Aktualności

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Dystrybucja S.A. wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali odwołani ze stanowisk. Nie wpływa to na bieżące działania operacyjne, które PGE Dystrybucja realizuje we wszystkich swoich lokalizacjach.

znak-pionowy.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site