PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Aktualne postępowania

Postępowania rozstrzygnięte

Termin i miejsce składania ofert: 12.04.2024 r. do godz. 8.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 12.04.2024 r.  godz. 9.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 15.03.2024 r. do godz. 8.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 15.03.2024 r.  godz. 9.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 7 w Wydminach przy ul. Ełckiej 19 wraz z udziałem w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 384/5.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 13.11.2023r., godz. 8.00

Data otwarcia ofert: 13.11.2023r. godz. 9.00

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 13.11.2023r, godz. 8.00

Data otwarcia ofert: 13.11.2023r, godz. 9.30

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Wydminach przy ul. Ełckiej oznaczonej nr geod. 384/2 o pow. 1309 m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021718/4.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 09.05.2023r., godz. 8.00

Data otwarcia ofert: 09.05.2023r. godz. 9.00

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 25.04.2023r, godz. 8.00

Data otwarcia ofert: 25.04.2023r, godz. 9.00

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 28.03.2023r, godz. 8.00

Data otwarcia ofert: 28.03.2023r, godz. 9.00

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 7 w Wydminach przy ul. Ełckiej 19 wraz z udziałem w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 384/5.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 30.05.2023r., godz. 8.00

Data otwarcia ofert: 30.05.2023r. godz. 9.00

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 7 w Wydminach przy ul. Ełckiej 19 wraz z udziałem w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 384/5.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 21.10.2022r., godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 21.10.2022r. godz. 10.10

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 21.10.2022r., godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 21.10.2022r. godz. 10.00

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Przetarg dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 882/7.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 29.08.2022r., godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 29.08.2022r. godz. 10.00

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Przetarg dotyczy lokalu użytkowego nr 3 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 882/7.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 29.08.2022r., godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 29.08.2022r. godz. 10.10

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Przetarg dotyczy lokalu użytkowego nr 6 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 882/7.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Data składania ofert: 29.08.2022r., godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 29.08.2022r. godz. 10.20

 

Dalsze informacje dot. przetargu znajdują się w załączonych poniżej plikach do pobrania.

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.20

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.10

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 24.03.2022 godz. 10.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.10

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.00

Termin i miejsce składania ofert: 4.01.2022 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 4.01.2022 godz. 10.20

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.20

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.10

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.00

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2021 do godz. 9.00, Kancelaria Oddziału Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, 

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 godz. 10.30

 

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

dystrybucja_site pgedystrybucja_site