Przedmiotem działalności jest:

 • dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z.);
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z.);
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z.);
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z.);
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z.);
 • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z.);
 • działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z.);
 • działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z.);
 • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z.);
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z.);
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.);
 • działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z.);
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z.);
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B.);
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
 • naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
 • napawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 • produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z.);
 • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
 • działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
 • produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z);
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);
 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
 • pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 • praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);
 • praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
 • praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z);
 • działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A).