Wpisz kilka pierwszych liter nazwy miejscowości i poczekaj na załadowanie listy wyboru, a następnie wskaż właściwą lokalizację.

Jeżeli w wybranej lokalizacji są ulice, możesz wskazać wybraną - wpisz pierwsze litery jej nazwy i poczekaj na załadowanie listy wyboru, a następnie wybierz właściwą.

pgedystrybucja_site