Aktualności

PGE Dystrybucja wspiera rozwój kształcenia zawodowego

PGE Dystrybucja, Powiat Niżański oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków podpisały porozumienie partnerskie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim - w dziedzinie Energetyka”. Współpraca ma na celu rozwój potrzeb kadrowych w branży energetycznej, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu.

PGE Dystrybucja skabluje blisko 300 km linii energetycznych w Oddziale Łódź

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, kompleksowo realizuje program kablowania sieci średniego napięcia. Na terenie działania Oddziału Łódź w 2023 roku planowane jest skablowanie blisko 300 km linii energetycznych. Działanie to ma na celu  zapewnienie klientom jak najlepszych parametrów jakościowych energii oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia uszkodzeń, mogących powodować awarie masowe.

old_mini.jpg

Inwestycja PGE Dystrybucja wokół Sztabina

Spółka z Grupy PGE zmodernizuje sieć elektroenergetyczną na północy województwa podlaskiego. Przebudowana zostanie linia 15kV relacji Augustów - Sztabin. Dzięki inwestycji poprawi się jakość i ciągłość zasilania w energię elektryczną odbiorców w gminie Sztabin. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,3 mln zł.

img-20230602-wa0025.jpg

PGE Dystrybucja buduje stację 110/15 kV GPZ Jeziórko

Nowy obiekt spółki z Grupy PGE umożliwi przyłączanie odbiorców z Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN obejmującej tereny po byłej kopalni siarki Jeziórko. Jednym z największych podmiotów przyłączonych do stacji będzie inwestycja realizowana przez PGE Energia Odnawialna – farma fotowoltaiczna Jeziórko o docelowej mocy 153 MW.

jeziorko_mini.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site