Adres siedziby oraz redakcji Biuletynu Informacji Publicznej:

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
tel. +48 81 710-57-02
fax +48 81 744-23-39
email: sekretariat@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

Osoba redagująca Biuletyn Informacji Publicznej:

Ewa Wiatr
+48 726 990 167
ewa.wiatr@pgedystrybucja.pl 

REGON: 060552840
NIP: 9462593855

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124
Kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł (w całości opłacony)