PGE Dystrybucja S.A. w ramach obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest zobowiązana do odpłatnego wykonywania określonych czynności, wymienionych w "Taryfie dla  usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." Są to im. in. czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy, wyszczególnione w rozdz. 5 Taryfy..

Po bliższe szczegóły zapraszamy do zapoznania się z aktualną "Taryfą dla  usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." - do pobrania poniżej.