Wniosek dla osób fizycznych

o przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. (moc do 40 kW, warunki standardowe) lub zmianę parametrów przyłączenia

dystrybucja_site pgedystrybucja_site