Komunikaty prasowe

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przy wsparciu PGE Dystrybucja i innych Operatorów. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń kapituła wybrała pięć jednostek samorządu terytorialnego, które doceniono za podejmowanie działań na rzecz poprawy niezawodności dostaw energii. Są to: - Gmina Osieczna – obszar działania Enea Operator, - Miasto Rypin – obszar działania ENERGA-OPERATOR, - Miasto Lubartów – obszar działania PGE Dystrybucja, - Gmina Bobowa – obszar działania TAURON Dystrybucja, - Miasto Stalowa Wola – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Każdy z laureatów otrzymuje tytuł „Samorząd Przyjazny Energii” i pamiątkową statuetkę oraz grant inwestycyjny w wysokości 15 tys. zł, przeznaczony na dalsze projekty w bezpieczeństwo dostaw energii. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas konferencji „Elektroenergetyka 2050 – infrastruktura, innowacje, finansowanie” 27 października br. w Warszawie. – Niezawodność dostaw energii elektrycznej to kwestia kluczowa dla mieszkańców i przedsiębiorstw – podkreśla Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE. – Stanowi jeden z wyznaczników poziomu życia, a w skali całego państwa - istotnie wpływa na wzrost ekonomiczny. Działania inwestycyjne podejmowane przez samorządy, mogą przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w gminach i miastach. Dobra współpraca pomiędzy samorządami a sektorem energetycznym, pozwala systematycznie podnosić wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej, a tym samym skracać czas przerw w zasilaniu. Wyniki konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” można znaleźć na stronie www.konkurs.ptpiree.pl

Spółka PGE Dystrybucja otrzymała Orła Tygodnika „Wprost” dla wiodącego przedsiębiorstwa w regionie. Statuetkami dla najlepszych samorządowców uhonorowano Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i burmistrza Hrubieszowa Tomasza Zająca. Uroczystą galę poprowadził Jacek Pochłopień, p.o. redaktora naczelnego „Wprost”.

Gali towarzyszyła debata o sytuacji gospodarczej regionu, w której uczestniczyli prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb, prezes PGE Dystrybucja S.A. Wojciech Lutek, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Krzysztof Żuk oraz Tomasz Sulewski.

Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat (2012-2014), a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.

Patronat honorowy nad projektem Orły Tygodnika „Wprost” sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Partnerem strategicznym jest PKO Bank Polski. Ponadto partnerem strategicznym edycji lubelsko-podlaskiej gali Orłow Tygodnika „Wprost” był Browar Sulewski.Do tej pory „Wprost” wyróżnił najlepsze firmy w Wielkopolsce (Poznań, 28 czerwca), w Małopolsce i na Podkarpaciu (Kraków, 27 czerwca) na Mazowszu (Warszawa, 8 czerwca), na Pomorzu (Sopot, 18 kwietnia) oraz w woj. zachodniopomorskim (Szczecin, 21 marca).

Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego.

(mat. Wprost)

Statuetkę odebrał Prezes Zarządu PGE Dystrybucja, Wojciech Lutek

Blisko 3000 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne i dużą dawkę pozytywnej energii trafi w tym roku do potrzebujących dzieci z terenu działania PGE Dystrybucja, dzięki akcji „Energetyczny tornister”.

Już po raz czwarty, tuż przed początkiem roku szkolnego, spółka PGE Dystrybucja prowadzi na terenie swojego obszaru działania akcję „Energetyczny Tornister”, której ideą jest obdarowanie wyprawkami szkolnymi tegorocznych pierwszoklasistów, podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Po raz drugi do akcji włączyła się Fundacja PGE. Na przełomie sierpnia i września, najmłodsi uczniowie z wybranych miejscowości na terenie działania spółki PGE Dystrybucja otrzyma tornistry wyposażone w przybory szkolne …i dobrą energię. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej kolorowe plecaki trafią do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tornistrach dzieciaki znajdą: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, bibułę, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki. Uroczyste spotkania z dziećmi, organizowane w ośrodkach kultury, lokalnych urzędach lub siedzibach Rejonów Energetycznych, często przybierają formę festynów i pikników rodzinnych, a dzieci bardzo chętnie uczestniczą w konkursach, mini-zawodach sportowych i zabawach. Podczas prowadzonych przy tej okazji „energetycznych lekcji” uczą się również, czym jest energia elektryczna i jak unikać niebezpieczeństw związanych z prądem. Dotychczas PGE Dystrybucja S.A. przekazała najmłodszym uczniom ok. 7 000 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.

Zwycięzców rankingu ogłoszono 24 czerwca. PGE Dystrybucja uplasowała się na pierwszym miejscu w pięciu kategoriach „Złotek Setki” Dziennika Wschodniego.

Nie było zaskoczeniem, że w plebiscycie największych firm Lubelszczyzny (siedziba PGE Dystrybucja) pierwszą pozycję obroniła nasza spółka. PGE Dystrybucja zwyciężyła w kategoriach: "Najbardziej Zyskowna Firma", "Firma o największym zysku brutto", "Największy Inwestor", "Największy Pracodawca" oraz "Największa Firma Usługowa". PGE Dystrybucja konsekwentnie poprawia wyniki finansowe przy jednoczesnym wzroście inwestycji zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Statuetkę dla najlepszej w rankingu firmy odebrał wiceprezes zarządu ds. rozwoju Jan Frania

W ramach dobrych praktyk PGE Dystrybucja organizuje na obszarze swojej działalności Fora Energetyczne. Są one organizowane od kilku lat i stanowią element współpracy Spółki z samorządami lokalnymi.

12 maja w Białymstoku odbyło się II Regionalne Forum Energetyczne dla przedstawicieli władz samorządowych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Oddział zaprezentował m.in. plany na najbliższe 5 lat (2016-2020). Białostocki Oddział PGE Dystrybucja na obszarze swojego działania planuje zainwestować ponad miliard zł. Inwestycje będą polegały przede wszystkim na budowie i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia, linii 110 kV oraz przyłączaniu nowych odbiorców. -Realizujemy inwestycje, które pozwolą skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy. Podniosą także sprawność techniczną obsługi klientów, automatyzację sieci oraz większą przepustowość linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorców. Jednak Regionalne Forum Energetyczne to przede wszystkim doskonała okazja do umacniania współpracy między samorządami a spółką – powiedział podczas Forum Dyrektor Generalny białostockiego Oddziału PGE Dystrybucja Jarosław Dzięgielewski. W 2015 r. białostocki oddział Spółki przeznaczył na inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe i rozwojowe rekordową kwotę niemal 258 mln zł. Plany inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane, dzięki temu na w północno - wschodniej części Polski oddano m.in.: 16 km zmodernizowanych linii 110 kV Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. Odcinki zostały oddane wraz z linią światłowodową. Natomiast rozbudowa i wzmocnienie sieci przesyłowej na terenie północno-wschodniej Polski, związane m.in. z realizacją mostu energetycznego Polska-Litwa przez PSE, pozwala na przejście z promieniowego na pierścieniowy sposób zasilania północnego obszaru działania PGE Dystrybucja z sieci przesyłowej (układ pierścieniowy umożliwia wielostronne zasilanie, co zwiększa pewność zasilania odbiorców). Uczestnicy II Regionalnego Forum Energetycznego wskazali na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji, przede wszystkim pozyskiwania decyzji administracyjnych pozwalających na ich realizację. Podkreślali, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, poprawiającej stabilność dostaw prądu, przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede mieszkańcom regionu. Pewność i niezawodność zasilania to także najważniejsze cele nowego modelu regulacji dużych dystrybutorów energii z elementami jakościowymi tj. modelu regulacji jakościowej dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, którego zasady omówiono w trakcie Forum. Podczas konferencji przedstawiciele PGE Dystrybucja przedstawili również obowiązujące procedury związane z przyłączaniem OZE. Dyskutowano także o sposobie planowania dopuszczalności lokalizacji takich inwestycji w kontekście zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych. W drugiej edycji Regionalnego Forum Energetycznego w Białymstoku, zorganizowanym przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok wzięło udział ponad 100 uczestników – Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski oraz starostowie, wójtowie, burmistrzowie, jak również inni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i energetycy z PGE Dystrybucja.

Współorganizatorem tego ogólnopolskiego konkursu jest PGE Dystrybucja S.A wraz z innymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nagrodą jest grant w wysokości 15 tys. zł na rzecz danej gminy.

To już druga edycja konkursu„Samorząd Przyjazny Energii”.Konkurs organizuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu poszczególnych OSD: PGE Dystrybucja S.A., Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W ramach drugiej edycji konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych sześć jednostek samorządu terytorialnego, które swoimi działaniami w sposób znaczący przyczyniły się do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Każdy z laureatów konkursu jako nagrodę otrzyma tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, statuetkę oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tysięcy złotych, do wykorzystania na działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. W zeszłym roku nagrodę otrzymała gmina Lubycza Królewska z Oddziału Zamość, m.in. za ponadprzeciętną pomoc przy usuwaniu skutków wielodniowej awarii na tym obszarze, spowodowanej oblodzeniem i szadzią. Materiały o konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” – regulamin oraz formularz są już dostępne na stronie www.konkurs.ptpiree.pl.

W 2016 r. białostocki oddział PGE Dystrybucja zrealizuje inwestycje o wartości około 220 mln zł. Modernizacja i budowa nowych stacji transformatorowych oraz linii przesyłowych umożliwi skrócenie przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych.

Tegorocznymi priorytetami inwestycyjnymi PGE Dystrybucja w województwie podlaskim będą: budowa stacji transformatorowej w Milejczycach, modernizacja stacji w Białymstoku, Augustowie i Ełku oraz budowa linii 110 kV relacji Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. To drugi z kolei rok intensywnych inwestycji na Podlasiu prowadzonych przez PGE Dystrybucję. W 2015 r. białostocki oddział spółki przeznaczył na inwestycjemodernizacyjno-odtworzeniowe i rozwojowe rekordową kwotę niemal 260 mln zł. Bezpieczeństwo i usprawnienie funkcjonalności systemu elektroenergetycznego na północnym obszarze działania PGE Dystrybycja jest możliwe m.in. dzięki otwarciu mostu energetycznego Polska-Litwa. - Realizujemy inwestycje, które pozwolą skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy. Podniosą także sprawność techniczną obsługi klientów, automatyzację sieci oraz zwiększą przepustowość linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorców – mówi Jarosław Dzięgielewski, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja. Budowa stacji rozdzielczej 110/15 kV Milejczyce i powiązań 110 kV to inwestycja o wartości około 9 mln zł. Jej realizacja umożliwi poprawę parametrówdostawy energii do odbiorców z tego obszaru oraz ograniczenie awaryjności sieci i strat sieciowych. Z kolei modernizacja stacji 220/110/15kV GPZ1 w Białymstoku poprawi pewność zasilania dla mieszkańców miasta i okolic. W 2016 r. spółka rozpocznie modernizację stacji 220/110/15 kV Ełk 1, związaną z połączeniem ze stacją 400/110kV Ełk Bis. W pierwszej połowie 2016 r. do użytku oddanych zostanie 37,4 km zmodernizowanych linii Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. Wartość całego projektu wyniesie ok 17,5 mln zł.Dotychczas zmodernizowano już 16 km linii, inwestując około7,8 mln zł. Odcinki zostały oddane wraz z linią światłowodową. Pełne wykorzystanie możliwości dystrybucyjnych, w tym zwiększenie pewności zasilania dla dużego obszaru Oddziału, będzie możliwe po zakończeniu wszystkich etapów modernizacji. W Augustowie kontynuowany będzie projekt instalacji inteligentnego systemu pomiarowego – AMI oraz opomiarowania stacji SN/nN. Celem inwestycji prowadzonych przez białostocki Oddział PGE Dystrybucja jest zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci i ulepszenie jej stanu technicznego. Dzięki inwestycjom w siećzmniejszy się również ryzyko powstania awarii oraz zwiększy się przepustowość linii związana z przyłączaniem nowych odbiorców.

Blisko 200 mln zł - tyle każdego roku PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów przeznacza na inwestycje w infrastrukturę energetyczną, tj. budowę linii, stacji, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia nowych odbiorców.

W ubiegłym roku wartość zrealizowanych inwestycji sięgnęła rekordowej kwoty 229,4 mln zł. Wśród głównych kierunków inwestycji prowadzone są działania modernizacyjne na liniach 110kV i GPZ-etach. W znacznym zakresie przebudowywane są awaryjne linie SN i nN na kablowe. Ważnym kierunkiem jest realizacja zadań inwestycyjnych związanych z przyłączaniem nowych odbiorców oraz jednostek wytwórczych energii poprzez budowę GPZ-ów, linii i przyłączy. W tym zakresie w 2015 r. zrealizowano np.: • GPZ Dworzysko - budowa nowej stacji miała na celu zasilanie w energię elektryczną odbiorców na terenach Parku Naukowo-Technologicznego zlokalizowanego pod Rzeszowem należących do SSE Euro-Park Mielec. W ramach tych prac wybudowana została nowa stacja 110 kV/SN, linie kablowe średniego napięcia o łącznej długości 100 km oraz kanalizacja teletechniczna i światłowodowa. Realizowana infrastruktura zapewni zasilanie w energię elektryczną na 88 hektarach terenów inwestycyjnych realizowanych w ramach I etapu projektu oraz stworzy możliwość rozwoju pozostałych terenów należących do strefy. Wartość inwestycji wyniosła ok. 16 mln zł. Opłata przyłączeniowa, w kwocie 14 mln zł, jest kosztem kwalifikowanym na realizację projektu uzbrojenia Strefy i została sfinansowana ze środków unijnych. Stacja 110 kV\SN Rzeszów-Dworzysko. W ostatnim czasie zauważalny jest istotny wzrost przyłączanych odnawialnych źródeł energii, tj. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W roku 2015 przyłączono do sieci dystrybucyjnej O. Rzeszów dużą Farmę Wiatrową „Łańcut” i „Gać” o łącznej mocy przyłączeniowej 67,5 MW. W 2016 roku oddział planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów dostaw energii i ograniczenia strat sieciowych. Do kluczowych zadań z zakresu sieci WN w 2016 r. należą: • Budowa stacji 110 kV PKP Świlcza. Realizacja tej inwestycji umożliwi przyłączenie do sieci 110 kV linii i urządzeń zasilających Podstację Trakcyjną PKP Świlcza. Budowa tej infrastruktury jest niezbędna do przystosowania trakcji dla kolei dużych prędkości na odcinku Rzeszów-Kraków. Zakres inwestycji to budowa czteropolowej rozdzielni 110 kV oraz linii kablowych zasilających 110 kV. Planowane nakłady w 2016 roku to 5 mln zł. • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Sędziszów Małopolski o dwa pola liniowe 110 kV. Inwestycja w Sędziszowie, podobnie jak w Świlczy, jest konieczna dla umożliwienia przyłączenia Podstacji Trakcyjnej PKP do sieci elektroenergetycznej Oddział Rzeszów. Całkowite nakłady na to zadanie wyniosą 9 mln zł. • Budowa linii 110 kV Jasionka. Budowa linii 110kV umożliwi zasilanie planowanej stacji 110/15kV Jasionka PPNT przewidzianej do zasilania Strefy Ekonomicznej Jasionka PPNT S -1 oraz zapewnienia rezerwowego zasilania Strefy Ekonomicznej Jasionka PPNT S-2. Zakres inwestycji to budowa 6 km linii 110 kV kablowej jednotorowej. Planowane nakłady całkowite to 12 mln zł. • Budowa stacji 110/15 kV Harasiuki oraz kablowej linii 110 kV Harasiuki do stacji 110/15 kV Harasiuki. Budowa stacji umożliwi skrócenie obwodów rozległej sieci terenowej 15 kV (w chwili obecnej o wysokim stopniu awaryjności), poprawę warunków napięciowych i niezawodności zasilania istniejących i przyszłych odbiorców, oraz zapewni rezerwowanie obwodów 15 kV wychodzących z GPZ- tów: Rudnik, Janów Lubelski i Biłgoraj. Zakres inwestycji to budowa nowej stacji 110/15 kV w układzie H4. Planowane nakłady całkowite to 14,5 mln zł. • Modernizacja linii 110 kV Połaniec - Osiek. Potrzeba przebudowy przedmiotowej linii 110 kV wynika z przyłączenia do sieci elektroenergetycznej bloku gazowego w Elektrowni Stalowa Wola. Przebudowa tej linii niezbędna jest również z uwagi na planowane przyłączenie farmy wiatrowej Opatów-Czerwona Góra. Planowane nakłady całkowite to 2,5 mln zł. Jednym z efektów nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na najbliższe lata ma być przyczynienie się do obniżenia wskaźnika SAIDI o połowę do 2020 r. w porównaniu z rokiem 2013. Do końca 2015 r. w O. Rzeszów wskaźnik ten udało się obniżyć już o 44%. To z kolei ma kluczowe znaczenie dla Odbiorców, którzy rzadziej odczuwają niedogodności związane z brakiem prądu.

