Zbywane składniki majątku

Poniżej zamieszczamy informacje o ogłaszanych przetargach ofertowych na zbywane przez PGE Dystrybucja S.A. składniki majątku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogłoszeniami

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Nr postępowania 1/J-GD/2023

 

Termin składania ofert:10.11.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 10.11.2023 r. - otwarcie niejawne

 

Dalsze informacje nt. przetargu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

 

Termin i miejsce składania ofert: 12.06.2023, godz. 10.00, Kancelaria (parter budynku A), 15-950 Białystok, ul Elektryczna 13

 

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania znaleźć można w załącznikach do pobrania.

ODDZIAŁ LUBLIN

Nr postępowania: 04/GL/LZ/2024

Termin i miejsce składania ofert: 12.04.2024r. do godz. 11.00, Lublin ul Garbarska 21, Kancelaria

Termin otwarcia ofert:12.04.2024r. godz. 12.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 03/GL/LZ/2024

Termin i miejsce składania ofert: 27.03.2024r. do godz. 11.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 16

Termin otwarcia ofert: 27.03.2024r. godz. 12.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 02/GL/LZ/2024

Termin i miejsce składania ofert: 22.03.2024r. do godz. 12.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 16

Termin otwarcia ofert: 22.03.2024r. godz. 13.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 06/GL/LZ/2024

Termin i miejsce składania ofert: 10.05.2024r. do godz. 12.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 16

Termin otwarcia ofert: 10.05.2024r. godz. 13.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Znak sprawy: 1/GL/LZ/11/2023

Termin i miejsce składania ofert: 17.11.2023r. do godz. 12.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 3 parter (Kancelaria Wydział Administracji)

Termin otwarcia ofert: 17.11.2023r. godz. 13.00 Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Znak sprawy: 1/RZ/ZU-LIK/2023

Termin i miejsce składania ofert: 20.11.2023r. do godz. 10.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 3 parter (Kancelaria Wydział Administracji)

Termin otwarcia ofert: 20.11.2023r. godz. 10.15 Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 1/GL/LZ/03/2023

Termin i miejsce składania ofert: 21.07.2023r. do godz. 10.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 16

Termin otwarcia ofert: 21.07.2023r. godz. 11.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 1/GL/LZ/02/2023

 

Termin i miejsce składania ofert: 14.07.2023r. do godz. 10.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 16

Termin otwarcia ofert: 14.07.2023r. godz. 11.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 2/GL/LZ/04/2023

 

Termin i miejsce składania ofert: 4.10.2023r. do godz. 10.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 16

 

Termin otwarcia ofert: 4.10.2023r. godz. 11.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 30.06.2023r. do godz. 10.00, Lublin ul Garbarska 21 pok. 16

Termin otwarcia ofert: 30.06.2023r. godz. 11.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załączonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Data i miejsce składania ofert: 8 stycznia 2024r. do godz. 14.00, Kancelaria Oddziału Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58

Otwarcie ofert odbędzie się w dn 9 stycznia 2024r. o godz. 10.00 bez udziału oferentów.

 

Dalsze informacje nt. sposobu składania ofert oraz zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Data i miejsce składania ofert: 23 maja 2022r. do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58

Otwarcie ofert odbędzie się w dn 23 maja 2022r. o godz. 10.00.

 

Dalsze informacje nt. sposobu składania ofert oraz zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Data i miejsce składania ofert: 6 maja 2022r. do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58

Otwarcie ofert odbędzie się w dn 5 maja 2022r. o godz. 10.00.

 

Dalsze informacje nt. sposobu składania ofert oraz zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA

Data złożenia ofert:   23 04 2024r  godz. 900

Data otwarcia ofert:  23 04 2024r  godz. 1000

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data złożenia ofert:   15 03 2024r  godz 900

Data otwarcia ofert:  15 03 2024r  godz 1000

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data złożenia ofert:   13 02 2024r  godz. 900

Data otwarcia ofert:  13 02 2024r godz. 1000

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ WARSZAWA

Termin składania ofert: 11 czerwca 2024r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2024r. do godz. 10.30

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 14

 

Dalsze informacje dot. zbywanego asortymentu znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania

ODDZIAŁ RZESZÓW

Nr sprawy: 1/RZ/S/24

Data i miejsce składania ofert: 1.03.2024r. godz. 10.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 1, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 1.03.2024r. godz. 14.00

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego.

Data składania ofert: 16.02.2024r. godz. 10.00, Kancelaria Ogólna, pokój nr 1 w budynku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów.

Data otwarcia ofert: 16.02.2024r. godz. 12.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania.

Data i miejsce składania ofert: 17.10.2023r. godz. 9.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 1, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 17.10.2023r. godz. 10.00 (otwarcie niejawne)

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Data i miejsce składania ofert: 17.10.2023r. godz. 10.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 1, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 17.10.2023r. godz. 11.00 (otwarcie niejawne)

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Data i miejsce składania ofert: 30.01.2023r. godz. 9.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 30.01.2023r. godz. 10.00 (otwarcie niejawne)

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Nr sprawy: 1/RZ/S/22

Data i miejsce składania ofert: 14.09.2022r. godz. 10.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 14.09.2022r. godz. 12.00

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego.

Data składania ofert: 27.04.2022r. do godz. 10.00, Kancelaria Ogólna, pokój nr 20 w budynku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów.

Data otwarcia ofert: 27.04.2022r. godz. 12.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania.

Data i miejsce składania ofert: 3.11.2021r. godz. 9.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 3.11.2021r. godz. 10.00 (otwarcie niejawne)

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

Data i miejsce składania ofert: 2.08.2021r. godz. 9.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 2.08.2021r. godz. 10.00 (otwarcie niejawne)

 

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

Oznaczenie przetargu: 05/S/2022

Oferty należy składać na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, budynek A, Recepcja, parter, nie później jak do dnia 03.06.2024 r. godz. 10.00.

Data otwarcia ofert: 3.06.2024r. godz. 10.15

 

INFORMACJA: W niniejszym postępowaniu przetargowym zmiana terminu odbioru złomu do dn. 31.07.2024 r

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Nr postępowania: 2/S/2024

 

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania.

Nr postępowania: 3/S/2024

Data składania ofert: 22.03.2024r godz. 11.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 22.03.2024r  godz. 1115

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania.

Nr postępowania: 1/S/2024

Data składania ofert: 18.01.2024r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 18.01.2024r 

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Nr postępowania: 4/S/2023

Data składania ofert: 22.11.2023r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 22.11.2023r godz. 10.15

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Nr postępowania: 08/S/2022

Data składania ofert: 10.11.2022r godz. 10.00, Recepcja, bud. A, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Data otwarcia ofert: 10.11.2022r godz. 10.15

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

Oznaczenie przetargu: 04/S/2022

Oferty należy składać na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, budynek A, Recepcja, parter, nie później jak do dnia 03.10.2022 r. godz. 10.00.

Data otwarcia ofert: 3.10.2022r. godz. 10.15

Szczegółowe informacje nt zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znajdą Państwo w plikach do pobrania

dystrybucja_site pgedystrybucja_site