PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Aktualne postępowania

Postępowania rozstrzygnięte

Postępowanie nr 1/20/GR/RN

Data składania ofert:  9.10.2020 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 9.10.2020 godz. 12.00

Numer postępowania: 2/20/GR/RN/

Termin składania ofert: 9.10.2020 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 9.10.2020 godz. 12.00

Szczegóły ogłoszenia są dostępne w:

Szczegóły ogłoszenia dostępne są w:

dystrybucja_site pgedystrybucja_site