Dzięki 76 mln zł z Unii Europejskiej w czterech oddziałach PGE Dystrybucja wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów. W nowej perspektywie finansowej spółka będzie się ubiegała o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje możliwość dofinansowania inwestycji sieciowych. PGE Dystrybucja zamierza z niego skorzystać. Teraz czekamy tylko na uruchomienie procesu aplikowania o unijne dotacje – mówi Marek Goluch, prezes zarządu PGE Dystrybucja. W perspektywie 2007-2013 tylko z samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PGE Dystrybucja pozyskała ponad 76 mln zł unijnego wsparcia. Dzięki dotacjom spółka zainstalowała ponad 6,5 tys. nowych transformatorów w lubelskim, warszawskim, łódzkim i zamojskim oddziale firmy. Właśnie zakończył się etap realizacji projektów, finalizowane jest ich rozliczenie finansowe. Możliwość realizowania projektów po 2013 r. wynika z zasady n+2, zgodnie z którą fundusze unijne pozyskane w latach 2007-2013 można wydatkować do 2015 r., czyli do 2 lat od zamknięcia okresu dotacyjnego. Nowe urządzenia pozwolą zaoszczędzić nawet 17 tys. MWh rocznie, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej. Zainstalowane transformatory pozwalają na co najmniej dwukrotne obniżenie strat jałowych oraz około 30-procentowe obniżenie strat obciążeniowych. W nowej perspektywie finansowej, na zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki liście projektów energetycznych, które będą mogły ubiegać się o wsparcie, znalazło się aż 40 inwestycji zgłoszonych przez PGE Dystrybucja. Chcemy wykorzystać wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Możliwości pozyskania dotacji dla naszych projektów widzimy w osiach priorytetowych I i VII – mówi prezes. Projekty zgłoszone do dofinansowania przewidują przede wszystkim budowę i przebudowę linii energetycznych w celu zwiększenia możliwości przesyłowych i przyłączania nowych odbiorców oraz umożliwienia rozwoju OZE i odbioru energii elektrycznej z istniejących i projektowanych odnawialnych źródeł wytwórczych. Zgłoszone projekty dotyczą również budowy stacji wysokiego napięcia i wymiany transformatorów w kierunku budowy systemów umożliwiających zdalne zarzadzanie siecią. Projekty z listy będą ubiegały się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.

PGE Dystrybucja podpisała umowę na dostawy liczników energii elektrycznej i koncentratorów niezbędnych do realizacji pierwszego etapu budowy inteligentnego systemu pomiarowego. Do końca 2016 r. zainstalowanych zostanie u odbiorców ponad 50 tys. liczników AMI.

Pierwszy sprzęt trafi do Oddziałów Białystok i Łódź – Miasto, w których inteligentny system pomiarowy zostanie wdrożony pilotażowo. Docelowo, budowany w spółce system klasy MDM (Meter Data Management), będzie obsługiwał 5,6 mln urządzeń pomiarowych na całym obszarze działalności PGE Dystrybucji, w tym liczniki klasy AMI. Zintegrowane zostaną wszystkie elementy biorące udział w procesie przepływu energii elektrycznej, by była ona dostarczana w sposób najbardziej ekonomiczny, bezpieczny i trwały. Przed nami intensywna praca związana z przygotowaniem a następnie instalacją liczników, koncentratorów i modemów. Nowe liczniki nie tylko będą mierzyć zużycie prądu, ale także rejestrować i archiwizować wybrane dane, m.in. o mocy, poziomie napięcia, długości przerw w dostawach. Informacje te będą zbierane przez tworzoną specjalnie w tym celu aplikację centralną i udostępniane raz na dobę na dedykowanym portalu internetowym. Da to naszym klientom możliwość śledzenia bieżących informacji o ilości zużywanej energii elektrycznej – mówi Jarosław Dzięgielewski, dyrektor Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. Dodatkowo liczniki będą wyposażone w specjalny interfejs w postaci portu USB, który umożliwi wymianę informacji między systemem a Infrastrukturą Sieci Domowej Klienta, czyli posiadanymi przez użytkownika urządzeniami, takimi jak: mikroinstalacje OZE, magazyny energii, czy odbiorniki energii z możliwością regulowanej i koordynowanej pracy. Dzięki temu kanał komunikacji pomiędzy dystrybutorem energii a klientem po raz pierwszy będzie dwukierunkowy. W efekcie świadomi energetycznie klienci będą mogli aktywnie uczestniczyć w rynku energii. Wykorzystanie tej możliwości będzie uzależnione od decyzji klienta i zainteresowania innych podmiotów zajmujących się świadczeniem usług energetycznych. Funkcjonalności nowych liczników pozwolą również na usprawnienie procesów biznesowych w PGE Dystrybucja – umożliwią zdalną realizację zadań związanych z eksploatacją sieci i liczników, tj: monitorowanie działania sieci elektroenergetycznej oraz szybsze wykrywanie awarii, prób włamań i ingerencji, odczytywanie danych pomiarowych oraz zdalną konfigurację i parametryzację grupy taryfowej. Umowa została podpisana 9 listopada 2015 r. Wkrótce rozstrzygnięte zostaną postępowania przetargowe z wykonawcami infrastruktury transmisyjnej systemu.

Modernizowana linia 110 kV w relacji Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo pozwoli skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych i ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy.

Łączna długość dwóch modernizowanych linii to 37,4 km. Modernizację linii energetycznej 110kV Siemiatycze – Adamowo zrealizowano w zakresie pierwszego etapu inwestycji na długości 6,1 km, natomiast linię 110 kV Siemiatycze – Siedlce do rzeki Bug zmodernizowano na długości 9,9 km. Odcinki linii WN 110kV zostały oddane do użytku wraz z linią światłowodową. Wartość zmodernizowanych odcinków w pierwszym etapie to 7,8 mln zł. Pełne wykorzystanie możliwości linii dystrybucyjnych, w tym zwiększenie możliwości dostawy prądu do mieszkańców, będzie możliwe po zakończeniu wszystkich etapów modernizacji obu linii. Planowane terminy realizacji linii Siemiatycze – Siedlce to koniec maja 2016 r., a Siemiatycze – Adamowo to koniec czerwca 2016 r. Pełna wartość zakończonej inwestycji wyniesie 17,5 mln zł. W tym roku Oddział Białystok zbudował także nową linię 110 kV na odcinku Hańcza Suwałki – Strefa Suwałki o długości 11 km. Wartość tej inwestycji wyniosła to ok. 4,6 mln zł. Linia ta umożliwi przyłączanie nowych odbiorców jak też wytwórców energii odnawialnej na tym obszarze. Dwa razy większy przekrój przewodów linii energetycznej 110 kV daje większe możliwości przesyłu mocy. Dzięki przeprowadzonej modernizacji uzyskamy również możliwość transmisji danych cyfrowych. Linie są zawieszone wyżej niż dotychczas, co pozwoliło poprawić bezpieczeństwo otoczenia – mówi Jarosław Dzięgielewski, dyrektor Oddziału Białystok PGE Dystrybucja SA. Oddział Białystok rozpoczął również modernizacje stacji rozdzielczych WN/SN Hańcza, Wizna, Grajewo 1, Czarna Białostocka i Augustów oraz budowę nowej stacji Milejczyce. Celem inwestycji prowadzonych przez PGE Dystrybucja jest m.in. zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa i podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci oraz zwiększenie przepustowości linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorów. Wartość tegorocznych inwestycji prowadzonych w Spółce przekroczy 1,5 mld zł. PGE Dystrybucja przeznaczy na inwestycje w latach 2015-2020 ponad 10 mld zł.

Wojciechowicka podstrefa ekonomiczna została wyposażona w nowoczesną infrastrukturę zapewniająca bezpieczne dostawy energii. Inwestycja o wartość 13 mln zł jest częścią programu opiewającego na 300 mln zł, który PGE Dystrybucja zrealizuje na Mazowszu w 2015 r.

W Wojciechowicach, przemysłowej dzielnicy Ostrołęki, powstała nowa napowietrzna stacja 110/15 kV, linie zasilające i sieć teletechniczna, które zagwarantują niezawodności dostaw prądu dla odbiorców i możliwość przyłączania do sieci nowych obiektów. Zrealizowaliśmy kolejną ważną inwestycję w województwie mazowieckim, której celem jest przede wszystkim poprawa niezawodności zasilania odbiorców. Nowa stacja pozwoli odciążyć istniejące urządzenia stacyjne wybudowane na początku lat 70-tych, przede wszystkim starą, mocno obciążoną stację w Goworkach, która dzięki temu będzie mogła zostać zmodernizowana – Andrzej Adamczyk, dyrektor Departamentu Inwestycji PGE Dystrybucja. Sprawna realizacja inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy z lokalnym samorządem i wcześniejszemu uwzględnieniu odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego. W październiku bieżącego roku PGE Dystrybucja uruchomiła natomiast nowoczesną bezobsługową stację przesyłową w podwarszawskim Nadarzynie. Inwestycja była kluczowa dla dalszego szybkiego rozwoju ekonomicznego tej części aglomeracji warszawskiej. Zagwarantowała wysokie standardy jakościowe energii elektrycznej płynącej do istniejących i powstających firm. W całym 2015 r. na inwestycje w infrastrukturę energetyczną na Mazowszu, tj. budowę linii, czterech stacji wysokiego napięcia, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia, PGE Dystrybucja przeznaczy ponad 300 mln zł. Celem prowadzonych inwestycji jest zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci i ulepszenie jej stanu technicznego, zmniejszenie ryzyka powstania awarii oraz zwiększenie przepustowości linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorów.

Panujące w północno-wchodniej części kraju niekorzystne warunki pogodowe wywołały zakłócenia i przerwy w pracy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

W związku z wichurami przechodzącymi przez województwo warmińsko- mazurskie wystąpiły nieplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w gminach: Olecko, Ruciane Nida, Gołdap, (bez zasilania pozostaje ok. 1 tys. Odbiorców). Najczęstszą przyczyną awarii są uszkodzenia i zerwania linii energetycznych powstające w wyniku upadania na przewody zerwanych przez wiatr konarów oraz drzew. W związku z niekorzystnymi alertami pogodowymi służby energetyczne PGE Dystrybucja S.A. pozostawały w gotowości od wczesnych godzin porannych i zostały uruchomione natychmiast po otrzymaniu pierwszych komunikatów o uszkodzeniach. Energetycy intensywnie pracują w terenie, lokalizując i usuwając awarie, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie do Odbiorców.

Ruszyły kolejne działania w ramach programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja S.A.” W siedzibach spółki odbędą się szkolenia BHP połączone z prezentacją filmu o bezpieczeństwie, zainstalowane zostały również tablice elektroniczne pokazujące statystyki wypadkowości podczas pracy. Cel programu to poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy.

Zdaniem spółki podejmowane przez nią działania przyczyniają się do zwiększania świadomości bezpiecznego wykonywania pracy, promowanie wzajemnej odpowiedzialności za życie swoje i współpracowników. Ujednolicamy instrukcje stanowiskowe i procedury związane z bezpieczeństwem, przeciwdziałamy nieprawidłowym zachowaniom i promujemy te właściwe. Wdrażamy także dostępne na rynku najnowsze technologie zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy – mówi Iwona Stanisławek z PGE Dystrybucja W siedzibach Rejonów Energetycznych, Oddziałów i centrali Spółki zainstalowano tablice informujące pracowników o liczbie dni bez wypadku w czasie pracy na sieciach, a także liczbie wypadków, które miały miejsce w danym roku w ich oddziale i rejonie energetycznym. Dzięki tablicom elektronicznym pracownicy i ich przełożeni będą mogli porównywać statystyki swojego miejsca pracy do liczby wypadków w całej firmie. Pracownicy wezmą również udział w prezentacji wyprodukowanego specjalnie na potrzeby spółki PGE Dystrybucja filmu o zasadach bezpieczeństwa, który stanie się stałym elementem obowiązkowych szkoleń BHP. Działania związane z programem „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja” realizowane są w spółce od marca 2014 r.

Dzięki realizowanym przez spółkę PGE Dystrybucja inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2015 r. był o 30 minut niższy niż zakładano.

