Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy Spółki PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Spółki pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Spółki pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Spółki pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Spółki pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Spółki pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

dystrybucja_site pgedystrybucja_site