REMIT

PGE Dystrybucja S.A. na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1), rozporządzenie REMIT, jest zobowiązana publikować wymagane informacje wewnętrzne.

 

On this website, Distribution System Operator PGE Dystrybucja S.A. will publish any inside information required according to the provisions of Article 4 of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency („REMIT Regulation”).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KOMUNIKATY

 

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

 

INFORMATION

 

Currently there is no information required by the REMIT Regulation.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site