Zwiększenie pewności zasilania i ograniczenie przerw w dostawach energii, a tym samym poprawienie jakości świadczonych usług, to jeden ze strategicznych celów Grupy Kapitałowej PGE. Tylko w tym roku wartość projektów w ramach szeroko rozumianej modernizacji sieci przekroczy 1,5 mld zł, a zgodnie ze strategią biznesową Grupy do 2020 r. na ten cel przeznaczymy ponad 12 mld zł – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W pierwszym półroczu 2015 r. spółka zainwestowała blisko 540 mln zł w realizację zadań wynikających z podstawowych obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz wzrost możliwości dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to zwiększenie wydatków inwestycyjnych na ten cel o 65 procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. W celu realizacji priorytetowych zadań naszej spółki w 2015 r. wprowadziliśmy program „Herkules” ograniczający długość planowanych przerw w dostawach. Jego efekty widać już we wskaźnikach osiągniętych w pierwszych dwóch kwartałach. W tym czasie rejon energetyczny Leżajsk obniżył czas planowanych przerw w dostawach energii o 55 proc. i jest obecnie liderem wśród naszych rejonów, jeśli chodzi o osiągnięty w tym obszarze wynik – mówi Marek Goluch, prezes PGE Dystrybucja, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE. Niższy wskaźnik SAIDI, czyli wskaźnik odzwierciedlający czas trwania przerw w dostawach, osiągnęły także cztery inne rejony energetyczne: Rzeszów, Stalowa Wola, Mielec i Ostrowiec. Program „Herkules” objął wszystkie działania organizacyjne i techniczne związane z prowadzeniem prac inwestycyjnych i eksploatacyjnych w sieci dystrybucyjnej spółki PGE Dystrybucja. Jednym z elementów wdrożenia „Herkulesa” jest również lepsze wykorzystanie dostępnych technologii ograniczających długość i liczbę przerw planowanych. W efekcie optymalizacji działań spadła liczba wyłączeń planowanych, co w konsekwencji spowodowało skrócenie czasu przerw w dostawach energii dla odbiorców. Osiągnęliśmy dobre rezultaty, ale przed nami nadal dużo pracy. Nasz cel to obniżenie do 2020 r. wskaźnika SAIDI o 50 proc. w stosunku do poziomu z 2013 r. - mówi Marek Goluch. PGE Dystrybucja w ramach projektu „Herkules” rozpoczęła także realizację inicjatywy „Eureka”, dzięki której każdy pracownik może zgłosić własny pomysł na usprawnienie działania firmy w obszarze, w którym pracuje.

21 i 23 października 2015 r. odbyły się pierwsze Fora Energetyczne zorganizowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Uczestniczyli w nich starostowie, wójtowie, burmistrzowie miast i gmin z terenu działania Rejonu Energetycznego Tomaszów Lubelski, Rejonu Energetycznego Zamość oraz energetycy z PGE Dystrybucja S.A. Kolejne spotkania zorganizowane będą na terenie działania rejonów Chełm i Jarosław w listopadzie br.

W obu spotkaniach udział wzięło blisko 60 samorządowców z powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, lubelskiego i krasnostawskiego. Organizacja forum jest elementem współpracy Spółki z samorządem lokalnym. Podczas konferencji energetycy podsumowali realizację działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2014-2015 na terenie funkcjonowania Oddziału Zamość. Przedstawione zostały najważniejsze projekty zrealizowane w bieżącym roku, m.in. stacja 110/15kV Zamość Janowice, linia 110kV Radymno. Ponadto zaprezentowano najbardziej istotne inwestycje planowane w roku 2016 i latach następnych. Podkreślano, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu lubelskiego i podkarpackiego. Kadra kierownicza Oddziału omówiła szereg innowacyjnych projektów wprowadzanych przez Spółkę, których celem jest poprawienie jakości obsługi klientów. Działania te związane są ze zwiększeniem szybkości reakcji przy przywracaniu dostaw energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych. Zapewnienie ciągłości zasilania oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej jest priorytetem dla naszej Spółki. Podczas Forum dużo uwagi poświęcono problematyce związanej z prowadzeniem inwestycji liniowych w kontekście obowiązującego prawa. Wskazywano szczególnie na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji i uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania. W czasie konferencji omawiano także zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii . Przedstawione zostały procedury obowiązujące w spółce związane z przyłączaniem OZE, a w szczególności mikroinstalacji. Dyskutowano także o sposobie planowania dopuszczalności lokalizacji inwestycji związanych z OZE w kontekście zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych. Ostatnia część forum poświęcona została procedurom stosowanym w PGE Dystrybucja w przypadku wystąpienia awarii masowych oraz współpracy z gminami w tym zakresie. Omówiono również sposoby informowania odbiorców energii elektrycznej o planowanych wyłączeniach elementów sieci elektroenergetycznej.

PGE Dystrybucja dba, aby "oswajanie z prądem" dużych i małych nie przybrało formy nudnej dydaktyki. Jedną z takich form działań są warsztaty teatralne. Lubelski Oddział Spółki zaprosił do współpracy Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie. Lubelski teatr wykorzystał cały swój potencjał, aby pokazać, że "prąd nie taki straszny" a „wykorzystywany z głową”, może być nawet źródłem zabawy.

Powstał autorski projekt serii warsztatów teatralnych „ENERGIA TEATRU”, gdzie za pomocą pedagogiki zabawy, ćwiczeń dramowych, parateatralnych i wszystkich elementów kojarzonych z teatrem, odbywa się oswajanie z prądem. Warsztaty odbywają się w piętnastu placówkach w Lublinie i poza Lublinem, w różnych grupach wiekowych. W sumie, we wszystkich warsztatach prowadzonych przez aktorów Teatru Andersena, bierze udział ponad 300 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Pod okiem artystów dzieciaki przygotowują krótkie przedstawienia, w których, swoim językiem, będą mogły przekazać rówieśnikom nabytą podczas warsztatów wiedzę. Finałem pracy każdej grupy warsztatowej są otwarte pokazy z udziałem widowni bezpośrednio w placówkach. W ten sposób projekt ma okazję dotrzeć bezpośrednio do blisko dwóch tysięcy dzieciaków w różnym wieku. Niesłabnącym powodzeniem wśród najmłodszych uczniów cieszy się także kolejna edycja spektakli teatralnych pt: „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w gniazdu piszczy”. Tym razem aktorzy goszczą w białostockich szkołach podstawowych i przedszkolach w dn. od 12 do 23 października br. Tylko pierwsze dwa spektakle zgromadziły blisko 400 dzieci. Dla Spółki PGE Dystrybucja „Bezpieczeństwo” jest priorytetem. Prowadzone działania edukacyjne wykraczają poza suchą dydaktykę opartą na zakazach i nakazach. Dlatego do nauki mądrego korzystania z energii elektrycznej postanowiliśmy wykorzystać ciekawsze metody. Żywa i głośna reakcja dzieci po pierwszym spektaklu, a także zainteresowanie interakcją z aktorami pozwala stwierdzić, że pomysł trafia do tej grupy wiekowej. Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z prądu to trudny temat, dlatego tak ważne jest, aby został on przekazany w sposób profesjonalny, a zarazem przystępny. Forma warsztatów czy spektakli teatralnych doskonale się sprawdza- twierdzą wychowawcy białostockich maluchów.

7 października Zamek Lubelski zaświecił się na zielono. Wydarzenie było połączone z akcją informacyjną o mózgowym porażeniu dziecięcym. W ten sposób, po raz pierwszy w naszym województwie, obchodzono Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

Pomysłodawcą akcji była fundacja Oswoić Los, która obejmuje opieką osoby niepełnosprawne z całego kraju. PGE Dystrybucja zaangażowała się w organizację wydarzenia i wsparła lubelską fundację. Zieleń to symbol MPD - piękny kolor nadziei. Takie osoby są wśród nas i tak jak my, chcą być szanowane i doceniane. Chcą żyć, działać, bawić się, cieszyć. Ważne, by wiedziały, że my też chcemy - powiedziała Katarzyna Łukasiewicz, prezes fundacji Oswoić Los.

PGE Dystrybucja uruchomiła nowoczesną, bezobsługową stację przesyłową w Kajetanach i 9-kilometrowy odcinek linii 110 kV biegnący przez teren podwarszawskich gmin Nadarzyn i Michałowice. Inwestycja o wartości ok. 23 mln zł umożliwi dalszy, szybki rozwój ekonomiczny tej części aglomeracji warszawskiej. Gwarantuje wysokie standardy jakościowe energii elektrycznej, która płynie do istniejących i powstających firm oraz odbiorców indywidualnych.

Budowa nowej stacji była niezbędna, bo działające na tym terenie urządzenia sieciowe są mocno obciążone. Prężny rozwój podwarszawskich miejscowości sprawia, że zapotrzebowanie na dostawy prądu jest tu bardzo duże. Aby uniknąć trudności w przyłączaniu do sieci nowych obiektów, przyspieszyliśmy prace nad inwestycją. Kluczowe było osiągnięcie porozumienia z właścicielami gruntów w sprawie ostatecznego przebiegu trasy linii – mówi Sławomir Laskowski, Dyrektor Generalny Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja. Stacja nie wymaga stałej obsługi – jest przystosowana do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru z centrów dyspozytorskich. Nowoczesna, bezobsługowa konstrukcja zapewnia maksymalne bezpieczeństwo sieci, urządzeń i służb kontrolujących pracę. Wraz ze stacją 110/15 KV oddany został 9-kilometrowy odcinek dwutorowej linii przesyłowej 110 kV, biegnący przez gminy Michałowice i Nadarzyn. Instalacja jest maksymalnie przyjazna dla środowiska. Dziewięć słupów linii, które przebiegają przez tereny zadrzewione, wykonano w tzw. technologii nadleśnej. Oznacza to, że są znacznie wyższe od standardowych, ponieważ mierzą 54 metry, dzięki czemu las może swobodnie rosnąć pod przewodami. Informacje techniczne Nowa stacja jest powiązana liniami wysokiego napięcia ze stacjami Ursus-Miasto i Piaseczno. Została przyłączona do Systemu Elektroenergetycznego w Gminie Michałowice. W pierwszych dniach po uruchomieniu obciążenie stacji wynosiło w godzinach szczytowych 9,7 MW. Stacja ma dwa stanowiska transformatorów 110/15 kV, dostosowane do jednostek o mocy 40 MVA. Z rozdzielni 15 kV wyprowadzono dotychczas 7 linii kablowych. Stacja jest również wyposażona w 5 pól liniowych rezerwowych oraz miejsce pod budowę 10 kolejnych. Stanowiska transformatorów 40 MVA wraz ze szczelną misą olejową są w pełni zgodne z przepisami ochrony środowiska. Połączenia transformatorów mocy z rozdzielnią 15 kV zrealizowano za pomocą kabli poprowadzonych w ziemi.

Prawie 3000 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne i dużą dawkę pozytywnej energii trafi w tym roku do potrzebujących dzieci z terenu działania PGE Dystrybucja.

Spółka PGE Dystrybucja już po raz trzeci prowadzi na całym terenie swojego działania akcję „Energetyczny Tornister”. Inicjatywa ta realizowana jest we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz Fundacją PGE „Energia z Serca”. Na przełomie sierpnia i września, prawie 3000 najmłodszych uczniów otrzyma od PGE Dystrybucja tornistry wyposażone w przybory szkolne …i dobrą energię. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej kolorowe plecaki trafią do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tornistrach dzieciaki znajdą: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, bibułę, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki. Uroczyste spotkania z dziećmi, organizowane w siedzibach Rejonów Energetycznych lub na terenie ośrodków czy lokalnych urzędów, często przybierają formę festynów i pikników rodzinnych, a dzieci bardzo chętnie uczestniczą w konkursach, mini-zawodach sportowych i zabawach. Podczas prowadzonych przy tej okazji „energetycznych lekcji” uczą się również, czym jest energia elektryczna i jak unikać niebezpieczeństw związanych z prądem. Pierwsze tornistry pojechały już do najmłodszych uczniów z terenu Oddziału Zamość, gdzie uroczyste wręczenie szkolnych wyprawek odbyło się w „Krainie Zabaw” 19 i 20 sierpnia.

Sala do hydroterapii odzyskała blask dzięki wolontariuszom PGE Dystrybucja S.A. i Fundacji PGE „Energia z Serca”.

Wolontariusze Oddziału Białystok remontują salę do hydroterapii w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku. Już we wrześniu skorzystają z niej pierwsi podopieczni. Celem projektu wolontariackiego jest wymiana wentylacji i odnowienie sali do hydroterapii w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Giżycku. Każdego dnia z sali korzysta ok. 30 osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Prowadzone są tam zabiegi, terapie indywidualne i grupowe. Jednak z powodu dużej wilgotności pomieszczenia na przestrzeni lat zniszczeniu uległy ściany, sufit, prysznice oraz wyposażenie, znajdujące się w sali. Po remoncie poprawi się przede wszystkim jakość prowadzonych terapii i zabiegów. Poza tym normalizacji ulegnie temperatura otoczenia oraz poziom wilgotności, a wymiana wentylacji pozwoli na wyciszenie wnętrza sali i zagwarantuje właściwe warunki do prowadzenia zajęć z hydroterapii. Po zakończeniu sala będzie w pełni dostosowana do obowiązujących przepisów. Wolontariusze przekroczyli już półmetek prac, zdemontowali stary sufit i zamontowali nowy, odmalowali ściany, ze wsparciem fachowców wymienili system wentylacji. Wolontariat był wyzwaniem dla każdego z nich, bo na co dzień robią coś zupełnie innego, ale sami przyznają, że działając dla dobra innych, czują jak wielka siła tkwi w wolontariacie. Do wzięcia udziału w programie namówił mnie mąż i umówił na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych, którzy z entuzjazmem przyjęli możliwość pomocy wolontariuszy przy remoncie pomieszczeń rehabilitacyjnych. I tak się zaczęło! – mówi Daria Gwiazdowska, liderka zespołu wolontariackiego z Giżycka. Bez żadnego problemu znaleźli się kolejni ochotnicy, którzy zaoferowali swoją pomoc podczas realizacji projektu. Oprócz Darii w projekcie biorą udział Zbigniew Chmielewski, Anna Pawlicka i Krzysztof Marszałkowski – koledzy z pracy. To czwórka wspaniałych ludzi, na co dzień pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, lubiących pomagać innym za „dziękuję”. Projekt ten jest jednym z 40 nagrodzonych w II edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Program ma formę konkursu, w którym zespoły pracowników przygotowują projekty wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. W ramach II edycji programu wolontariusze PGE angażują zaangażują się w różnorodne inicjatywy w całej Polsce, m.in. instalują szkolny radiowęzeł i przeprowadzą warsztaty dziennikarskie dla dzieci, budują z uczniami szkolną mini-elektrownię wiatrową, organizują wydarzenia integrujące lokalną społeczność, remontują sale terapeutyczne oraz przeprowadzają półkolonie dla dzieci i młodzieży. Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Organizatorami programu są Fundacja PGE - Energia z Serca i PGE Polska Grupa Energetyczna.

