O Laboratorium

Laboratorium Wzorcujące w strukturach spółki zostało wyodrębnione w pierwszym kwartale 2008r. Opracowano i wdrożono Systemu Zarządzania w Laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej.

Potwierdzeniem skutecznie wdrożonego systemu i spełnieniem wszystkich wymagań normy zasadniczej jest nadany Certyfikat Akredytacyjny nr AP 124 przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 19 maja 2009r. Potwierdza on wysokie kompetencje techniczne naszego personelu oraz wysokiego poziomu jakości realizowanych wzorcowań.

Zakres akredytacji udostępniono na stronach Polskiego Centrum Akredytacji  oraz w załączniku na dole strony

Oferta

Laboratorium Wzorcujące świadczy usługi w zakresie:

  • wzorcowania liczników energii elektrycznej prądu przemiennego metodą licznika kontrolnego w ramach udzielonej akredytacji,
  • ekspertyzy liczników energii elektrycznej,
  • pomiary indukcji magnetycznej w szczelinie magnesu trwałego.

Laboratorium zapewnia niezależność prowadzonych wzorcowań od wpływów i nacisków zewnętrznych poprzez:

  • niezależność organizacyjną w Spółce od innych komórek organizacyjnych,
  • niezależność od innych jednostek zewnętrznych zlecających wzorcowanie,
  • brak umów Laboratorium o współpracę inną z klientami niż te dotyczące samego procesu wzorcowania,
  • stosowanie metody wzorcowania ściśle z określoną instrukcją,
  • uniezależnienie wielkości wynagradzania pracowników od wyników prowadzonych wzorcowań,
  • odmowę przyjęcia zlecenia, w którym zleceniodawca wymaga stosowania metody nie pozwalającej na uzyskanie obiektywnych wyników wzorcowania.

Zachowanie poufności w Laboratorium jest istotnym elementem, dającym klientom poczucie bezpieczeństwa dla wzorowanego obiektu jak i wyników wzorcowania. Wyniki wzorcowań umieszczane są na Świadectwie Wzorcowania. Świadectwo jest poświadczeniem, że wskazania licznika wzorcowanego zostały odniesione do wzorców Laboratorium i uwzględniają niepewność pomiarową Laboratorium. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wyślij e-mail w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących naszej oferty oraz cen świadczonych usług.

Kontakt

Laboratorium Wzorcujące

ul. Pancerniaków 4B

20-331 Lublin

Telefon  081 445 17 31, 081 445 17 32

e-mail: laboratorium.ol@pgedystrybucja.pl