Aktualności

Zatwierdzenie Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2020

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WPR.4211.92.6.2019.JCz z dnia 17.12.2019 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2020. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 303(2938) w dniu 17.12.2019 r.

Więcej

PGE Dystrybucja z podwójną nagrodą na Targach ENERGETICS

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została uhonorowana podczas lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS. Spółka otrzymała nagrodę „Zasłużony dla Targów Lublin” oraz wyróżnienie w konkursie targowym na produkt roku. PGE Dystrybucja od lat jest głównym partnerem Targów Energetycznych ENERGETICS.

Więcej

Kontakt - wybierz oddział

PGE Dystrybucja - Kontakt
dystrybucja_site