Efektem przechodzącej burzy nad Lubelszczyzną jest wyłączenie awaryjne linii wysokiego napięcia Lublin – Lubartów - Kock o godz. 14.20 Awaria została zlokalizowana - powodem jest drzewo na linii. Część odbiorców została zasilona. Bez zasilania pozostaje ok. 15 tys. domów. Przystąpiono do napraw. Jeżeli skala uszkodzeń nie będzie znacząca - zasilanie wróci do 16.30

Dziś powinno powrócić zasilanie do pozostałych odbiorców w woj. mazowieckim. Awarie mają charakter lokalny. W innych oddziałach Spółki bez zasilania pozostają pojedynczy odbiorcy. Usuwane są awarie w sieci niskiego napięcia. Długotrwałe wyłączenia związane są z czasochłonnymi pracami wynikającymi z konieczności wymiany wielu uszkodzonych słupów i porwanych przewodów na liniach średniego i niskiego napięcia (łącznie ponad 300 uszkodzonych słupów na terenie działania Spółki).

PGE Dystrybucja S.A., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, w pełni realizuje Program Zgodności, oparty na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Jednym z podstawowych zagadnień definiowanych przez Program Zgodności są reguły prawidłowo przeprowadzonego unbundlingu. Na mocy obowiązujących przepisów, pionowo zintegrowani Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych nie mogą powodować – w zakresie komunikacji z klientami i rynkiem – nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsamości tej części przedsiębiorstwa. PGE Dystrybucja S.A. podejmuje szereg działań, mających na celu pełną realizację tych wytycznych, a kilka z nich zostało wyróżnionych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który w rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności przedstawił je jako dobre praktyki na rynku. „PGE Dystrybucja stara się wyznaczać standardy i działa profesjonalnie w każdym obszarze. Cieszymy się, że podejmowane przez nas inicjatywy zostały dostrzeżone i wskazane przez Urząd Regulacji Energetyki jako wzór do naśladowania” – mówi Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

W 2015 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ma w planach kolejne inwestycyjne związane z przebudową lub budową stacji GPZ (główny punkt zasilania), a także przebudową istniejących linii 110 kV.

To kolejny etap planu inwestycyjnego zakładającego rozbudowę i podniesienie niezawodności infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej na Lubelszczyźnie. Już w 2014 r. zostały podpisane trzy umowy: na budowę nowej stacji 110/15kV GPZ Bursaki, przebudowę stacji 110/15/10 kV GPZ Dziesiąta oraz przebudowę rozdzielni 110kV w stacji 110/15kV GPZ Lubartów. Rozpoczęły się także prace koncepcyjne nad modernizacją stacji 110/30/15 GPZ Klementowice. Pierwsza z inwestycji czyli budowa nowej stacji GPZ Bursaki ma się zakończyć w IV kw. 2015 r. Zgodnie z założeniami nowa stacja została zaprojekowana jako stacja w układzie H5 w technologii GIS, z dwoma transformatorami 110/SN o mocy 25 MVA oraz dwusekcyjną 32 polową rozdzielnią 15 kV na działce o powierzchni 604 m2. Kolejną inwestycją jest przebudowa istniejącej stacji 110/15/10 kV GPZ Dziesiąta. Przedmiotowa inwestycja zakończy się w II kw. 2016 roku. Uruchomienie przebudowanej stacji bezpośrednio wpłynie na poprawę pewności i niezawodności zasilania odbiorców miasta Lublina. Docelowo ta stacja pracująca obecnie jako jedno transformatorowa ma zostać przebudowana na stację pracującą w układzie pierścieniowym (zasilana dwoma liniami kablowymi 110 kV) z dwoma transformatorami 25 MVA. Przygotowywana przebudowa istniejącej rozdzielni 110 kV w GPZ Lubartów umożliwi przyłączenie Farmy Wiatrowej Lubartów o mocy 70 MW. Nowa rozdzielnia 110 kV została zaprojektowana w systemie kompaktowym – Compass i będzie składała się z 6 pól 110 kV (2 pola transformatora 110/SN, 1 pole sprzęgła i 3 pola liniowe) oraz miejsca na rezerwowe pole 110 kV. Jednocześnie ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnej ciągłości zasilania mieszkańcom Lubartowa i okolic w styczniu 2015 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze tj. przebudowa wyprowadzeń mocy z transformatorów 110/15 kV oraz budowa tymczasowej „spinki” na przedpolu stacji łączącej na czas przebudowy linie 110 kV do GPZ Kock i GPZ Lublin 400. Koniec inwestycji został zaplanowany w III kw. 2015 r. „Inwestycje w modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej to najważniejszy obszar naszej działalności. Podnosimy niezawodność sieci poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii oraz dostosowujemy istniejącą sieć do nowych potrzeb takich jak rozwijające się projekty energii odnawialnej czy też rosnące zainteresowanie energią prosumencką.” – powiedział Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Wszystkie ww. inwestycje są realizowane w systemie „pod klucz” czyli zaprojektuj i wybuduj.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów realizuje inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną w ramach I etapu realizacji projektu uzbrojenia Strefy Rzeszów-Dworzysko. Inwestycje sieciowe mają na celu zapewnienie zasilania przyszłych inwestorów w strefie ekonomicznej.

W ramach prac wybudowana została nowa stacja 110 kV\SN, linie kablowe średniego napięcia o łącznej długości 100 km (33 km trasy kablowej) oraz kanalizacja teletechniczna i światłowodowa. Wartość wszystkich inwestycji realizowanych przez OR tj. stacji elektroenergetycznych, linii kablowych i innych urządzeń, wyniesie ok. 25 mln zł. Realizowana infrastruktura zapewni zasilanie w energię elektryczną na obecnych 88 ha terenów inwestycyjnych realizowanych w ramach I etapu projektu oraz stworzy możliwość rozwoju pozostałych terenów należących do strefy. PGE Dystrybucja S.A. to część Grupy Kapitałowej PGE i największa spółka dystrybucji energii w Polsce. Obsługuje ponad 5,2 mln klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Konsekwentne inwestycje i modernizacja sieci dystrybucyjnej przyczyniają się do poprawy jakości dostaw energii do odbiorców końcowych.

W Dniu Dziecka uczniowie lubelskich szkół spotkają się na Placu Zamkowym, aby aktywnie uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016. To pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie, w które zaangażowane są służby mundurowe oraz inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szkołach i placówkach. Honorowy patronat nad Festynem objął m.in. Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka.

{{widget type="content/img" src="/visuals/Foto/Festyn.jpg"}}

Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią. Festyn będzie obfitował w wiele atrakcji dla dzieci, rodziców i nauczycieli oraz lokalnej społeczności. Program festynu do pobrania Partnerem akcji na zamkowych błoniach jest spółka PGE Dystrybucja, która propaguje bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych i efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej w ramach własnych programów autorskich realizowanych w szkołach oraz pogadanek prowadzonych podczas okolicznościowych spotkań i akcji tj. „Jestem bezpieczny z PGE Dystrybucja”; „Czytam i rysuję z Energią”, „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w gniazdku piszczy” (teatrzyk lalkowy) oraz „Prąd - mój bezpieczny przyjaciel” (autorski program edukacyjny.

PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, ENEA Operator oraz RWE Stoen Operator rozstrzygnęły wspólny przetarg i zawarły umowy na dostawy bilansujących liczników energii elektrycznej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Landis+Gyr, która dostarczy ponad 36 tysięcy urządzeń.

Czterej wiodący operatorzy systemu dystrybucji energii elektrycznej, ogłosili w październiku ubiegłego roku wspólny przetarg na dostawę liczników energii elektrycznej. Było to pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie spółek zajmujących się infrastrukturą sieciową i dystrybucją energii elektrycznej w Polsce. Głównym celem postępowania była standaryzacja rozwiązań, wykorzystanie efektu skali poprzez ograniczenie kosztów zakupu liczników bilansujących a także zakup urządzeń spełniających oczekiwania dla przyszłej regulacji jakościowej. Operatorzy szacują, że dzięki wspólnemu postępowaniu, na zakupie jednego licznika osiągnięto oszczędności na poziomie 560 zł. Oznacza to, że przy zakupie ponad 36 tysięcy urządzeń oszczędności wyniosą w sumie około 20 mln zł. W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla TAURON Dystrybucja to 18050 liczników, dla PGE Dystrybucja - 9200 liczników, dla ENEA Operator - 7000 sztuk, a dla RWE Stoen Operator - 2000 liczników. Cena oferty złożonej przez firmę Landis+Gyr dla zamówienia podstawowego wyniosła 23,2 mln zł netto. Zakupione w ramach przetargu liczniki bilansujące zostaną zainstalowane w układach pomiarowych stacji średniego napięcia (SN) i będą odpowiedzialne za rejestrowanie wartości pomiarowych oraz sieciowych energii elektrycznej, która jest dostarczana do odbiorców końcowych na niskim napięciu (nN). Ponadto liczniki mają ułatwić wykrywanie nielegalnego poboru energii i ograniczyć w ten sposób poziom strat, ewentualnych kradzieży infrastruktury, a wdrożenie warstwy teletransmisyjnej ma pozwolić na bieżące monitorowanie obciążenia sieci, co podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego. Instalacja przez OSD liczników bilansujących na stacjach SN/nN będzie kolejną fazą wdrożenia inteligentnego opomiarowania, poprzez umożliwienie monitorowania parametrów pracy urządzeń w stacjach średniego napięcia.

W związku z informacjami docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A. W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca, prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie ( tel. 81 710 57 02; 81 710 57 39) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( sekretariat@pgedystrybucja.pl ).

W połowie stycznia br. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa uruchomiła kolejną stację GPZ 110/15 kV na terenie aglomeracji warszawskiej.

Do sieci PGE Dystrybucja została wpięta nowa stacja - GPZ Anielina z dwoma transformatorami o mocy 25 MVA. Ze względu na rozbudowę miasta Mińsk Mazowiecki i w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w okolicach tego miasta, stacja ta była dla spółki inwestycją priorytetową. Nowa stacja odciąża istniejącą stację 110/15 kV Mińsk Mazowiecki i tworzy potencjał rozwojowy dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłu oraz usług. Ze stacji Anielina wyprowadzono linie SN, które skrócą istniejące ciągi liniowe, a tym samym poprawią parametry dostarczanej energii elektrycznej. W grudniu 2013 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła użytkowanie stacji 110/15 kV Piorunów. Całkowicie nowa stacja na terenie Rejonu Energetycznego Pruszków była potrzebna w związku z prężnym rozwojem Gminy Błonie. Nowa stacja 110/15 kV Piorunów jest zlokalizowana na nieruchomości sąsiadującej ze strefą przemysłową „PASS”, na której znajdują się duże hale logistyczne. Stacja Piorunów umożliwi zasilanie obiektów na zachód i północ od miejscowości Błonie, ponadto odciąży transformatory w istniejącej stacji 110/15 kV Błonie stwarzając potencjał dla nowych przyłączeń do sieci. Uruchomione przez PGE Dystrybucja stacje odpowiadają aktualnym oczekiwaniom i zostały zaprojektowane z myślą o rozwijaniu potencjału w zależności od pojawiających się potrzeb elektroenergetycznych w danych obszarach.

PGE Dystrybucja S.A. w 2014 roku zrealizowała zadania inwestycyjne na poziomie 1,5 mld zł. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie wzrosło o ok. 13%. To jak dotąd największe nakłady inwestycyjne w historii Spółki.

Znaczna część środków była lokowana w przedsięwzięcia mające na celu obniżenie wskaźnika SAIDI. Został on obniżony o prawie godzinę w stosunku do roku poprzedniego. W ramach inwestycji wybudowano i zmodernizowano: - 120 km linii WN oraz 31 stacji WN/SN, - 1384 km linii SN oraz 4 rozdzielnie sieciowe, - 2507 km linii nN oraz 2303 stacji transformatorowych SN/nN. W 2014 roku zrealizowano ponad 32 tys. umów o przyłączenie o charakterze inwestycyjnym ( łącznie ponad 53 tys.). Na obszarze Spółki przyłączono do sieci lub zwiększono moc w 259 jednostkach wytwórczych, w tym 254 OZE, wśród nich 212 elektrowni słonecznych (między innymi 195 mikroinstalacji fotowoltaicznych), 26 elektrowni wiatrowych, 10 biogazowych oraz 6 elektrowni wodnych (4 małe elektrownie wodne - MEW). Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączanie nowych odbiorców wyniosły ok. 500 mln zł Zrealizowane inwestycje przyczyniają się do poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenia strat sieciowych oraz zmniejszenia jednostkowych kosztów eksploatacji sieci.

26 listopada br. w Lublinie zainaugurowało działalność konsorcjum naukowo-przemysłowe „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”. Wśród jego dziesięciu członków Konsorcjum jest PGE Dystrybucja S.A.

Celem powołanego Konsorcjum jest zbudowanie platformy współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorcami i ich otoczeniem biznesowym poprzez inicjowanie i prowadzenia wspólnych badań oraz komercjalizację ich wyników. W ten sposób stworzono warunki do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki na światowym rynku. Konsorcjum podejmie działania w zakresie badań naukowych oraz rozwojowych, kształcenia kadr na potrzeby gospodarki, poszukiwania źródeł samofinansowania, w tym - udział w konkursach grantowych. Umowa ma charakter ramowy, a planowane przedsięwzięcia będą realizowane po podpisaniu odrębnych umów dotyczących konkretnego projektu. Sygnatariuszami porozumienia oprócz PGE Dystrybucja są: Grupa Azoty , Baker & McKenzie, Kredyt Inkaso, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polski Koncern Naftowy Orlen, Port Lotniczy Lublin, Union Investment TFI, Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Po podpisaniu umowy rozpoczynającej działalność Konsorcjum rozpoczęła się debata pod tym samym tytułem „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w której udział wzięli: Prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele świata biznesu, wśród nich Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. – Marek Goluch.

W dn. 18-20 listopada br. odbyły się Targi Energetyczne ENERGETICS oraz towarzyszące im Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA w Lublinie. Wieloletnim Partnerem Głównym Targów jest PGE Dystrybucja S.A.

