka
2019-12-09 08:00 2019-12-09 17:00 9 Białka 4, 5
Błędowa Tyczyńska
2019-12-10 08:00 2019-12-10 15:00 7 Błędowa Tyczyńska 6
Z linii niskiego napięcia obwód kierunek wieś
Rzeszów
2019-12-11 08:00 2019-12-11 16:00 8 Olbrachta 1
Z linii niskiego napięcia obwód kierunek ulica Olbrachta
Błażowa
2019-12-12 08:00 2019-12-12 17:00 9 Błażowa 3, 11, 18, 26, 28
Błażowa
2019-12-13 08:00 2019-12-13 17:00 9 Błażowa 28
Błażowa
2019-12-13 14:00 2019-12-13 17:00 3 Błażowa 3, 11, 18, 26
pgedystrybucja_site