W pliku zamieszczonym poniżej znajduje się informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, publikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.