Forma prawna – spółka prawa handlowego.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94 poz. 1037 ze zmianami) i ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 89, poz. 625, ze zmianami).

Wszelkie rejestry, ewidencje i archiwa PGE Dystrybucja S.A. prowadzi i udostępnia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Siedzibą Spółki jest Lublin.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna została zawiązana 23.11.2009 roku w Warszawie aktem notarialnym Repertorium A nr 17849/2009. Założycielem Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 27 listopada 2009 roku (sygn. LU.XI NS-REJ.KRS/15260/09/517) została zarejestrowana pod firmą: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

Dozwolone jest również posługiwanie się nazwą skróconą firmy: PGE Dystrybucja S.A.

Spółka posiada siedem Oddziałów organizacyjnych:

  • Oddział Białystok
  • Oddział Lublin
  • Oddział Łódź
  • Oddział Rzeszów
  • Oddział Skarżysko-Kamienna
  • Oddział Warszawa
  • Oddział Zamość

REGON: 060552840  NIP: 9462593855  KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000343124  Kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł (w całości opłacony)