Zbywane składniki majątku

Poniżej zamieszczamy informacje o ogłaszanych przetargach ofertowych na zbywane przez PGE Dystrybucja S.A. składniki majątku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogłoszeniami

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Nr postępowania 1/J-GD/2021

Termin składania ofert: 21.01.2022r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 21.01.2022r. - otwarcie niejawne

 

Dalsze informacje nt przetargu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr: 1/T-RZ/2021

Termin i miejsce składania ofert: 16 lipca 2021, godz. 14.00, Kancelaria (parter budynku A), 15-950 Białystok, ul Elektryczna 13

 

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania znaleźć można w załącznikach do pobrania.

ODDZIAŁ LUBLIN

Postępowanie nr 3/RZ/ZU-LIK/2021

Termin i miejsce składania ofert: 17.12.2021 do godz. 10.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 3 (Kancelaria)

Termin otwarcia ofert: 20.12.2021 godz. 10.15 - UWAGA, zmiana terminu! (patrz załączniki poniżej)

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu ze zużytych transformatorów SN. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Data i miejsce składania ofert: 23 maja 2022r. do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58

Otwarcie ofert odbędzie się w dn 23 maja 2022r. o godz. 10.00.

 

Dalsze informacje nt. sposobu składania ofert oraz zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Data i miejsce składania ofert: 6 maja 2022r. do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58

Otwarcie ofert odbędzie się w dn 5 maja 2022r. o godz. 10.00.

 

Dalsze informacje nt. sposobu składania ofert oraz zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Instrukcją sprzedaży samochodów oraz innych środków transportu zawartą w Zarządzeniu 09/DG/2017r. z dnia 31.07.2017r. (do pobrania poniżej)

Data i miejsce składania ofert: 5 listopada 2021r. do godz. 14.00, Kancelaria Oddziału Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58

Otwarcie ofert odbędzie się w dn 8 listopada 2021r. o godz. 10.00 bez udziału oferentów.

 

Dalsze informacje nt. sposobu składania ofert oraz zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA

Data złożenia ofert:   06.05.2022 r.  godz. 9.00

Data otwarcia ofert:  06.05.2022 r.  godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data złożenia ofert:   11 03 2022 .  godz 9 00

Data otwarcia ofert:  11 03 2022 .  godz 10 00

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data złożenia ofert:   08.12.2021r.  godz. 9:00

Data otwarcia ofert:  08.12.2021r.  godz. 10:00

Otwarcie ofert niejawne 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ WARSZAWA

Termin składania ofert: 14 stycznia 2022r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2022r. do godz. 10.30

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 14

 

Dalsze informacje dot. zbywanego asortymentu znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania

ODDZIAŁ RZESZÓW

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego.

Data składania ofert: 27.04.2022r. do godz. 10.00, Kancelaria Ogólna, pokój nr 20 w budynku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów.

Data otwarcia ofert: 27.04.2022r. godz. 12.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania.

Data i miejsce składania ofert: 21.21.2021r. godz. 9.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 21.12.2021r. godz. 10.00 (otwarcie niejawne)

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Data i miejsce składania ofert: 3.11.2021r. godz. 9.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 3.11.2021r. godz. 10.00 (otwarcie niejawne)

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Nr sprawy: 2/RZ/S/21

Data i miejsce składania ofert: 22.10.2021r. godz. 12.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 22.10.2021r. godz. 13.00

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Data i miejsce składania ofert: 2.08.2021r. godz. 9.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 2.08.2021r. godz. 10.00 (otwarcie niejawne)

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

Data składania ofert: 25.03.2022r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 25.03.2022r. godz. 10.15 - bez udziału oferentów

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Nr postępowania: 01/S/2022

Data składania ofert: 11.02.2022r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 11.02.2022r  godz. 10.15 - bez udziału oferentów

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Nr postępowania: 02/S/2022

 

Data składania ofert: 4.02.2022r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 4.02.2022r godz. 10.15 - bez udziału oferentów

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Data składania ofert: 17.01.2022r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 17.01.2022 godz. 10.15

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Data składania ofert: 17.11.2021r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 17.11.2021 godz. 10.15 - bez udziału oferentów

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Data składania ofert: 9.04.2021r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 9.04.2021 godz. 10.15

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Pliki do pobrania

Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym położona w Lubyczy Królewskiej, pow. tomaszowski, woj. lubelskie u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego nr 12 i Partyzantów.

Szczegółowe informacje nt. wynajmowanej nieruchomości znajdą Państwo w pliku do pobrania

dystrybucja_site pgedystrybucja_site