ZAMROŻENIE CEN ENERGII W DRUGIEJ POŁOWIE 2024 r.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 poz. 859)”.

Na drugą połowę 2024 roku przedłużone zostało obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla limitów:

  1. 500 zł/MWh - bez względu na zużycie,
  2. 693 zł/MWh – dla instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej np.: szkól, żłobków, szpitali domy pomocy społecznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Dodatkowo wprowadzono:

Bon energetyczny – jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.