ENERGETICS to jedno z najważniejszych spotkań branży energetycznej w Polsce. Targi stanowią platformę wymiany doświadczeń specjalistów, wśród których znajdują m.in. przedstawiciele Operatora Systemu Dystrybucyjnego, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy. Ekspozycja targowa to wachlarz ofert wystawców z obszaru: przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, elektrotechniki i elektroniki przemysłowej a także budownictwa energetycznego, inteligentnych sieci energetycznych czy energii odnawialnej. W stały punkt wystawy wpisała się strefa pojazdów i sprzętu specjalistycznego dla energetyki.

W ramach Targów Energetycznych Energetics w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi „Wymiana transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w celu ograniczenia strat sieciowych”.

Projekt ten polega na wymianie 1441szt. transformatorów na nowe, niskostratne, a więc przyjazne środowisku jednostki i obejmuje teren województwa lubelskiego oraz część województwa mazowieckiego (w sumie 107 gmin znajdujących się w obrębie 15 powiatów). Z tej inwestycji skorzysta blisko 550 tys. odbiorców prądu. Obecnie spółka realizuje podobne projekty w Oddziałach: Łódź–Teren, Warszawa i Zamość, w ramach których łącznie wymienionych zostanie około 4500 takich urządzeń. Będzie ekologicznie Efekty przedsięwzięcia wiążą się z realizacją celów o wymiarze lokalnym i globalnym. Nowe jednostki pozwalają na co najmniej dwukrotne obniżenie strat jałowych oraz obniżenie strat obciążeniowych o ok. 30 %. Nowoczesna konstrukcja transformatorów to również bardzo dobra wytrzymałość dielektryczna i zwarciowa oraz duża odporność piorunowa. To wiąże się ze zwiększeniem stabilności oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej i przekłada się na wzrost poziomu komfortu i jakości życia odbiorców prądu. Efekt ekologiczny w postaci emisji unikniętej to rezultat globalny, który będzie widoczny (jako pośrednie, korzystne oddziaływanie inwestycji) w źródłach wytwarzania energii. Projekt ma również długotrwały charakter, ponieważ czas życia nowego transformatora szacuje się na około 30 lat. Jak podkreślił Andrzej Ścibior, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin – „Po wymianie 1 441 transformatorów, efekt ekologiczny związany z realizacją przedsięwzięcia pozwoli na zaoszczędzenie energii w ilości 11 202,19 MWh (do końca 2015 r.) oraz 5 225,91 MWh/rok (od 2016 r.). Dla porównania przeciętne roczne zużycie w domu jednorodzinnym wynosi 2MWh. Natomiast naturalny wynik oszczędności energii to zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 9 096,18 Mg (do końca 2015 r.) – co oznacza równowartość energii z 660 wywrotek samochodu Kamaz. Od 2016 r. oszczędność energii wyniesie 4 243,44 Mg/rok, co przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza atmosferycznego oraz utrzymania warunków sprzyjających ochronie ekosystemów”. O projekcie W ramach projektu wymianie podlegają zarówno duże transformatory o mocy 16 000 kVA oraz mniejsze jednostki o mocy 40-630 kVA. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w Oddziale Lublin to 49.760.055,73 PLN. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość planowanego dofinansowania wynosi 20.744.863,97 PLN.

PGE Dystrybucja, ENEA Operator, TAURON Dystrybucja oraz RWE Stoen Operator ogłosiły wspólny przetarg na zakup ponad 36 tysięcy sztuk bilansujących liczników energii elektrycznej. Wolumen dostaw dla PGE Dystrybucja to 9 200 szt.

Na mocy zawartego porozumienia w dn. 17 października br., czterej polscy operatorzy systemu dystrybucji energii elektrycznej, spółki: ENEA Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ogłosiły rozpoczęcie wspólnej procedury przetargowej, której przedmiotem jest dostawa 36250 szt. bilansujących liczników energii elektrycznej. Jest to pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie spółek zajmujących się infrastrukturą sieciową i dystrybucją energii elektrycznej w Polsce. Przetarg został ogłoszony w formie zamówienia publicznego, postępowanie w imieniu i na rzecz czterech Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wspólnie udzielających zamówienia prowadzi TAURON Dystrybucja S.A.. Termin składania ofert upływa dnia 1 grudnia 2014 o godzinie 9:00. Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można znaleźć pod adresem: http://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=3453&expired=0 Zakupione w ramach przetargu liczniki bilansujące zostaną zamontowane w stacjach średniego napięcia (SN) i będą odpowiedzialne za pomiary parametrów energii elektrycznej, która z tych stacji jest dostarczana do odbiorców końcowych na niskim napięciu (nN). Ponadto liczniki ułatwią wykrywanie nielegalnego poboru energii i ograniczą w ten sposób poziom strat, ewentualnych kradzieży infrastruktury, a wdrożenie warstwy telekomunikacyjnej pozwoli na bieżące monitorowanie obciążenia sieci, co podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego Instalacja przez OSD liczników bilansujących na stacjach SN/nN będzie pierwszą fazą wdrożenia inteligentnego opomiarowania poprzez umożliwienie monitorowania parametrów pracy urządzeń na stacji (w tym aplikacje Smart Grid).

27 sierpnia br. P. Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., uczestniczył w spotkaniu podsumowującym dwuletnią współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

W spotkaniu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wzięli udział Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum - prezesi urzędów regulacyjnych, przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego. Uczestnicy spotkania dokonali oceny rezultatów dotychczasowej współpracy oraz przedstawili rekomendacje i plany na lata 2014-2015. W ramach Memorandum Sygnatariusze prowadzą wspólną kampanię, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej. Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a także negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej. W czasie dwóch lat prac nad Memorandum udało się między innymi włączyć jego cele w katalog działań objętych rządowym programem ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”. Więcej informacji nt. Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury pod adresem: http://www.uke.gov.pl/razem-przeciw-kradziezy-i-dewastacji-infrastruktury-podsumowanie-oraz-plany-14591.

PGE Dystrybucja ogłasza postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto” 18 czerwca br. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto” w ramach realizacji pierwszego etapu budowy inteligentnego systemu pomiarowego

Pierwszy etap budowy systemu AMI w PGE Dystrybucja, zakłada wdrożenie Systemu obsługującego 51 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej, zlokalizowanych w wybranych obszarach sieci dystrybucyjnej na terenie Oddziału Białystok (powiat augustowski) i Oddziału Łódź-Miasto (osiedle mieszkaniowe Retkinia). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i poprzedzone było Dialogiem Technicznym zrealizowanym w drugiej połowie 2013 roku. Przedmiot Zamówienia obejmuje dwa Zadania: budowę i wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI (Zadanie nr 1) oraz budowę i wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI (Zadanie nr 2). W ramach budowy Warstwy Pomiarowej przewidywany jest zakup liczników jednofazowych i trójfazowych energii elektrycznej oraz koncentratorów wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające dwukierunkową transmisję danych z wykorzystaniem technologii PLC. Wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI obejmuje dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnej do funkcjonowania Systemu infrastruktury IT oraz Oprogramowania spełniającego opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania dotyczące Aplikacji Centralnej. W ramach tego Zadania zbudowany zostanie Moduł Komunikacyjny Systemu AMI odpowiedzialny za efektywną komunikację z koncentratorami i licznikami, jak również Portal dla odbiorcy energii elektrycznej oraz interfejsy do innych systemów informatycznych PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja, w ramach realizowanego Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej, wprowadza zintegrowane zarządzanie pracą elektromonterów. Projekt pilotażowo został zrealizowany w Oddziale Warszawa w Rejonie Energetycznym Jeziorna. Obecnie program wdrażany jest we wszystkich RE Oddziału Warszawa oraz w RE Radom (Oddział Skarżysko-Kamienna) w RE Staszów (Oddział Rzeszów), RE Biała Podlaska (Oddział Lublin), RE Zamość (Oddział Zamość), RE Suwałki (Oddział Białystok) i RE Bełchatów (Oddział Łódź-Teren).

Wprowadzenie zintegrowanego zarządzania elektromonterami w PGE Dystrybucja pozwoli na lepsze wykorzystanie umiejętności i potencjału elektromonterów. Celem projektu jest możliwość dynamicznego przydzielania zadań wszystkim elektromonterom pracującym w ciągu jednej zmiany w danym Rejonie Energetycznym. Spółka do realizacji tego celu wykorzystuje nowe narzędzie – mobilną aplikację, która umożliwia i ułatwia nowy sposób organizacji pracy. Pracownik dozoru koordynujący pracę elektromonterów wprowadza do aplikacji zadania do wykonania na dany dzień, określając jednocześnie hierarchię ważności poszczególnych zadań. Elektromonterzy po wykonaniu danej pracy w terenie, potwierdzają ten fakt w aplikacji mobilnej w smartfonie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie. Rejestracja zadań prowadzona jest bezpośrednio przy ich wykonywaniu, dzięki czemu można obserwować postęp prac, racjonalnie je koordynować lub w razie potrzeby dynamicznie zmienić przydział zadań w ciągu jednej zmiany. PGE Dystrybucja podaje, że już w pierwszych dniach pilotażowego zastosowania nowych rozwiązań zauważono, że dają one możliwość analizowania oraz dalszego usprawniania procesu pracy i świadczenia usług przez elektromonterów. Generowane przez program raporty pozwalają codziennie analizować przebieg pracy elektromonterów i wspólnie z pracownikami dozoru rozważyć i wskazać metody optymalizacji poszczególnych działań. Zarządzanie elektromonterami przez jednego koordynującego, dynamiczne przydzielanie zadań w nowym programie, łatwe i jasne raportowanie, to usprawnienie dla całej organizacji Rejonu Energetycznego. W ramach realizowanego obecnie Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej, PGE Dystrybucja planuje obniżenie poziomu przerw w dostawach dla klientów spółki (obniżenie wskaźnika SAIDI) do poziomu 300 minut do roku 2019, poprawę efektywności wykorzystania czasu pracy oraz poprawę kultury i standardów bezpieczeństwa pracy.

Rada Nadzorcza Spółki PGE Dystrybucja S.A. podjęła w dniu 4 kwietnia 2014 r. uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Golucha na funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Marek Goluch był Wiceprezesem Zarządu PGE Dystrybucja ds. Rozwoju od 1 kwietnia 2010 r. Przez ostatnie trzy miesiące pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, jednocześnie nadzorując jej Pion Centralny. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Exatel S.A. W ciągu ostatnich lat PGE Dystrybucja S.A. wdrożyła wiele programów efektywnościowych i optymalizacyjnych, przeprowadziła prace nad ujednoliceniem procedur i procesów związanych z realizacją obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zrealizowała wiele kluczowych inwestycji energetycznych oraz znacząco poprawiła wyniki finansowe. Obecnie trwa proces łączenia łódzkich Oddziałów.

7 i 18 marca br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uchylił decyzje Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzające zawarcie przez PGE Dystrybucja S.A. umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Farm Wiatrowych - o mocy 37,5 MW oraz o mocy 50 MW. Sąd odrzucił argumenty inwestorów oraz URE. Wyroki nie są prawomocne.

Spór toczył się od kilku lat. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłat przyłączeniowych Farm Wiatrowych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Spółka wyliczyła opłaty na podstawie przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, nakładów na wszystkie niezbędne inwestycje, które umożliwią przyłączenie Farm oraz ich pracę bez ograniczeń - z pełną mocą. Inwestorzy - nie zgodzili się z kalkulacją Spółki i odwołali się do Urzędu Regulacji Energetyki. Opłaty wyliczone przez URE były znacznie niższe niż wyliczone przez PGE Dystrybucja. Spółka złożyła odwołanie od tych decyzji. Sąd orzekł jednak, że odmowa przyłączenia do sieci była uzasadniona. To kolejne spory w sprawie przyłączenia Farm Wiatrowych rozstrzygnięte przed Sądem na korzyść Spółki PGE Dystrybucja.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ok 55 tys. odbiorców oraz wydała ponad 72 tys. warunków przyłączenia. W ciągu 12 miesięcy br. Spółka przyłączyła do sieci 59 Źródeł Energii o łącznej mocy ponad 142 MW w tym 55 szt. OZE na łączną moc ponad 134 MW.

Najwięcej przyłączeń zrealizowano w Oddziale Warszawa – ponad 14 tys. oraz w Oddziale Skarżysko Kamienna - ponad 8 tys. W pozostałych Oddziałach: Rzeszów – ponad 7 tys., Łódź Teren – blisko 6,5 tys., Białystok - blisko 6 tys., Zamość - ponad 4,5 tys., Lublin – ponad 4,5 i Łódź Miasto – ponad 3,5 tys. odbiorców. W okresie od stycznia do końca roku 2013 PGE Dystrybucja wydała ponad 72 tys. warunków przyłączenia. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych w poszczególnych Oddziałach Spółki rozkładała się następująco; w Oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 16,5 tys. warunków, w pozostałych Oddziałach: Skarżysko Kamienna – ponad 11 tys., Łódź Teren – ponad 10 tys., Rzeszów - prawie 9,5 tys., Białystok - ponad 8 tys., Lublin – blisko 6 tys., Zamość – blisko 6 tys., natomiast w Oddziale Łódź Miasto wydano blisko 4,5 tys. warunków przyłączeniowych. Najwięcej Odnawialnych Źródeł Energii PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci w Oddziałach Łódź - Teren - 18 OZE o mocy ponad 45 MW oraz Skarżysko Kamienna – 6 OZE o mocy 54 MW.

Na koniec czwartego kwartału 2013 roku PGE Dystrybucja zaoszczędziła na postępowaniach zakupowych ponad 386 mln złotych, co oznacza ponad 25 procentowe oszczędności w odniesieniu do całkowitej wartości szacunkowej wszystkich zamówień.

