PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Aktualne postępowania

Nr postępowania: 65/RN-S/2023

Termin składania ofert: 28.04.2023 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 28.04.2023 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowania rozstrzygnięte

Nr postępowania: 61/RN-S/2022

Termin składania ofert: 15.12.2022 godz. 10.00, Kancelaria PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90–021 Łódź, ul. Tuwima 58

Termin otwarcia ofert: 15.12.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 59/RN-S/2022

Termin składania ofert: 27.10.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.10.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 62/RN-S/2022

Termin składania ofert: 27.10.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.10.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 61/RN-S/2022

Termin składania ofert: 27.10.11.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.10.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 60/RN-S/2022

Termin składania ofert: 27.10.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.10.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 63/RN-S/2022

Termin składania ofert: 27.10.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.10.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 58/RN-S/2022

Termin składania ofert: 14.11.2022 godz. 15.00

Termin otwarcia ofert: 17.11.2022 godz. 12.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 54/RN-S/2022

Termin składania ofert: 30.06.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 53/RN-S/2022

Termin składania ofert: 30.06.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 51/RN-S/2022

Termin składania ofert: 30.06.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 56/RN-S/2022

Termin składania ofert: 30.06.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 55/RN-S/2022

Termin składania ofert: 30.06.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 52/RN-S/2022

Termin składania ofert: 30.06.2022 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 48/RN-S/2021

Termin składania ofert: 15.12.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 godz. 12.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 49/RN-S/2021

Termin składania ofert: 15.12.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 godz. 12.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 47/RN-S/2021

Termin składania ofert: 15.12.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 godz. 11.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 46/RN-S/2021

Termin składania ofert: 15.12.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 45/RN-S/2021

Termin i miejsce składania ofert: 9.08.2021 godz. 10.00, Kancelaria Oddziału Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź.

Termin otwarcia ofert: 9.08.2021 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania:41/RN-S/2021

Termin składania ofert: 30.06.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2021 godz. 12.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 43/RN-S/2021

Termin składania ofert: 30.06.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2021 godz. 13.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 42/RN-S/2021

Termin składania ofert: 30.06.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2021 godz. 12.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 40/RN-S/2021

Termin składania ofert: 30.06.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2021 godz. 11.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 39/RN-S/2021

Termin składania ofert: 30.06.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2021 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 38/RN-S/2021

Termin składania ofert: 30.03.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2021 godz. 11.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Nr postępowania: 3/RN-S/2021

Termin składania ofert: 30.03.2021 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2021 godz. 11.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 35/RN-S/2020

Termin składania ofert: 26.11.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2020 godz. 11:00

Dalsze informacje można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

dystrybucja_site pgedystrybucja_site