PGE Dystrybucja udostępnia mapy dla mazurskich żeglarzy

PGE Dystrybucja, kontynuując ubiegłoroczną kampanię informacyjną, służącą poprawie bezpieczeństwa żeglarzy na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów i osób korzystających z akwenów wodnych regionu, naniosła linie energetyczne na mapę szlaków żeglownych. Mapy zostały już udostępnione sternikom.

- Dzięki przygotowanym mapom chcemy zwrócić uwagę mieszkańców i turystów na czujność oraz rozwagę przy korzystaniu z wakacyjnych sportów wodnych w pobliżu linii energetycznych – podkreśla Jacek Płoński, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok - Pomimo wielu prowadzonych przez nas inwestycji i ciągłemu ograniczaniu liczby skrzyżowań sieci energetycznej napowietrznej z drogami wodnymi, wciąż jest wiele miejsc, gdzie należy uważać i stosować się do znaków, przepisów i dobrych praktyk żeglarskich – dodaje Jacek Płoński

 

kanal_augustowski.jpg

Żeglarze zwykle mają świadomość ryzyka, jakie niesie próba przepłynięcia z podniesionym masztem pod linią dystrybucyjną, jednakże zdarzają się przypadki niestosowania do znaków znajdujących się wzdłuż szlaków wodnych. W ubiegłym roku, w celu poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad jeziorami PGE Dystrybucja rozpoczęła kampanię informacyjną wśród żeglarzy i turystów wypoczywających na terenie północno-wschodniej Polski. W ramach kampanii wykonano wyraźne oznaczenie skrzyżowań dróg żeglownych z liniami energetycznymi oraz udostępniono mapy najważniejszych szlaków wraz z potencjalnymi zagrożeniami. Przygotowane mapy są istotną informacją dla sterników, aby mogli zawczasu przygotować się do złożenia masztu - bez narażania załogi na ewentualne ryzyko porażenia prądem.

 

Od wielu lat białostocki oddział spółki realizuje inwestycje służące bezpieczeństwu wypoczywających nad akwenami wodnymi. Tylko w Rejonie Energetycznym Ełk przez ostatnie 10 lat PGE Dystrybucja skablowała pod powierzchnią wody lub wymieniła na izolowane ok. 15 linii przecinających zbiorniki wodne, kanały i rzeki m.in. w Ełku, Węgorzewie, Piszu, Orzyszu, Giżycku, Mikołajkach czy Rynu. Do 2025 roku zaplanowano modernizację 20 kolejnych odcinków linii kolizyjnych dla ruchu żeglarskiego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site