Największe oszczędności spółka odnotowała w zamówieniach na roboty budowlane, udzielanych głównie na prace w sieciach elektroenergetycznych. Oszczędności te wyniosły 258 mln złotych ze wskaźnikiem oszczędności ponad 27 proc. Jak podaje spółka, do uzyskani wysokich oszczędności przyczyniła się realizacja przedsięwzięć organizacyjnych w systemie udzielania zamówień na roboty budowlane. Do najważniejszych należy utworzenie dwóch zakupowych centrów kompetencyjnych, których zadaniem jest prowadzenie postępowań zakupowych na roboty budowlane dla wszystkich jednostek spółki, których wartość przekracza 5 mln zł. Centra kompetencyjne zunifikowały wymagania przedmiotowe robót budowlanych na sieciach elektroenergetycznych i opracowały wspólne dla tych zamówień warunki udziału wykonawców w postępowaniach. W efekcie znacząco powiększyła się liczba wykonawców ubiegających się o zamówienia, a tym samym wzrosła konkurencja wśród podmiotów zainteresowanych wykonaniem prac na sieciach elektroenergetycznych. Liczba wykonawców biorących udział w przetargu waha się od 5 do 15. PGE Dystrybucja podkreśla, że zunifikowane wymagania i warunki udziału w postępowaniach umożliwiają udział w procedurach zakupowych kompetentnym wykonawcom. Ten system organizacji zamówień na roboty budowlane sprawdził się w 2013 roku, a inwestycje były realizowane w terminach określonych w planach inwestycyjnych spółki. Zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami w udzielaniu zamówień we wszystkich postępowaniach na roboty budowlane stosowane są aukcje elektroniczne. Szczególnie dobre efekty PGE Dystrybucja osiągnęła w dwóch postępowaniach, których przedmiotem była przebudowa i budowa linii 110 kV, uzyskując odpowiednio oszczędności ok. 18 mln zł i ok. 9 mln zł.

W dniach 19 - 23.01.2014 r. na terenie działania Oddziału Zamość, Rzeszów i Skarżysko - Kamienna PGE Dystrybucja S.A. wystąpiły masowe awarie sieci elektroenergetycznej. W wyniku trudnych warunków pogodowych doszło do uszkodzeń infrastruktury energetycznej.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych udało się przywrócić zasilanie do większości gospodarstw w woj. lubelskim, podkarpackim oraz łódzkim. Najtrudniejsze prace naprawcze są dziś kontynuowane szczególnie w woj. świętokrzyskim. Brygady wymieniają tam ok. 220 słupów i 260 zerwanych przewodów. W prace nad usunięciem awarii są zaangażowane wszystkie ekipy pogotowia energetycznego i firmy zewnętrzne. W miejsce już usuniętych uszkodzeń powstają nowe. To wynik pokładania się oblodzonych drzew i spadających ciężkich konarów. W RE Skarżysko zasilania nie mają mieszkańcy miejscowości: Kaczka, Mostki1, Siekierno, Psary, Sieradowice, Leśna, Brzeście, Wojtyniów, Łączna, Zagórze, Podgórze, Celiny, Sołtyków, Mroczków, Gilów, Bliżyn, Majków, Gostków i części Parszowa. W RE Ostrowiec brak prądu w gminach: Bodzentyn, Pawłów, Bałtów (miejscowości: Godów, Tarczek, Krajków, Grabków) oraz części gminy Waśniów. W RE Staszów nie mają zasilania gospodarstwa w gminach: Ożarów, Ćmielów, Opatów, Annopol i Wilczyce. Ogółem bez zasilania jest ok. 7 tys. Odbiorców w woj. świętokrzyskim. Biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez samorządy lokalne, w miejscowościach, w których najdłużej potrwa naprawa związana z wymianą licznych złamanych słupów zostaną w miarę możliwości technicznych czasowo podłączone agregaty prądotwórcze. Obecnie działają agregaty w miejscowościach: Ożarów, Tarłów, Łączna, Klonów, Bodzentyn a także Korczmin, Machnówek, Olhówek i Zwierzyniec. PGE Dystrybucja S.A. jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Zajmuje prawie 40 procent powierzchni kraju. Dostarcza energię do ponad 5,2 mln Odbiorców. Długość linii energetycznych wynosi około 280 tysięcy kilometrów.

9 stycznia br. odbyło się I Lubelskie Forum Energetyczne zorganizowane przez PGE Dystrybucja oddział Lublin.

W pierwszej edycji Lubelskiego Forum Energetycznego udział wzięło blisko 100 uczestników - starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z Lubelszczyzny oraz energetyków z PGE Dystrybucja. Organizacja forum jest elementem współpracy spółki z samorządem lokalnym. Podczas konferencji energetycy podsumowali realizację działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2013 roku na terenie funkcjonowania oddziału Lublin. Przedstawione zostały najważniejsze projekty zrealizowane w minionym roku, m.in. modernizacja GPZ Elektrownia, przebudowa GPZ Nałęczów, wymiana transformatorów Sn/nN realizowana w ramach projektu unijnego, inwestycje kubaturowe. Ponadto zaprezentowano najbardziej istotne inwestycje planowane w roku 2014. Podkreślano, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu lubelskiego. Dużo uwagi podczas Lubelskiego Forum poświęcono problematyce związanej z prowadzeniem inwestycji liniowych w kontekście obowiązującego prawa. Wskazywano na szczególnie istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji i uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania. W czasie konferencji omawiano także zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Przedstawione zostały procedury obowiązujące w spółce związane z przyłączaniem OZE. Dyskutowano także o sposobie planowania dopuszczalności lokalizacji takich inwestycji w kontekście zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych. Ostatnia część forum poświęcona została procedurom stosowanym w PGE Dystrybucja w wypadku wystąpienia awarii masowych oraz sposobom informowania odbiorców energii elektrycznej o planowanych wyłączeniach elementów sieci elektroenergetycznej. Zaprezentowano materiał zdjęciowy pokazujący skalę zniszczeń, jakie wystąpiły na terenie oddziału Lublin w czasie awarii masowych. Podobne spotkania z samorządami PGE Dystrybucja zorganizowała również w oddziale Warszawa i oddziale Łódź. W roku bieżącym spółka planuje realizację kolejnych konferencji we wszystkich oddziałach.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku P. Mariusz Zawisza złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. oraz z członkostwa w Radach Nadzorczych Spółek PGE Systemy SA oraz Exatel SA należących do Grupy Kapitałowej PGE.

P. Mariusz Zawisza pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2010 roku. Wcześniej - w latach 2006 - 2010 - był Członkiem Zarządu, a następnie Prezesem Zarządu Lubelskich Zakładów Energetycznych Lubzel S.A. oraz Prezesem PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. Pod jego kierownictwem i nadzorem przeprowadzony został proces rozdzielania Spółek Obrotu i Dystrybucji, konsolidacja Spółek Dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej PGE, a następnie konsolidacja Rejonów i Posterunków Energetycznych. Obecnie trwa proces łączenia Oddziałów Łódzkich. W ciągu ostatnich lat PGE Dystrybucja S.A. wdrożyła wiele programów efektywnościowych i optymalizacyjnych, przeprowadziła prace nad ujednoliceniem procedur i procesów związanych z realizacją obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zrealizowała wiele kluczowych inwestycji energetycznych oraz znacząco poprawiła wyniki finansowe. 1 stycznia 2014 roku P. Mariusz Zawisza obejmie funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza PGNiG S.A. Wyniki konkursu ogłoszone zostały 30 grudnia 2013 r.

W 2013 roku PGE Dystrybucja zrealizowała liczne projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka uczestniczy w ważnych i kluczowych dla danej społeczności lokalnej inicjatywach społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozwoju lokalnego. Najważniejsze to akcje edukacyjne: Tajniki Energetyki, Prąd mój bezpieczny przyjaciel, Czytam i rysuję z energią oraz akcje charytatywne wspierające potrzebujących: Pływaj z PGE oraz Energetyczny Tornister.

W 2013 roku PGE Dystrybucja po raz kolejny przeprowadziła akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” skierowaną do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W tym roku akcja została zrealizowana w szkołach podstawowych w Lublinie, a także w Pliszczynie, Przemyślu, i Tomaszowie Lubelskim. „Tajniki Energetyki” to projekt wędrownych pokazów naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pokazy te mają na celu kreowanie odpowiednich postaw wśród najmłodszych użytkowników energii elektrycznej oraz przekazanie im zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi. Dzięki pokazom dzieci dowiadują się czym jest prąd, jak powstaje, jakie są jego rodzaje i zastosowanie oraz przede wszystkim jak bezpiecznie z niego korzystać. Uczniowie aktywnie uczestniczą w przeprowadzanych eksperymentach i doświadczeniach. Spółka w ten sposób zwraca szczególną uwagę na bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej i urządzeń zasilanych energią elektryczną. „Prąd mój bezpieczny przyjaciel” - to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, propagujący świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz efektywność energetyczną. „Czytam i rysuję z energią” – to projekt adresowany do przedszkolaków. Celem tej akcji jest edukacja najmłodszych w przystępny dla nich sposób. Przed wakacjami PGE Dystrybucja zrealizowała projekt „Bezpieczne wakacje”, promujący bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W akcji uczestniczyły również Komenda Wojewódzka Policji, Państwowa Straż Pożarna, WOPR, GOPR i Straż Graniczna. Priorytetem dla PGE Dystrybucja w ramach CSR są także działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2013 roku, Spółka po raz kolejny zaangażowała się w akcję „Pływaj z PGE” prowadzoną pod patronatem Urzędu Miasta Lublin. To projekt powszechnej bezpłatnej nauki pływania dla 5-letnich dzieci z ubogich rodzin. Zajęcia nauki pływania prowadzą instruktorzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego 23 w Lublinie. Ponadto PGE Dystrybucja od wielu lat prowadzi w województwie łódzkim akcję „Energetyczny Tornister”. W 2013 roku akcja została rozszerzona na wszystkie regiony funkcjonowania Spółki. We wrześniu br. w ramach tej akcji w wyprawki szkolne wyposażonych zostało ponad półtora tysiąca dzieci z najbardziej potrzebujących placówek opiekuńczo-wychowawczych. PGE Dystrybucja angażuje się również w pomoc i rozwiązywanie problemów placówek specjalistycznych. W 2013 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego m.in. hospicjom, szpitalom, szpitalom dziecięcym, domom dziecka i licznym organizacjom pożytku publicznego. PGE Dystrybucja wpiera również liczne inicjatywy świąteczno-mikołajkowe na terenie funkcjonowania Spółki, a także akcje charytatywne, m.in. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Mając na uwadze kreowanie świadomości i budowę postaw ekologicznych, PGE Dystrybucja realizuje także liczne projekty z zakresu ekologii. Najważniejszy projekt ekologiczny to „Ochrona ptaków”. W bieżącym roku zamontowanych zostało 20,5 tys. platform dla gniazd bociana białego oraz płytek fluorescencyjnych odstraszających ptaki od napowietrznych linii energetycznych. Spółka prowadzi także akcję sadzenia drzewek – to akcja dla społeczności lokalnej polegająca na wspólnym sadzeniu drzewek przez pracowników Oddziału Spółki oraz młodzież szkolną. W ramach zaangażowania w rozwój kultury, PGE Dystrybucja wspiera wydarzenia kulturalne o różnej tematyce kierowane do społeczności lokalnych: festiwale, spotkania z artystami, imprezy plenerowe oraz wydawnictwa i projekty dotyczące edukacji kulturalnej. W 2013 roku Spółka wsparła między innymi Festiwal Teatralny „Konfrontacje”, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Lubelski Salon Artystyczny oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych o charakterze typowo regionalnym. Za stosowanie zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w tym uwzględnianie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury, PGE Dystrybucja otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Miasta Lublin. Działalność z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to także jedno z ważnych zadań dla Spółki na 2014 rok. PGE Dystrybucja w dalszym ciągu planuje edukację w zakresie bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życia, promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz budowę postaw ekologicznych w społecznościach lokalnych.

W okresie od stycznia do listopada 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 49 tys. odbiorców oraz wydała ponad 67 tys. warunków przyłączenia. W ciągu 11 miesięcy br. Spółka przyłączyła do sieci 40 Odnawialnych Źródeł Energii o łącznej mocy 125,6 MW.

Najwięcej przyłączeń zrealizowano w Oddziale Warszawa – ponad 13 tys. oraz w Oddziale Skarżysko Kamienna - blisko 8 tys. W pozostałych Oddziałach: Rzeszów – 6,5 tys., Łódź Teren – blisko 6 tys., Białystok - ponad 5 tys., Zamość - ponad 4 tys., a w Oddziałach Łódź Miasto i Lublin – po ponad 3 tys. odbiorców. W okresie od stycznia do listopada 2013 roku struktura wydanych warunków przyłączeniowych przez PGE Dystrybucja w poszczególnych Oddziałach rozkładała się następująco; w Oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 15,5 tys. warunków, w pozostałych Oddziałach: Skarżysko Kamienna – ponad 10 tys., Łódź Teren – ponad 9,5 tys., Rzeszów - prawie 9 tys., Białystok - blisko 8 tys., Lublin – ponad 5,5 tys., Zamość – ponad 5 tys., natomiast w Oddziale Łódź Miasto wydano prawie 4,5 tys. warunków przyłączeniowych. Najwięcej Odnawialnych Źródeł Energii PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci w Oddziałach Łódź - Teren - 17 OZE o mocy 45 MW oraz Skarżysko Kamienna – 6 OZE o mocy 54 MW.

12 grudnia br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie orzekł, że decyzja PGE Dystrybucja o odmowie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jednej z Farm Wiatrowych w województwie warmińsko - mazurskim - o mocy 40 MW - była słuszna. Sąd odrzucił argumenty inwestora oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Wyrok nie jest prawomocny.

W uzasadnieniu Sąd zwrócił uwagę, że inwestor nie posiadał tytułów prawnych do nieruchomości, na których budowana miała być Farma Wiatrowa - z czego wynikał brak publiczno-prawnego obowiązku przyłączenia do sieci. Spór toczył się od czterech lat. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej Farmy Wiatrowej do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Spółka wyliczyła opłatę na podstawie przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, nakładów na wszystkie niezbędne inwestycje, które umożliwią przyłączenie Farmy oraz jej pracę bez ograniczeń - z pełną mocą. Inwestor nie zgodził się z kalkulacją Spółki i odwołał się do Urzędu Regulacji Energetyki. 10 stycznia 2012 roku Prezes URE wydał decyzję nakazującą zawarcie umowy o przyłączenie do sieci. Opłata wyliczona przez URE była znacznie niższa niż wyliczona przez PGE Dystrybucja. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji. Sąd orzekł, że odmowa przyłączenia do sieci była uzasadniona. To kolejny spór w sprawie odmowy przyłączenia Farmy Wiatrowej do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja rozstrzygnięty przed Sądem na korzyść Spółki. Wcześniej – w październiku br. i we wrześniu ubiegłego roku - Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że decyzja Spółki o odmowie przyłączenia do sieci Farm Wiatrowych Kolniszki i Dąbrówka Polska była zasadna. Oba spory dotyczyły także warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej. Wyroki są prawomocne. W ciągu 11 miesięcy br. PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 40 Odnawialnych Źródeł Energii o łącznej mocy 125,6 MW.

Na koniec października 2013 roku oszczędności z tytułu prowadzonych postępowań zakupowych w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym przekroczyły w PGE Dystrybucja 300 mln złotych.

