Władze

Zarząd

jan_frania.jpg

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej
Absolwent m.in. Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej; Studiów podyplomowych z zakresu...
Życiorys
grzegorz-dolecki.jpg

Grzegorz Dolecki

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora
Absolwent: - Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej - Studiów pody...
Życiorys
_vn_7677x.jpg

Piotr Pietrzak

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Absolwent: Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; studiów pody...
Życiorys
zbigniew_dzu-1-.jpg

Zbigniew Dżugaj

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii
Absolwent m.in. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej; Studiów podyplo...
Życiorys

Zarząd prowadzi sprawy PGE Dystrybucja S.A., reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zarządza jej majątkiem. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. składa się z 2-6 członków powołanych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

  • Krzysztof Kuśmierowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Beata Ogrodnik - Kołodziejczyk 
  • Marcin Bień
  • Marian Niemirski
  • Piotr Iwan
  • Lucjan Cichosz
  • Edward Basiński
  • Kamil Dziewierz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE Dystrybucja S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do jej szczególnych obowiązków należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdań Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników tych badań.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Dystrybucja S.A. utworzona została w dniu 27 listopada 2009 r. przez Spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Posiadaczem 100% akcji Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dyrektorzy Oddziałów

dg-ob.jpg

Jacek Michał Płoński

Dyrektor Generalny Oddział Białystok
d-dudek-ol.jpg

Dariusz Dudek

Dyrektor Generalny Oddziału Lublin
dsc00765-3.jpg

Andrzej Piętka

Dyrektor Generalny Oddziału Łódź
7k7a6848.jpg

Grzegorz Pietrusza

Dyrektor Generalny Oddziału Rzeszów
dyr-nita_3.jpg

dr inż. Wojciech Nita

Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna
andrzej-czastkiewicz.png

Andrzej Cząstkiewicz

Dyrektor Generalny Oddziału Warszawa

Andrzej Olborski

Dyrektor Generalny Oddziału Zamość
dystrybucja_site pgedystrybucja_site