Wyszków

Zmień lokalizację.
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2019-08-20 07:00 2019-08-20 17:00 10 Dobczyn
 • ul. Mazowiecka
 • ul. Wąska
 • ul. Różana
11-0122 Dobczyn PKP
2019-08-20 07:00 2019-08-20 09:00 2 Klembów
Krzywica
Sitki
Pasek
Michałów
Nowy Kraszew
Pieńki
Ostrówek
 • ul. Przejazdowa
 • ul. Wycinki
Dobczyn
11-0128 Pieńki, 11-0126 Klembów Górki I, 11-1150 Krzywica II, 11-1505 Sitki I, 11-0123 Krzywica, 11-1179 Wycinki I, 11-0170 Klembów Górki Pasek Nowy, 11-1003 Klembów III, 11-0169 Klembów Górki II, 11-1002 Klembów II, 11-0059 Klembów I, 11A3139 Klembów Oczyszczalnia, 11-1864 Klembów Leśna, 11-1767 Klembów IV, 11-1850 Klembów Sitki V, 11-1752, Michałów III, 11-1513 Klembów Pasek, 11-0124 Michałów II, 11-1504 Sitki II, 11-0127 Sitki Klembów, 11-0125 Michałów I
2019-08-20 08:00 2019-08-20 14:00 6 Stoczek
 • ul. Ogrodowa 10-14
 • ul. Kosowska 9-15
Gajówka Wschodnia
 • 1-17
07-1074 STOCZEK 5
2019-08-20 08:00 2019-08-20 13:00 5 Ślubów
11-1720 ŚLUBÓW
2019-08-20 08:00 2019-08-20 11:00 3 Kosów Lacki
 • ul. Nadrzeczna 1-5, Statoil
07-1026 KOSÓW GS
2019-08-20 08:00 2019-08-20 15:00 7 Ostrów Mazowiecka
 • ul. Warszawska
11-0917 OSRÓW MAZ. ZAJAZD TURYSTYCZNY
2019-08-20 15:00 2019-08-20 17:00 2 Dobczyn
Krzywica
Nowy Kraszew
Klembów
Sitki
Michałów
Pasek
Ostrówek
 • ul. Wycinki
 • ul. Przejazdowa
Pieńki
11-0128 Pieńki, 11-0126 Klembów Górki I, 11-1150 Krzywica II, 11-1505 Sitki I, 11-0123 Krzywica, 11-1179 Wycinki I, 11-0170 Klembów Górki Pasek Nowy, 11-1003 Klembów III, 11-0169 Klembów Górki II, 11-1002 Klembów II, 11-0059 Klembów I, 11A3139 Klembów Oczyszczalnia, 11-1864 Klembów Leśna, 11-1767 Klembów IV, 11-1850 Klembów Sitki V, 11-1752, Michałów III, 11-1513 Klembów Pasek, 11-0124 Michałów II, 11-1504 Sitki II, 11-0127 Sitki Klembów, 11-0125 Michałów I
2019-08-21 08:00 2019-08-21 14:00 6 Pieńki Suchodolskie
07-0567 KOSTKI PIEŃKI 3
2019-08-21 08:00 2019-08-21 14:00 6 Tchórzowa
07-0484 TCHÓRZOWA 1
2019-08-21 08:00 2019-08-21 15:00 7 Kuskowizna
11-0993 KUSKOWIZNA
2019-08-21 08:00 2019-08-21 15:00 7 Ostrów Mazowiecka
 • ul. Różańska
11-0860 OSTRÓW MAZ. RÓŻAŃSKA 1
2019-08-22 08:00 2019-08-22 14:00 6 Telaki
Telaki 07-0895
2019-08-22 08:00 2019-08-22 14:00 6 Wyszków
 • ul. 11 Listopada 49
11-1295 Wyszków Osiedle Norwida N-5
2019-08-22 08:30 2019-08-22 13:00 4 Kruczy Borek
Kruczyborek 11-0351
2019-08-23 08:00 2019-08-23 14:00 6 Chądzyń
07-0183 Chądzyń
2019-08-23 08:00 2019-08-23 14:00 6 Mołomotki
Wierzbice Górne
Bohy
Baczki
Mołomotki 07-1374, Mołomotki 07-0697, Mołomotki 07-0197, Wierzbice Górne 07-0447, Bohy 07-0445, Baczki 07-0446
2019-08-23 08:00 2019-08-23 15:00 7 Ostrykół Dworski
Ostrykół Włościański
Olszaki
Chrzczanka-Folwark
Budy-Przetycz
Przetycz Włościańska
11-0585 Ostrykół Dworski, 11-0586 Ostrykół Włościański, 11-0416 Przetycz Włościańska, 11-0417 Przetycz Włościańska, 11-0445 Chrzczanka II Folwark, 11-1562 Budy Przetycz II, 11-1563 Budy Przetycz III, 11-0384 Ostrykół Dworski Ośrodek W, 11-0248 Olszaki, 11-1830 Ostrykół Dworski III, 11-0332 Budy Przetycz Bosewo
2019-08-23 12:00 2019-08-23 18:00 6 Prabuty
 • 1 do 22, OSP, Tartak.
11-1379 Prabuty.
2019-08-26 08:00 2019-08-26 14:00 6 Borzychy
 • ul. Podlaska od nr 135.
 • ul. Modrzewiowa
 • ul. Akacjowa
 • ul. Wspólna
07-0260 Borzychy 1.
2019-08-26 08:00 2019-08-26 15:00 7 Działy Czarnowskie
Kołaków
 • 4 do 10.
11-0137 DZIAŁY CZARNOWSKIE.
2019-08-26 08:00 2019-08-26 14:00 6 Łazówek
 • 15-19.
07-1283 Łazówek 2.
2019-08-27 08:00 2019-08-27 15:00 7 Ostrów Mazowiecka
 • ul. Pocztowa
11-0903 OSTRÓW MAZ. LUBIEJEWSKA II POCZTA.
2019-08-28 08:00 2019-08-28 14:00 6 Grabiny
 • 10-35.
Gajówka Zachodnia
07-0611 Gajówka Zach. 1, 07-0336 Grabiny 1.
2019-08-29 08:00 2019-08-29 14:00 6 Dybów
 • 38-101.
07-0187 Dybów 2.
2019-08-30 08:00 2019-08-30 15:00 7 Ostrów Mazowiecka
 • ul. Kolejowa
Komorowo
 • ul. Kolejowa
11-0900 OSTRÓW MAZ. KOLEJOWA I, 11-3129 CANEXPOL, 11-0660 OSTRÓW MAZ. KOLEJOWA III.
Wyłączenie dotyczy firmy CANEXPOL.
2019-08-30 08:00 2019-08-30 14:00 6 Zawady
 • Kolonia.
07-0725 Zawady 2.
pgedystrybucja_site