Do oszczędności w Spółce znacząco przyczyniło się powszechne stosowanie aukcji elektronicznych będących dogrywką prowadzoną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Aukcje przyniosły łącznie ponad 11 proc. wskaźnik oszczędności w stosunku do pierwszych budżetów. Od kwietnia br. aukcje stosowane są w postępowaniach prowadzonych przez Oddziały Spółki. Na dostawy towarów i usług PGE Dystrybucja najczęściej stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień na podstawie najlepszej ceny uzyskanej w poprzednim postępowaniu lub średniej z ceny najkorzystniejszej i drugiej w kolejności, powiększonej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Natomiast na dostawy i usługi powtarzające się okresowo spółka stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 uPzp. Dobre wyniki finansowe PGE Dystrybucja za trzeci kwartał br. to również wynik działań optymalizacyjnych w obszarze zakupów, w tym w szczególności standaryzacji wymagań dotyczących przedmiotu zamówień, udzielania zamówień wspólnych, a także unifikacji zakupowych struktur organizacyjnych.

29 listopada 2013 roku PGE Dystrybucja zakończyła prace w ramach dialogu technicznego związanego z pozyskaniem wiedzy rynkowej w zakresie technologii AMI, ogłoszonego na podstawie art. 31A – ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem dialogu technicznego było pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu AMI w dwóch lokalizacjach pilotażowych: oddział Białystok oraz oddział Łódź-Miasto. Prace prowadzone były dwuetapowo od lipca br. W pierwszym etapie uczestnicy dialogu technicznego, tj. zakwalifikowani dostawcy rozwiązań systemu AMI, którzy wykazali niezbędne doświadczenie, zgłosili w sumie ponad 756 pisemnych uwag do przekazanego dokumentu „Założenia projektowe dla budowy i wdrożenia systemu AMI w PGE Dystrybucja S.A.”. W drugim etapie prac spółka zrealizowała spotkania ze wszystkimi uczestnikami dialogu technicznego, podczas których przeprowadzono rozmowy w zakresie szczegółów technologicznych prezentowanych produktów i rozwiązań. Wynikiem wspólnej pracy jest raport z dialogu technicznego, który posłuży do opracowania docelowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę i wdrożenie systemu AMI w PGE Dystrybucja w pierwszym etapie dla dwóch lokalizacji: Augustowa i jego okolic oraz Łodzi - osiedle Retkinia. Ponadto PGE Dystrybucja kontynuuje prace związane z pozyskaniem dofinansowania na realizację pierwszego etapu wdrożenia systemu AMI. 7 listopada 2013 roku spółka otrzymała na realizację projektu promesę w formie dotacji na kwotę 3,176 mln zł. Obecnie trwają intensywne prace związane z opracowaniem drugiego wniosku zgodnie z regulaminem I Konkursu programu priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne. Spółka planuje ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę i wdrożenie systemu AMI dla pierwszego etapu w lutym 2014 roku.

27 listopada br. w Słoku k. Bełchatowa odbyło się I Łódzkie Forum Energetyczne organizowane przez PGE Dystrybucja oddział Łódź-Teren i oddział Łódź-Miasto.

W pierwszej edycji Łódzkiego Forum Energetycznego udział wzięło ponad 100 uczestników: przedstawiciele władz samorządowych z terenu działania łódzkich oddziałów, przedstawiciele URE i UOKiK oraz pracownicy PGE Dystrybucja. Gościem honorowym konferencji był wicewojewoda łódzki, Paweł Bejda. Podczas konferencji energetycy zaprezentowali projekt połączenia oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren, w celu stworzenia jednej silnej jednostki gospodarczej – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Jednocześnie podkreślone zostały korzyści takiego rozwiązania: wzrost jakości świadczonych usług, usprawnienie procesu obsługi klientów oraz obniżenie kosztów funkcjonowania nowej struktury. Zaprezentowane zostały również najważniejsze inwestycje na terenie łódzkich oddziałów PGE Dystrybucja planowane do realizacji w latach 2014-2019. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy byli zgodni, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynosi wszystkim wymierne korzyści. Dużo uwagi poświęcono sposobom regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasadom regulacji stanu prawnego gruntów przy wykorzystaniu instytucji "służebności przesyłu". W czasie forum dyskutowano także nad nowelizacją prawa energetycznego i jego wpływem na działalność OSD. Szczegółowo omówiono procedurę zmiany sprzedawcy oraz zagadnienia dotyczące nielegalnego poboru energii elektrycznej i kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych. Ostatnia część konferencji poświęcona została procedurom stosowanym w PGE Dystrybucja w wypadku wystąpienia awarii masowych oraz działalności CSR realizowanej przez spółkę na rzecz społeczności lokalnych.

W PGE Dystrybucja zakończyła się migracja pracowników centrali Oddziału Łódź-Teren z ul. Piotrkowskiej do obiektów Oddziału Łódź-Miasto. Pracownicy centrali Oddziału Łódź-Teren pracują obecnie w kompleksie przy ul. Tuwima w Łodzi oraz w innych obiektach na terenie miasta. Obecnie rozpoczęły się prace prowadzące do poszukiwania innej formy zagospodarowania lub zbycia nieruchomości stanowiącej byłą siedzibę Oddziału Łódź-Teren.

Zmiana siedziby Oddziału Łódź-Teren została poprzedzona kampanią informacyjną do klientów i kontrahentów. Do lokalnych samorządów zostały wysłane indywidulane powiadomienia o przeprowadzonych zmianach. W Oddziałach Łódź - Miasto i Łódź - Teren zakończyła się już unia personalna kluczowych stanowisk menadżerskich, następny etap to unia stanowisk kierowniczych. Ten etap zakończy się 31 grudnia br. Kolejnym będzie integracja procesów na poziomie operacyjnym. Wszystkie działania prowadzone są w duchu dialogu społecznego, z poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancją uprawnień zawartych w wewnętrznych źródłach prawa pracy. Celem projektu konsolidacji Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren jest stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie Łodzi, województwa łódzkiego i częściowo województw ościennych. Połączenie Oddziałów wzmocni pozycję Spółki na rynku łódzkim. Efektem połączenia Oddziałów będzie obniżenie kosztów funkcjonowania nowej struktury, wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu obsługi klienta. Projekt konsolidacji Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren realizowany jest przez PGE Dystrybucja od maja 2012 roku.

W ciągu 9 miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 813 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz inwestycje w sieci SN/nN i stacje 110/SN i SN/SN. Zrealizowane inwestycje umożliwią obniżenie poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej.

W ciągu trzech kwartałów 2013 roku spółka zrealizowała blisko 40 tys. umów o przyłączenie, w tym 353 na poziomie średniego napięcia. Istotna część zadań inwestycyjnych w PGE Dystrybucja w ciągu 9 miesięcy br. dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii oraz stacji, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. W ramach inwestycji w tym okresie wybudowano lub zmodernizowano: 27,5 km linii WN, 425,6 km linii SN, 1407,3 km linii nN oraz 2 stacje WN/SN, 3 stacje SN/SN, 866 stacji SN/nN oraz 4,7 km przyłączy SN i 1149,6 km przyłączy nN. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w oddziałach Warszawa - ponad 185 mln zł, oraz Białystok - blisko 124 mln zł. Zrealizowane w trzech kwartałach 2013 roku przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury służą również redukcji strat sieciowych. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego, w ciągu 9 miesięcy br., PGE Dystrybucja wymieniła 3617 transformatorów w oddziałach: Warszawa, Łódź-Teren, Zamość i Lublin. Dzięki zrealizowanym inwestycjom PGE Dystrybucja uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci. Ponadto PGE Dystrybucja wprowadza program poprawy efektywności operacyjnej, którego głównym celem jest obniżenie poziomu przerw w dostawach energii dla klientów spółki o 50 procent do roku 2020. W 2012 roku wartość wskaźnika SAIDI, bez przerw katastrofalnych, wyniosła w PGE Dystrybucja 318 minut. Poprawę efektywności operacyjnej PGE Dystrybucja planuje osiągnąć poprzez działania ukierunkowane na ograniczenie awaryjności sieci, skrócenie czasu usuwania awarii oraz redukcję czasu trwania przerw planowych.

Po 9 miesiącach bieżącego roku PGE Dystrybucja w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 11,7 proc., EBIT wzrósł o 17,1 proc.

Spółka reprezentująca linię dystrybucji w Grupie PGE za okres 9 miesięcy 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 4,2 mld zł wobec 4,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (+1,2 proc.). EBITDA za 9 miesięcy 2013 roku wyniosła ponad 1,7 mld zł wobec prawie 1,6 mld zł za 9 miesięcy w roku poprzednim (+11,7 proc.). EBIT wyniósł ponad 1,005 mld zł, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku jego wartość to 0,858 mld zł (+17,1 proc.). W konsekwencji w dynamicznym tempie nastąpił przyrost zysku netto do poziomu 839,8 mln zł, co oznacza wzrost o 28,3 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego po 9 miesiącach 2012 roku (654,7 mln zł). W ciągu 9 miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 813 mln zł w porównaniu do 824 mln zł poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największe inwestycje w tym okresie spółka zrealizowała na terenie oddziału Warszawa oraz oddziału Białystok. W spółce – według danych na 30.09. br. - zatrudnienie wynosi 11 tysięcy osób. Od konsolidacji spółek dystrybucji energii w ramach Polskiej Grupy Energetycznej zmalało o 12 procent.

W okresie od stycznia do września 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci blisko 40 tys. odbiorców. Ponadto w ciągu trzech kwartałów br. do sieci PGE Dystrybucja przyłączone zostały 34 Odnawialne Źródła Energii o łącznej mocy 64,8 MW.

W okresie 9 miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 56 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 23 proc. wszystkich warunków, w pozostałych oddziałach: Skarżysko Kamienna ponad 15 proc., Łódź-Teren ponad 14 proc., Rzeszów ponad 13 proc., Białystok ponad 11,5 proc., Lublin ponad 8 proc., Zamość blisko 8 proc., zaś w oddziale-Łódź Miasto ponad 6,5 proc. Ponadto w ciągu trzech kwartałów br. w spółce określono 806 warunków przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii na łączną moc 488,2 MW. Największe inwestycje zrealizowane w ciągu 9 miesięcy br. to modernizacja stacji 110/15 kV w Przasnyszu, modernizacja stacji 110/15 kV w Sieradzu oraz rozbudowa stacji 110/15 kV w Kielcach. Główne kierunki inwestowania spółki w roku bieżącym to podobnie jak w roku ubiegłym przyłączanie nowych odbiorców oraz inwestycje w sieci Sn/nN, stacje 110/SN i SN/nN.

30 października br. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł że decyzja PGE Dystrybucja o odmowie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy Wiatrowej Kolniszki - o mocy 20 MW - była słuszna. Sąd podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego Konkurencji i Konsumentów z 4 grudnia 2012 roku, tym samym po raz kolejny odrzucił argumenty inwestora - Energetyki Wiatrowej Gołdap sp. z o. o oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Wyrok jest prawomocny.

W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny między innymi zwrócił uwagę, że inwestor popełnił błędy formalne - nie dotrzymał określonego w prawie terminu zapłaty zaliczki. Spór toczył się ponad 3 lata. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej Farmy Wiatrowej Kolniszki do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Spółka wyliczyła opłatę na podstawie przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, nakładów na wszystkie niezbędne inwestycje, które umożliwią przyłączenie Farmy oraz jej pracę bez ograniczeń - z pełną mocą. Inwestor - nie zgodził się z kalkulacją Spółki i odwołał się do Urzędu Regulacji Energetyki. 19 października 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nakazującą zawarcie umowy o przyłączenie do sieci Farmy Wiatrowej Kolniszki. Oplata wyliczona przez URE była znacznie niższa niż wyliczona przez PGE Dystrybucja. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji. Sąd Okręgowy i Apelacyjny orzekły, że odmowa przyłączenia do sieci była uzasadniona. To kolejny spór w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej rozstrzygnięty przed Sądem na korzyść Spółki PGE Dystrybucja. 7 września 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił prawomocny wyrok w sprawie przyłączenia Farmy Wiatrowej Dąbrówka Polska. Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzasadniając, że Regulator oraz inwestor nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Wcześniej Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść Spółki skargę kasacyjną w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska do sieci PGE Dystrybucja. Spór toczył się od 2009 roku i także dotyczył warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej.

PGE Dystrybucja przygotowuje się do dalszego rozwoju rynku energii, poprzez umożliwienie wszystkim Sprzedawcom zawierania Generalnych Umów Dystrybucji dla usług kompleksowych.

W celu dalszego otwarcia rynku energii i umożliwienia od 1 stycznia 2014 r. odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja, zmianę Sprzedawcy w oparciu o umowę kompleksową, Spółka podjęła szereg działań organizacyjnych i formalnych ukierunkowanych na wdrożenie tego modelu rynku (TPA II). W Spółce opracowany został i poddany konsultacjom z Towarzystwem Obrotu Energią wzór Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD–K), który będzie zawierany ze spółkami obrotu zainteresowanymi nową formą świadczenia usług tj. sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji (tzw. usługa kompleksowa). 1 października 2013 r. w Spółce została wprowadzona do stosowania zatwierdzona przez prezesa URE nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji PGE Dystrybucja, która zawiera odpowiednie uregulowania dotyczące realizacji umów GUD-K. PGE Dystrybucja podjęła również intensywne działania związane z wdrożeniem systemów informatycznych zapewniających właściwą obsługę umów GUD-K i komunikację ze sprzedawcami. Funkcjonalność systemu informatycznego zapewniająca właściwą komunikację ze sprzedawcami (tzw. Platforma Wymiany Informacji – PWI) - zostanie wdrożona do końca bieżącego roku. PGE Dystrybucja bierze także udział w pracach powołanego w ramach PTPiREE zespołu ds. modelu wymiany danych między OSD a Spółkami obrotu, którego celem jest opracowanie ogólnopolskich standardów komunikatów wymienianych między OSD i Sprzedawcami w związku z funkcjonowaniem nowego modelu rynku energii.

PGE Dystrybucja pracuje nad obniżeniem poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej. Wartość SAIDI w Spółce w 2012 roku wyniosła 318 min. (bez przerw katastrofalnych), docelowy zakładany poziom redukcji SAIDI w roku 2020 to 50 proc. obecnej wartości.

