Program Zgodności

Program Zgodności określający przedsięwzięcia jakie należy podjąć przez PGE Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR.WRD.748.4.1.2019.KSm z dnia 14.09.2023 r.

 

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 631/IV/2023 z dnia 11.10.2023 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 15.03.2024 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Zadaj pytanie Inspektorowi ds. Programu Zgodności
Aby wysłać korespondencję elektroniczną, przepisz adres z poniższego obrazka (zabezpieczenie antyspamowe)

 

program.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site