Dystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). 

Decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę PGE Dystrybucja S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła swoją działalność operatorską z dniem 1 września 2010 roku. Spółka jako OSD powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, obecnie tworzących siedem Oddziałów terenowych Spółki PGE Dystrybucja S.A.. 

Podstawowe zadania OSD, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
  • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
  • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
  • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
  • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
  • dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
  • bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
  • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,
  • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.