Istotnym elementem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa są tzw. Operatorzy Usług Kluczowych, czyli dostawcy ważnych usług zależnych od systemów informacyjnych (np. firmy energetyczne, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, szpitale, podmioty istotne dla infrastruktury ICT itd.). Podmioty te są  zobowiązane m.in. szacowania ryzyka dla swoich usług kluczowych, zbierania informacji o zagrożeniach i podatnościach, stosowania środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego oraz zgłaszania incydentów poważnych do tzw. CSIRT-ów (tj. Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego).

W kwietniu 2019r. Minister Energii  podjął decyzję o uznaniu PGE Dystrybucja S.A. za Operatora Usługi Kluczowej: dystrybucja energii elektrycznej, tym samym Spółka podlega wymaganiom Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UKSC).

Wprowadzona ustawa o krajowym systemie bezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) nakłada na kluczowe podmioty obowiązki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego a także daje instrumenty do skutecznego ich egzekwowania, co ogólnie poprawi poziom bezpieczeństwo teleinformatycznego naszego kraju.