Przyłączenia do sieci

Chcę przyłączyć się do sieci o napięciu do 1kV

Dokładniejsze informacje o procedurach przyłączeniowych znajdują się tutaj.

Zachęcamy do składania wniosków o przyłączenie za pomocą aplikacji on-line.

Możesz też pobrać Formularz wniosku do wydrukowania wypełnić go i dostarczyć / przesłać do swojego Rejonu Energetycznego.

Jak się przyłączyć?

1

Złóż odpowiedni wniosek o warunki przyłączenia (wraz z załącznikami – patrz niżej) do PGE Dystrybucja S.A.(PGE Dystrybucja). Możesz zrobić to on-line, osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji lub wysłać pocztą do odpowiedniego Rejonu Energetycznego .

2

W ciągu 30 dni PGE Dystrybucja prześle Warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie. Warunki ważne są przez dwa lata. W tym okresie należy podpisać umowę i odesłać do PGE Dystrybucja. Od podpisania przez Strony umowy biegnie czas na realizację przyłączenia.

3

PGE Dystrybucja zaprojektuje przyłącze, uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na twojej posesji. Uzyska też niezbędne pozwolenia wybierze wykonawcę. Ten etap zajmuje najwięcej czasu.

4

PGE Dystrybucja wykona przyłącze, dokona jego odbioru technicznego i wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza. Od tego momentu ze strony PGE Dystrybucja będzie techniczna możliwość dostarczania energii.

Sprawdź, gdzie jest najbliższy Punkt Obsługi »

5

Po wykonaniu instalacji elektrycznej posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk musi podpisać „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie PGE Dystrybucja wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw ”. Jest ono niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

6

Po zawarciu ww. umowy PGE Dystrybucja instaluje licznik i już można korzystać z energii elektrycznej.

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia w PGE Dystrybucja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań  - terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów, ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego w przypadku planowania własnej inwestycji na terenie niezurbanizowanym radzimy dokładnie przeanalizować harmonogram realizacji swojego budynku.


Wypełnij wniosek o przyłączenie – on-line

Chcę złożyć Zgłoszenie mikroinstalacji

Dokładniejsze informacje o procedurach przyłączeniowych znajdują się tutaj.

Zachęcamy do składania wniosków o przyłączenie za pomocą aplikacji on-line.

Jak się przyłączyć?

1

Wypełnij Zgłoszenie nowej mikroinstalacji do sieci lub zaktualizuj dane w zakresie istniejącej mikroinstalacji i załącz niezbędne dokumenty.

2

PGE Dystrybucja zweryfikuje kompletność dokumentacji, a następnie prześle pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji oraz dokument „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”.

3

W uzgodnionym terminie PGE Dystrybucja S.A. zrealizuje przyłączenie mikroinstalacji.

Wypełnij wniosek o przyłączenie – on-line
dystrybucja_site pgedystrybucja_site