PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Aktualne postępowania

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowania rozstrzygnięte

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.20

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.10

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.10

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.00

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.20

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.20

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.10

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 12.10.2020 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 12.10.2020 godz. 10.20

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 12.10.2020 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 12.10.2020 godz. 10.10

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 12.10.2020 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 12.10.2020 godz. 10.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Lista zbywanych nieruchomości:

1. Lokal mieszkalny nr 1 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16

2. Lokal mieszkalny nr 3 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16

3. Lokal mieszkalny nr 6 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16

4. Lokal użytkowy w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 1

5. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świętajnie

6. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Gdańskiej 50

Bliższe informacje nt. wyników przetargu znaleźć można w zamieszczonym poniżej załączniku.

Informacje nt. wyników przetargu znaleźć można w załączniku do tej wiadomości.

Informację nt wyników znaleźć można zamieszczonym poniżej w załączniku

Lista zbywanych nieruchomości:

1. Lokal garażowy nr 5 w Ełku, ul. Wileńska 5

2. Lokal garażowy nr 6 w Ełku, ul. Wileńska 5

3. Lokal garażowy nr 7 w Ełku, ul. Wileńska 5

Bliższe informacje nt. wyników przetargu znajduje się w załącznikach poniżej

Dalsze informacje nt wyników przetargu są zawarte w poniższym pliku do pobrania.

Dalsze informacje nt wyników przetargu są zawarte w poniższym pliku do pobrania.

Dalsze informacje nt wyników przetargu są zawarte w poniższym pliku do pobrania.

Dalsze informacje nt wyników przetargu są zawarte w poniższym pliku do pobrania.

Plik do pobrania

Dalsze informacje nt wyników przetargu są zawarte w poniższym linku do pobrania.

Pliki do pobrania

dystrybucja_site pgedystrybucja_site