Aktualności

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozpoczął budowę linii napowietrznej 110 kV Nowy Żmigród - Iwonicz

Projekt: „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 25 września 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Więcej

Umowa na GPZ Grójec podpisana

PGE Dystrybucja sukcesywnie korzysta ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020 na realizację projektów związanych z budową lub modernizacją infrastruktury energetycznej.

Więcej

Kontakt - wybierz oddział

PGE Dystrybucja - Kontakt
dystrybucja_site pgedystrybucja_site