Sanok

Zmień lokalizację.
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2019-10-23 08:00 2019-10-23 13:00 5 Hoszów
Hoszów 2
obwód nr 2
2019-10-24 08:00 2019-10-24 12:00 4 Lutowiska
Lutowiska 6
obwód kier. Kościół
2019-10-24 08:30 2019-10-24 14:00 5 Wróblik Królewski
Wróblik Królewski 5 Suszarnia
2019-10-24 08:30 2019-10-24 14:30 6 Olszanica
Olszanica 2
obwód nr 2
2019-10-25 08:00 2019-10-25 13:00 5 Komańcza
Radoszyce
Osławica
Komańcza 7 Wietnam,
Radoszyce 1 i 2,
Osławica 1 i 2
2019-10-25 08:00 2019-10-25 13:00 5 Cisna
Cisna 3 OKL
2019-10-25 08:00 2019-10-25 14:00 6 Jankowce
Jankowce 1
obwód kier. Lesko
2019-10-25 08:30 2019-10-25 14:00 5 Wołodź
Wołodź 1
2019-10-28 08:30 2019-10-28 14:00 5 Haczów
Trześniów
Buków
Haczów 1, Trześniów od 2 do 9, Buków 1 i 2
2019-10-28 08:30 2019-10-28 14:00 5 Nozdrzec
Nozdrzec 5
obwód kier. Hłudno
2019-10-28 08:30 2019-10-28 14:00 5 Lutowiska
Lutowiska 7
2019-10-28 09:00 2019-10-28 11:00 2 Żubracze
Żubracze 1
2019-10-29 08:00 2019-10-29 12:00 4 Witryłów
Witryłów 3
obwód nr 1
2019-10-29 08:00 2019-10-29 16:00 8 Berezka
Berezka 1
2019-10-29 08:30 2019-10-29 14:00 5 Haczów
Haczów 10
2019-10-29 08:30 2019-10-29 12:00 3 Niebocko
Niebocko 16
obwód nr 1
2019-10-29 08:30 2019-10-29 14:00 5 Zawóz
Zawóz 1
obwód nr 2
2019-10-29 09:00 2019-10-29 13:00 4 Wańkowa
Brelików
Leszczowate
Wańkowa 4 Szkoła,
Brelików 1, 2, 5
Leszczowate 1, 2
2019-10-29 10:00 2019-10-29 13:00 3 Moczary
Moczary 1
2019-10-29 11:00 2019-10-29 14:00 3 Niebocko
Niebocko 16
obwód nr 2
2019-10-30 08:00 2019-10-30 14:00 6 Nozdrzec
Nozdrzec 7
obwód kierunek prom
2019-10-30 08:30 2019-10-30 14:00 5 Lutowiska
Lutowiska 1
obwód nr 2
2019-10-30 08:30 2019-10-30 14:00 5 Niebocko
Niebocko 12
obwód nr 1
2019-10-30 08:30 2019-10-30 14:00 5 Nowosiółki
Nowosiółki 2
obwód nr 1
2019-10-30 10:00 2019-10-30 13:00 3 Rabe
Rabe 2
obwód nr 1
2019-10-30 11:00 2019-10-30 14:00 3 Witryłów
Witryłów 3
obwód nr 2
2019-10-31 08:00 2019-10-31 14:00 6 Nozdrzec
Nozdrzec 7
obwód 2 i 3
2019-10-31 08:30 2019-10-31 14:00 5 Niebocko
Niebocko 15
obwód nr 1
2019-11-04 08:30 2019-11-04 14:00 5 Bzianka
Bzianka 5
obwód nr 2
2019-11-04 08:30 2019-11-04 14:00 5 Niebocko
Niebocko 13
obwód nr 1
pgedystrybucja_site