Chcę przyłączyć domową mikroinstalację

Dla kogo?

Gdy planujesz montaż mikroinstalacji (do 50 kW mocy zainstalowanej – np. panele fotowoltaiczne na dachu domu lub małą turbinę wiatrową lub wodną) możesz ją podłączyć do instalacji wewnętrznej budynku i wprowadzać z niej nadwyżki energii do sieci PGE Dystrybucja. Z tytułu przyłączenia mikroinstalacji PGE Dystrybucja nie pobiera żadnych opłat.

 

Czego potrzebuję, by złożyć wniosek?

Wypełniony druk "Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji". 

Do zgłoszenia dołącz poniższe załączniki:

 1. schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji. Jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca instalacja powinna uwzględniać układ pomiarowo – rozliczeniowy zgodny z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.   ,
 2. specyfikację techniczną mikroinstalacji/karty katalogowe,
 3. jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca - wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.

 

Jak się przyłączyć?

 1. Jeśli dysponujesz już przyłączem, a moc zainstalowanej mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa budynku – wystarczy zgłoszenie. PGE Dystrybucja wymieni licznik na dwukierunkowy, tzn. taki, który mierzy zarówno energię pobraną z sieci, jak i energię do sieci oddaną.
 2. Jeśli moc przyłączeniowa jest niższa od mocy planowanej mikroinstalacji należy wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku. Można to zrobić on-line  lub za pośrednictwem wypełnionego  formularza, który należy dostarczyć do Punku Obsługi Klienta Dystrybucji. Następnie należy dokonać zgłoszenia mikroinstalacji.
 3. Jeśli obiekt/budynek nie jest przyłączony do sieci najpierw przyłączyć. Informację, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.

               

Jak zgłosić mikroinstalację?

Krok 1

Wypełnij druk  Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Do zgłoszenia załącz:

 1. schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji. Jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca instalacja powinna uwzględniać układ pomiarowo – rozliczeniowy zgodny z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.   ,
 2. specyfikację techniczną mikroinstalacji/karty katalogowe,
 3. jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca - wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.

Krok 2

PGE Dystrybucja zweryfikuje kompletność dokumentacji, a następnie prześle pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji.

Krok 3

PGE Dystrybucja  wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” oraz w uzgodnionym terminie zrealizuje przyłączenie mikroinstalacji. "Potwierdzenie..." jest niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej przez prosumentów lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 4

Należy zawrzeć umowy:

 1. z PGE Dystrybucja S.A. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji,
 2. ze Sprzedawcą-Kupującym, Umowę sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.
 3. Uwaga! Jeśli jesteś prosumentem możesz zawrzeć tylko umowę kompleksową.

Krok 5

   Mikroinstalacja została przyłączona 

UWAGA! 

PGE Dystrybucja realizuje przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia w terminie 30 dni od potwierdzenia kompletności tego zgłoszenia, przy czym sprawy rozpatrywane są w kolejności składania zgłoszeń. We wskazanym terminie zostanie wymieniony lub przeprogramowany istniejący licznik, który będzie mierzył energię pobraną z sieci i wprowadzoną do sieci OSD.

Dokładamy wszelkich starań by przyłączenia mikroinstalacji realizowane były terminowo, niemniej prosimy o wyrozumiałość z uwagi na skutki pandemii COVID-19, wpływające m.in. na problemy z zapewnieniem terminowych dostaw liczników oraz dostępne zasoby pracowników, co rzutuje na proces przyłączania mikroinstalacji do naszej sieci.

Dokładniejsze informacje o procedurach przyłączania mikroinstalacji znajdują się tutaj

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Twoim Rejonie

Plik do pobrania - przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym

dystrybucja_site pgedystrybucja_site