Usługi oraz czynności dodatkowe, nie objęte Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej, wykonują pracownicy PGE Dystrybucja S.A., posiadający stosowne uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie.

Jesteś Klientem PGE Dystrybucja S.A. lub sprzedawcy świadczącego usługi kompleksowe w zakresie energii elektrycznej? Już dziś możesz zlecić wykonanie usługi dodatkowej!

Aby skorzystać z naszej oferty Odbiorca energii elektrycznej lub zamawiający powinien wypełnić zlecenie i złożyć go w najbliższym dla miejsca zamieszkania Rejonie Energetycznym. Kliknij w link aby otworzyć Listę Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja.