Dla kogo?

Gdy budujesz dom, garaż, domek letniskowy i chcesz przyłączyć go do sieci, potrzebujesz standardowego przyłączenia o napięciu 230 V (jednofazowego) lub 400 V (trójfazowego).

 

Czego potrzebuję, by złożyć wniosek?

We wniosku trzeba będzie podać:

 1. Dane Wnioskodawcy.
 2. Dane przyłączanego obiektu (numer działki, ew. adres.).
 3. Zapotrzebowanie na moc (czyli ile i jakich jednocześnie będzie można używać urządzeń elektrycznych) oraz przewidywany roczny pobór energii. Informacja ta znajduje się w projekcie przyłączanego obiektu. Można też skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie i policzyć samemu. W jej oszacowaniu może pomóc elektryk lub projektant.
 4. Przewidywany termin poboru energii elektrycznej.
 5. Określić czy przyłączenie dotyczy zasilania docelowego czy zasilania placu budowy.
 6. Numer Punktu poboru energii (PPE) lub numer licznika, w przypadku zmiany parametrów zasilania

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie w sprawie posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości/obiektu. Wzór oświadczenie jest dostępny  T U T A J
 2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym położeniem obiektu względem istniejącej sieci energetycznej oraz położeniem sąsiednich obiektów.
 3. Bilans mocy dla budynków wielolokalowych lub osiedla domów jednorodzinnych – w przypadku kilku budynków wielolokalowych, załącznik należy wypełnić dla każdego z nich  ).
 4. Jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.
 5. Jeśli Wnioskodawca jest firmą - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Jeśli Wnioskodawca stara się o przyłączenie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą -  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.