Władze

Zarząd

p_bz_outlook.jpg

Bartosz Zawisza

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Życiorys
grzegorz-dolecki.jpg

Grzegorz Dolecki

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora
Absolwent: - Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej - Studiów pody...
Życiorys
zbigniew_dzu-1-.jpg

Zbigniew Dżugaj

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii
Absolwent m.in. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej; Studiów podyplo...
Życiorys
jan_frania.jpg

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej
Absolwent m.in. Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej; Studiów podyplomowych z zakresu...
Życiorys

Zarząd prowadzi sprawy PGE Dystrybucja S.A., reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zarządza jej majątkiem. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. składa się z 2-6 członków powołanych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

  • Krzysztof Sola - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Daniel Malicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Beata Ogrodnik - Kołodziejczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marcin Bień
  • Piotr Iwan
  • Piotr Pietrzak
  • Lucjan Cichosz
  • Adam Pustelnik

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE Dystrybucja S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do jej szczególnych obowiązków należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdań Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników tych badań.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Dystrybucja S.A. utworzona została w dniu 27 listopada 2009 r. przez Spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Posiadaczem 100% akcji Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dyrektorzy Oddziałów

dg-ob.jpg

Jacek Michał Płoński

Dyrektor Generalny Oddział Białystok
d-dudek-ol.jpg

Dariusz Dudek

Dyrektor Generalny Oddziału Lublin
dsc00765-3.jpg

Andrzej Piętka

Dyrektor Generalny Oddziału Łódź
7k7a6848.jpg

Grzegorz Pietrusza

Dyrektor Generalny Oddziału Rzeszów

dr inż. Wojciech Nita

Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna
sylwester-szczensnowicz.jpg

Sylwester Szczensnowicz

Dyrektor Generalny Oddziału Warszawa

Andrzej Olborski

Dyrektor Generalny Oddziału Zamość
dystrybucja_site pgedystrybucja_site