Gdy zgaśnie światło....

Jeżeli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń

 

991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE

22 340 41 00 - numer dla aglomeracji warszawskiej

 

 

Zanim wezwiesz pogotowie energetyczne sprawdź, czy są ku temu właściwe przesłanki

 

Zanim wezwiesz pogotowie energetyczne, powinieneś wykonać niezbędne czynności:

 • sprawdź bezpieczniki w instalacji w mieszkaniu,
 • sprawdź bezpieczniki w tablicy licznikowo-bezpiecznikowej (złączu),
 • zapytaj sąsiadów, czy oni także nie mają energii elektrycznej,

Jeżeli nie potrafisz tego dokonać osobiście, poproś sąsiada lub elektryka

 • w budynkach wielorodzinnych (bloki, kamienice) najpierw zadzwoń do dyżurnego elektryka administracji ( nr tel. dostępny na tablicy ogłoszeń ADM),
 • sprawdź - być może pomimo otrzymanego wezwania do zapłaty nie zapłaciłeś rachunku za energię?
 • jeśli masz licznik przedpłatowy sprawdź, czy wykupiona porcja energii nie została już wykorzystana?

Jeśli sprawdziłeś bezpieczniki (są sprawne), Twoi sąsiedzi również nie mają energii

Jeśli sprawdziłeś bezpieczniki (są sprawne), Twoi sąsiedzi również nie mają energii

Dzwoń do Pogotowia Energetycznego - telefon

991

Ponadto dzwoń zawsze gdy:

 • zauważysz uszkodzenie linii energetycznej,
 • zauważysz otwarte drzwi lub uszkodzone zamknięcie do urządzeń energetycznych,
 • jesteś świadkiem kradzieży urządzeń energetycznych lub gdy widzisz, jak osoby postronne próbują manipulować przy urządzeniach energetyki.

Zgłoszenie o braku dostaw energii może zostać przyjęte, a pogotowie energetyczne może interweniować w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegnie sieć lub urządzenie będące własnością lub posiadające plomby PGE Dystrybucja. Wszystkie rozmowy/zgłoszenia z numerem 991 są rejestrowane (nagrywane).

 

Dokonując zgłoszenia należy koniecznie podać:

 • na czym polega problem,
 • dokładny adres miejsca wystąpienia awarii,
 • imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu

Pamiętaj:

Nigdy nie powinieneś naprawiać usterek samodzielnie, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji i wiedzy, gdyż nieumiejętne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi może skończyć się porażeniem.

 

Jakie mogą być przyczyny przerw awaryjnych w dostawie energii elektrycznej?

Aby objaśnić przyczyny awarii musimy przybliżyć zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Aby energia elektryczna dotarła do Twojego domu musi zostać wyprodukowana w elektrowni, przesłana siecią wysokiego napięcia, przetransformowana na sieć średniego napięcia, następnie przesłana tą siecią do komunalnych stacji transformatorowych, po czym siecią niskiego napięcia przesłana do Twojego domu

energo2.jpg

Awarie w sieci niskiego napięcia

Jak widać na powyższym rysunku sieć ta może występować jako napowietrzna lub kablowa.

Sieć napowietrzna niskiego napięcia z racji budowy jest wrażliwa na warunki zewnętrzne, np. warunki atmosferyczne - zwarcia spowodowane przez wiatr, wyładowania atmosferyczne, a także związane z oddziaływaniem ludzkim - zarzutki, zerwania linii itp. Zdarzenia awaryjne powodują zadziałanie zabezpieczeń linii - przepalenie bezpieczników, skutkują przerwą w dostawie.

Czy możesz zrobić coś aby zmniejszyć ilość przerw i czas jej trwania?
- Oczywiście, każdy odbiorca korzystający z takiej sieci ma na to wpływ. W jaki sposób? 

Jeśli zauważysz świecenie, błyski na linii - dzwoń pod numer 991, Twoja informacja usprawni działania pogotowia energetycznego.

Drzewa i gałęzie na Twojej działce - pamiętaj, planując zagospodarowanie działki uwzględnij docelową wysokość drzew pod linią. Wrośnięte drzewa niekorzystnie wpływają na pracę sieci, mogą także spowodować zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Sieć kablowa niskiego napięcia jest wielokrotnie mniej awaryjna od sieci napowietrznej. W tej sieci awarie najczęściej spowodowane są działaniem mechanicznym, np. koparka, budowa elementów ziemnych.

Czy Ty możesz zrobić coś aby zmniejszyć ilość przerw i czas jej trwania?- Oczywiście, każdy odbiorca korzystający z takiej sieci ma na to wpływ. W jaki sposób? 
Jeśli wykonujesz lub zlecasz wykonanie prac ziemnych - sprawdź czy w obrębie prac nie znajdują się podziemne urządzenia energetyczne.

Awarie w sieci średniego napięcia

Główną przyczyną awarii na sieci SN jest działanie czynników zewnętrznych: wysokie drzewa, gałęzie na linii, ptaki itp. oraz atmosferycznych: silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, ciężki śnieg, szadź.

Wszystkie te przyczyny mogą powodować przerwy w zasilaniu oraz zaniki napięcia.

Podczas lokalizacji uszkodzenia w sieci mogą wystąpić chwilowe zaniki i powroty zasilania. Jest to związane z technologią lokalizacji.

Przyczyną krótkich (kilku- i kilkunastosekundowych) przerw w dostawie mogą być także tzw. zdarzenia przemijające. Spowodowane są krótkotrwałymi zdarzeniami w sieci, np. upadek gałęzi, zwarcie spowodowane przez ptaka. W takim przypadku automatyka samoczynnego ponownego załączenia po krótkim czasie „próbuje" załączyć sieć, jeżeli przyczyna ustąpiła następuje powrót zasilania.

Czy Ty możesz zrobić coś aby zmniejszyć ilość przerw i czas jej trwania?
- Oczywiście, każdy odbiorca korzystający z takiej sieci ma na to wpływ. W jaki sposób? 

Analogicznie jak w sieci niskiego napięcia należy w trybie pilnym przekazywać informację o zauważonych nieprawidłowościach: o błyskach, iskrzeniach na słupie, o wrośniętych gałęziach, pochylonych drzewach w kierunku linii itp.

Awarie w sieci wysokiego napięcia

Awarie w tej sieci występują dużo rzadziej, przyczyny są takie same jak w sieciach średniego i niskiego napięcia. Uszkodzenia w tej sieci najczęściej objawiają się chwilowym "przysiadem" napięcia. 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site