Program Zgodności

Program Zgodności określający przedsięwzięcia jakie należy podjąć przez PGE Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-7124-60(5)2014/MKo1 z dnia 1 sierpnia 2014 roku.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 579/II/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22 sierpnia 2014 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Zadaj pytanie Inspektorowi ds. Programu Zgodności
Aby wysłać korespondencję elektroniczną, przepisz adres z poniższego obrazka (zabezpieczenie antyspamowe)

 

program.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site