PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Aktualne postępowania

Postępowania rozstrzygnięte

Postępowanie nr 2/GR/RN/2021

Data i miejsce składania ofert:  7.10.2021 godz. 11.30, 00-470 Warszawa, ul. Marsa 95, Kancelaria (pok. nr 14)

Data otwarcia ofert: 7.10.2021 godz. 12.30

 

Dalsze informacje nt. zbywanej nieruchomości znaleźć można w załączniku poniżej

Postępowanie nr 1/GR/RN/2021

Data i miejsce składania ofert:  7.10.2021 godz. 11.30,, 00-470 Warszawa, ul. Marsa 95, Kancelaria (pok. nr 14)

Data otwarcia ofert: 7.10.2021 godz. 12.30

 

Dalsze informacje nt. zbywanej nieruchomości znaleźć można w załączniku poniżej

Postępowanie nr 1/20/GR/RN

Data składania ofert:  9.10.2020 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 9.10.2020 godz. 12.00

Numer postępowania: 2/20/GR/RN/

Termin składania ofert: 9.10.2020 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 9.10.2020 godz. 12.00

Szczegóły ogłoszenia są dostępne w:

Szczegóły ogłoszenia dostępne są w:

dystrybucja_site pgedystrybucja_site