PGE Dystrybucja otworzyła kolejny Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD)

Od 1 października działa nowy Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w aglomeracji łódzkiej. Mieści się w Zgierzu, w budynku dworca PKP.

1 października w Oddziale Łódź został uruchomiony kolejny Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego. To już 11. POKD na terenie działania łódzkiego Oddziału PGE Dystrybucja. Punkt mieści się w zabytkowym budynku dworca kolejowego Zgierz, przy ulicy Kolejowej 3. Budynek dworcowy w Zgierzu pochodzi z czasów kolei Warszawsko-Kaliskiej, wybudowanej przez Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w latach 1900 - 1902. W czasie I i II wojny światowej prawdopodobnie nie został zniszczony i dotrwał bez większych zmian do chwili obecnej.

 

POKD w Zgierzu czynny jest w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.00 - 16.00, a we wtorek w godz. 9.00 - 17.00.

 

dsc08307.jpg

Oprócz tradycyjnych form kontaktu z PGE Dystrybucja, gdzie dokumenty można przesłać pocztą do odpowiedniego Rejonu Energetycznego lub osobiście złożyć wniosek w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji, Spółka uruchomiła też specjalną aplikację internetową dedykowaną obecnym lub przyszłym Odbiorcom energii elektrycznej - Portal Nowych Odbiorców (PNO). Od początku roku skorzystało z niej już blisko trzy tysiące osób.

Dzięki aplikacji PNO wszystkie osoby fizyczne, które chcą przyłączyć do sieci elektroenergetycznej nowy obiekt o mocy do 40 KW (np. dom, budynek gospodarczy, garaż, altanę) mogą w dogodnym miejscu i czasie złożyć wymagane dokumenty. Aplikacja w przejrzysty i prosty sposób przeprowadza Odbiorcę przez kolejne etapy procedury przyłączeniowej. Dodatkową korzyścią, jaką daje Portal, jest możliwość śledzenia przez Klienta statusu swojej sprawy.

Jak przyłączyć się do sieci PGE Dystrybucja?

Krok 1 wykonuje Odbiorca, składając wniosek o warunki przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja. Można to zrobić na kilka sposobów: on-line (www.pgedystrybucja.pl/przylaczenia), osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji lub pocztą, wysyłając dokumenty do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.

Krok 2 – w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku PGE Dystrybucja prześle Warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie (w dwóch egzemplarzach). Warunki ważne są dwa lata. W tym okresie należy umowę podpisać i odesłać obydwa egzemplarze. Od daty podpisania umowy biegnie czas na realizację przyłączenia.

Kroki: 3 i 4 w całości leżą po stronie PGE Dystrybucja. Spółka zaprojektuje przyłącze, uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza. Uzyska też niezbędne pozwolenia i wybierze wykonawcę. Ten etap zajmuje najwięcej czasu – w przypadku konieczności rozbudowy sieci proces może trwać do 18 miesięcy. Następnie PGE Dystrybucja wykona przyłącze, dokona jego odbioru technicznego i wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie. Wysokość tej opłaty zależy od wnioskowanej mocy i długości przyłącza. Od tego momentu ze strony PGE Dystrybucja będzie już techniczna możliwość dostarczania energii.

Krok 5 – jeśli instalacja elektryczna w budynku jest już gotowa, należy dostarczyć do PGE Dystrybucja „Oświadczenie o wykonaniu instalacji", podpisane przez posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryka. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie PGE Dystrybucja potwierdzi możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określi parametry techniczne dostaw, wystawiając odpowiednie zaświadczenie. Wystawiony dokument jest niezbędny do zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej - w przypadku, gdy Odbiorca zechce rozdzielić umowy dystrybucji i sprzedaży energii.

Krok 6 – po zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej PGE Dystrybucja zainstaluje licznik i od tej chwili można już korzystać z energii elektrycznej.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site