PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Aktualne postępowania

PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość ogłasza przetargi na zbycie niżej wymienionych nieruchomości

-  w Żółkiewce przy ul. Szkolnej nr 3, pow. krasnostawski, woj. Lubelskie.

- w Krasnymstawie przy ul. Rejowieckiej 26,  pow. krasnostawski, woj. Lubelskie

- w miejscowości Poturzyn 51, gmina Telatyn, pow. tomaszów lubelski , woj. lubelskie

- we Włodawie przy ul. Żołnierzy WIN 17, pow. włodawski, woj. lubelskie

- w Narolu przy ul. Bohaterów 19 Września 1939 nr 15, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie

Data składania ofert:  13.06.2024 godz. 11.00

Data otwarcia ofert: 13.06.2024 godz. 11.15

Informacje nt. zbywanych nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania. 

Postępowania rozstrzygnięte

dystrybucja_site pgedystrybucja_site