Renumeracja kodów PPE – przejście na standard GS1/GSRN

 

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, planowane jest dokonanie renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN)z dniem 26 czerwca 2023 roku.

Do dnia 26 czerwca 2023r. komunikacja ze Sprzedawcami oraz innymi uczestnikami rynku energii będzie odbywała się na podstawie dotychczasowych kodów PPE.

Od pierwszego dnia po przejściu na standard GS1/GSRN, wymiana informacji ze Sprzedawcami i innymi uczestnikami rynku energii będzie wykorzystywała nowy standard kodu PPE  – wszystkie odpowiedzi będą zawierały nowy kod PPE GS1.

Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE – stary/nowy kod PPE (spakowany, do pobrania poniżej)

 

Struktura kodu PPE GS1 dla PGE Dystrybucja S.A. będzie następująca:

5905435S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K,

gdzie:

  • 590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1
  • 5435 – numer PGE Dystrybucja S.A. w Systemie GS1
  • S1–10 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE
  • K – cyfra kontrolna