Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie Godziny Stacja
Zmiennica
2019-12-09 08:00 2019-12-09 15:30 7 Zmiennica 4, obwód nr 3
Tyrawa Wołoska
2019-12-09 08:30 2019-12-09 14:30 6 Tyrawa Wołoska 3
obwód nr 4
Niebieszczany
2019-12-09 08:30 2019-12-09 14:30 6 Niebieszczany 4
obwód nr 3
Sanok
  • ul. Głowackiego
  • ul. Michała Drzymały
2019-12-10 00:00 2019-12-10 15:00 15 Sanok Głowackiego 1
Zmiennica
2019-12-10 08:00 2019-12-10 15:00 7 Zmiennica 4
obwód nr 2
Równia
2019-12-10 08:30 2019-12-20 14:00 245 Równia 7
obwód kierunek Hoszowczyk
Dydnia
2019-12-10 08:30 2019-12-10 14:00 5 Dydnia 3
obwód kierunek Krzywe
Nowosielce
2019-12-10 08:30 2019-12-10 14:00 5 Nowosielce 9
obwód nr 1 i 3
Golcowa
2019-12-11 08:00 2019-12-11 11:00 3 Golcowa 16
obwód nr 5
Czaszyn
2019-12-11 08:30 2019-12-11 14:00 5 Czaszyn 2
obwód nr 2
Wujskie
2019-12-12 08:00 2019-12-12 14:30 6 Wujskie 1
Wujskie
Załuż
2019-12-12 08:00 2019-12-12 10:00 2 Wujskie 2 i 3
Załuż 1 i 5
Nozdrzec
2019-12-12 08:00 2019-12-12 11:00 3 Nozdrzec 4
obwód nr 1
Czaszyn
2019-12-12 08:30 2019-12-12 14:00 5 Czaszyn 2
obwód nr 1
Wujskie
Załuż
2019-12-12 12:30 2019-12-12 14:30 2 Wujskie 2 i 3
Załuż 1 i 5
Czaszyn
2019-12-13 08:30 2019-12-13 14:00 5 Czaszyn 2
obwód kierunek PKP
Wróblik Szlachecki
2019-12-16 08:30 2019-12-16 14:00 5 Wróblik Szlachecki 1
obwód nr 1
pgedystrybucja_site