Wniosek dla osób fizycznych

o przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A.

(moc do 40 kW, warunki standardowe)

lub zmianę parametrów przyłączenia

pgedystrybucja_pno_site