Renumeracja kodów PPE

Renumeracja kodów PPE – przejście na standard GS1/GSRN

 

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zakończyła proces renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN).

Od dnia 26 czerwca 2023r. komunikacja ze Sprzedawcami oraz innymi uczestnikami rynku energii będzie odbywała się na podstawie nowego kodu PPE w standardzie GS1.

Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE – stary/nowy kod PPE (spakowany, do pobrania poniżej)

 

Struktura kodu PPE GS1 dla PGE Dystrybucja S.A. będzie następująca:

5905435S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K,

gdzie:

  • 590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1
  • 5435 – numer PGE Dystrybucja S.A. w Systemie GS1
  • S1–10 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE
  • K – cyfra kontrolna

Renumeracja kodów PPE - plik zawierający mapowania

Pliki są zapisane w formacie .csv.

W przypadku konieczności podglądu ich zawartości rekomendujemy ich zapisanie na dysku wewnętrznym i otworzenie za pomocą Notatnika lub WordPad.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site