Analiza stanu sieci oraz potencjału operacyjnego wykazała, że usprawnienia prowadzone w ramach bieżącej działalności operacyjnej pozwolą na osiągnięcie 1/3 zakładanego efektu obniżenia SAIDI, natomiast pozostałe 2/3 to niezbędne działania w ramach nakładów inwestycyjnych. W tym celu w bieżącym roku wdrożono w Spółce programy pozwalające na profesjonalną ocenę potencjału i wypracowano optymalne metody zmniejszenia przerw w zasilaniu. Działania operacyjne obejmują inicjatywy z obszaru organizacji i eksploatacji, w tym m.in. zwiększenie efektywności organizacji prac planowych i awaryjnych, podniesienie kwalifikacji elektromonterów, synchronizację prac wykonawców zewnętrznych, wdrożenie systemów umożliwiających szybkie informowanie służb technicznych o zdarzeniach awaryjnych oraz opracowanie nowoczesnego modelu informowania odbiorców o pracach planowych i przyjmowanie zgłoszeń o awariach. Projekt obszaru inwestycyjnego to przede wszystkim operacjonalizacja Planu Rozwoju, czyli wdrożenie narzędzi, które zapewnią optymalizację Operacyjnego Planu Inwestycyjnego oraz umożliwią weryfikację planów pod kątem potrzeb sieci i możliwości osiągnięcia celu SAIDI. W Spółce opracowano listę najbardziej awaryjnych linii oraz zidentyfikowano główne przyczyny awarii. Na podstawie otrzymanych informacji linie zostały zakwalifikowane do modernizacji - izolowanie i kablowanie. Wskazano również możliwość poprawy wskaźników poprzez zintensyfikowanie prac eksploatacyjnych, w tym przede wszystkim wycinek. Ponadto trwają prace nad zwiększeniem poziomu automatyzacji w głębi sieci SN. Obecnie w PGE Dystrybucja opracowywane są nowe standardy w zakresie organizacji prac oraz optymalizacji struktury służb eksploatacyjnych w Rejonach Energetycznych. Jedną z planowanych do wdrożenia inicjatyw jest zintegrowane zarządzanie brygadami elektromonterów. Pilotażowe wdrożenie realizowane jest w Rejonie Energetycznym Jeziorna.

9 października 2013 roku PGE Dystrybucja po raz kolejny rozpoczyna akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” - czyli cykl pokazów dotyczących bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Pokazy skierowane są do dzieci klas I-III szkół podstawowych.

"Tajniki Energetyki" to organizowana przez PGE Dystrybucja akcja edukacyjna - projekt wędrownych pokazów naukowych odwiedzających szkoły podstawowe na terenie funkcjonowania Spółki. Doświadczenia i eksperymenty prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Realizując akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” PGE Dystrybucja zwraca szczególną uwagę na bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Pokazy mają na celu kreowanie odpowiednich postaw wśród najmłodszych użytkowników energii oraz przekazanie im zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną. Dzięki pokazom dzieci dowiedzą się czym jest prąd elektryczny, jak powstaje, jakie są jego rodzaje i zastosowanie oraz przede wszystkim jak bezpiecznie z niego korzystać. Proponowany zestaw doświadczeń i eksperymentów zaprojektowany został w oparciu o zakres nauczania przyrody w szkole podstawowej. Uczniowie mogą aktywnie współuczestniczyć w przeprowadzaniu doświadczeń i eksperymentów. W tym roku „Tajniki Energetyki” zostaną przeprowadzone dla dzieci w szkołach podstawowych miedzy innymi w Lublinie, Zamościu i Jarosławiu. Akcja prowadzona będzie do końca grudnia br. Edukacja z zakresu bezpiecznego użyłkowania energii elektrycznej to jedno z głównych zadań Spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. „Tajniki Energetyki” to jedna z kilku akcji edukacyjnych organizowanych przez PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja Oddział Białystok buduje dwie stacje wnętrzowe 110/15 kV z rozdzielnicą 110 kV w technologii GIS, zasilane liniami kablowymi 110 kV.

Mając na uwadze wzrost zapotrzebowania na moc szczytową oraz konieczność odciążenia istniejących stacji 110/15 kV, PGE Dystrybucja Oddział Białystok w 2013 roku rozpoczęła budowę dwóch wnętrzowych stacji elektroenergetycznych 110/15 kV z rozdzielniami 110 kV w technologii GIS (urządzenia w izolacji SF6). Stacje 110/15 kV z rozdzielnicą 110 kV wykonaną w technologii GIS to obiekty całkowicie wnętrzowe wyposażone w nowoczesne systemy automatyki zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki oraz pomiarów energii. W celu połączenia stacji z istniejącymi liniami 110 kV wykonywane są dwutorowe powiązania kablowe 110 kV o długościach od kilkuset metrów do ok. 1,5 kilometra, wraz z odcinkami traktów światłowodowych. Jedna z budowanych stacji będzie umożliwiała przyłączenie nowych odbiorców zlokalizowanych w północno-zachodniej części Białegostoku oraz przyległych do granic miasta terenów gminy Choroszcz. Natomiast druga stacja umożliwi dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych dla Białostockiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz rozwijających się obszarów sąsiadujących ze stacją. Prace związane z realizacją inwestycji są już bardzo zaawansowane. PGE Dystrybucja planuje zakończenie budowy stacji w pierwszym kwartale 2014 roku.

PGE Dystrybucja prowadzi liczne działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Do najważniejszych zaliczyć należy m.in. inwestycje związane z wymianą transformatorów w ramach projektów unijnych, budowę mis olejowych na stacjach elektroenergetycznych, a także program ochrony gniazd bociana białego oraz sadzenie drzew.

PGE Dystrybucja prowadzi szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych, handlowych i środowiskowych. Są to między innymi działania związane z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego, Spółka podpisała z NFOŚiGW cztery umowy o dofinansowanie unijne na realizację projektów wymiany transformatorów na niskostratne. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wyniosła około 130 mln złotych, a kwota dofinansowania dla czterech Oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych. Dzięki tym projektom PGE Dystrybucja wymieniła już blisko 3,5 tysiąca transformatorów na transformatory o niższych stratach. Do końca 2014 roku Spółka wymieni około 5,5 tysiąca transformatorów. Rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Spółka realizuje również dwa projekty dofinansowane w ramach RPO Województwa Łódzkiego, których celem jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na tym terenie, przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach jednego z projektów, który będzie realizowany na terenie działania Oddziału Łódź–Teren oraz Oddziału Łódź–Miasto Spółka planuje zakup dziesięciu nowych transformatorów 110/15kV. Nowe urządzenia o wyższej mocy i niższych stratach zastąpią transformatory na stacjach elektroenergetycznych 110/15kV. Wymianie towarzyszy budowa lub przebudowa kablowych linii 15kV, niezbędna do wykorzystania możliwości dystrybucyjnych nowych i większych transformatorów. Z efektów rozwojowych projektu korzystać będzie ponad 60 tys. odbiorców energii elektrycznej w regionie łódzkim, miedzy innymi w powiatach: opoczyńskim, rawskim, pabianickim, łowickim. Redukcja jednostkowych strat energii elektrycznej w transformatorach osiągnie poziom 62 proc. Zakończenie realizacji projektów planowane jest w roku 2014. PGE Dystrybucja przeprowadza także modernizację stanowisk transformatorowych 110/15 kV w stacjach elektroenergetycznych 110/15 kV. Celem prac jest zabezpieczenie gruntu przed awaryjnym wyciekiem oleju transformatorowego poprzez wybudowanie mis olejowych. Niekontrolowany wyciek oleju mógłby stworzyć niebezpieczeństwo przedostania się zgromadzonego w tych urządzeniach oleju do gruntu i jako odpad niebezpieczny spowodować skażenie gleby i wód gruntowych. PGE Dystrybucja od lat uczestniczy w programie ochrony gniazd bociana białego, w ramach którego instalowane są na słupach linii niskiego napięcia specjalne konstrukcje umożliwiające zakładanie i ochronę gniazd bocianich, a na słupach wysokiego napięcia montowane są konstrukcje uniemożliwiające gromadzenie się ptaków nad przewodami. W Polsce około 70 proc. gniazd znajduje się na słupach energetycznych, co stanowi zagrożenie dla ptaków. Na terenie funkcjonowania Spółki ulokowanych jest obecnie blisko 20,5 tys. platform bocianich, z czego ponad 10 tys. na terenie Oddziału Białystok. Wszelkie prace związane z montażem lub redukcją gniazd Spółka może prowadzić od 16 października do 28 lutego, co wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. PGE Dystrybucja podejmuje również działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem, np. budowę linii izolowanych bezpiecznych dla środowiska, montowanie kul ostrzegających ptaki oraz konstrukcji przeciw ptakom na słupach przelotowych linii 110kV, a także osłon na stacjach transformatorowych 15/ 0,4 kV i izolatorach linii 15 kV. Ponadto każdego roku PGE Dystrybucja prowadzi na terenie swojego działania akcję sadzenia drzew w ramach rekompensaty za wycinkę drzew podczas prac eksploatacyjnych na sieciach elektroenergetycznych. W akcji tej uczestniczą energetycy, ale także lokalne samorządy oraz dzieci i młodzież.

10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja. Spółka ma zatwierdzoną IRiESD jako pierwsza spośród pięciu największych krajowych Operatorów Sytemu Dystrybucyjnego.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowi zbiór szczegółowych uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora, w tym przypadku PGE Dystrybucja. Określa szczegółowe uprawnienia i obowiązki dla podmiotów przyłączonych do sieci – odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: „Korzystanie z Systemu Elektroenergetycznego” i „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego”. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została zatwierdzona przez Prezesa URE po raz pierwszy po nowelizacji Ustawy - Prawo Energetyczne. IRiESD jest obowiązującym dokumentem dla użytkowników sieci PGE Dystrybucja. Instrukcja uwzględnia założenia Dyrektywy 2009/72/WE dotyczące procesu zmiany sprzedawcy. Zapisy nowej IRiESD mają ułatwić odbiorcom korzystanie z prawa do zmiany sprzedawcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i sprzedawców proces zmiany sprzedawcy został znacznie uproszczony i skrócony do 21 dni. Jednym z ważniejszych zagadnień z zakresu zmiany sprzedawcy, które obejmuje zatwierdzona IRiESD, jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji przez PGE Dystrybucja z Uczestnikiem Ruchu Detalicznego (URD) przed zgłoszeniem zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej w procesie zmiany sprzedawcy. W przypadku braku zawarcia pomiędzy URD a PGE Dystrybucja umowy o świadczenie usług dystrybucji na dzień zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzono wehikuł pełnomocnictwa udzielanego przez URD sprzedawcy na zawarcie w jego imieniu przedmiotowej umowy. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej reguluje również prowadzenie rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na terenie funkcjonowania PGE Dystrybucja.

W pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 27 tys. odbiorców. Ponadto w ciągu dwóch kwartałów br. do sieci PGE Dystrybucja przyłączone zostały 23 Odnawialne Źródła Energii o łącznej mocy 48,6 MW.

W ciągu sześciu miesięcy 2013 roku w PGE Dystrybucja wydanych zostało blisko 37 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. Struktura wydanych warunków rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 23 proc. wszystkich warunków, w pozostałych oddziałach: Skarżysko Kamienna ponad 15 proc., Łódź-Teren ponad 14 proc., Rzeszów ponad 13 proc., Białystok ponad 11 proc., Lublin ponad 8 proc., Zamość blisko 8 proc., zaś w oddziale Łódź-Miasto blisko 7 proc. Ponadto w pierwszym półroczu br. w spółce określono 549 warunków przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii na łączną moc 358 MW. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przyłączono ponad 27 tys. nowych odbiorców oraz 11 odbiorców/wytwórców o mocy przyłączeniowej powyżej 2 MW.

W pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 470 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania Spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN, stacje 110/SN i SN/nN oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.

Na przyłączanie nowych odbiorców w pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 207 mln zł, co stanowi ponad 44 proc. nakładów inwestycyjnych poniesionych w minionym półroczu. W ciągu dwóch kwartałów br. Spółka zrealizowała blisko 24,5 tys. umów o przyłączenie. W pierwszym półroczu br. roku istotna część zadań inwestycyjnych dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii oraz stacji, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Na rozwój sieci SN i nN przeznaczono blisko 100 mln zł, co stanowi ponad 21 proc. wszystkich poniesionych w minionym półroczu roku wydatków inwestycyjnych. W ramach inwestycji w ciągu 6 miesięcy 2013 roku wybudowano lub zmodernizowano blisko 28 km linii WN, 382 km linii SN, 870 km linii nN. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w Oddziałach Warszawa oraz Białystok. Dzięki zrealizowanym inwestycjom PGE Dystrybucja uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci.

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE poprawiła wyniki finansowe w pierwszym półroczu bieżącego roku. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 6 proc., EBIT wzrósł o 7 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji Grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w pierwszym półroczu 2013 r. poziom ponad 2,78 mld zł wobec 2,76 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (+1 proc.). EBITDA wyniosła ponad 1,13 mld zł wobec prawie 1,07 mld zł za 6 miesięcy w roku poprzednim (+6 proc.). EBIT wyniósł ponad 648 mln zł, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku jego wartość to 604 mln (+7 proc.). W konsekwencji w dynamicznym tempie nastąpił przyrost zysku netto do poziomu 550 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w pierwszym półroczu 2012 roku (444,3 mln zł). PGE Dystrybucja w ciągu 6 miesięcy 2013 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 467 mln zł w porównaniu do 504 mln zł poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największe inwestycje w pierwszym półroczu bieżącego roku Spółka zrealizowała na terenie funkcjonowania Oddziału Warszawa oraz Oddziału Białystok. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na poprawę wyników w pierwszym półroczu bieżącego roku są: standaryzacja podstawowych procesów w poszczególnych Oddziałach Spółki, skonsolidowanie Rejonów i Posterunków Energetycznych oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Wyniki osiągnięte w I półroczu 2013 roku są efektem zrealizowanych programów poprawy efektywności przeprowadzonych w Spółce, skutkujących obniżeniem kosztów operacyjnych.

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister”, która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.

Jednym z kluczowych celów PGE Dystrybucja S.A. w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat akcja "Energetyczny Tornister" prowadzona jest w województwie łódzkim, gdzie w wyprawki szkolne wyposażane są dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku po raz pierwszy PGE Dystrybucja S.A. organizuje akcję przekazania tornistrów zawierających wyprawki na terenie działania całej Spółki. Akcja prowadzona jest we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, dzięki czemu blisko półtora tysiąca najbardziej potrzebujących dzieci otrzyma plecaki wyposażone w wyprawki szkolne. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego. W roku bieżącym na terenie Oddziału Łódź-Teren tornistry z pełnym wyposażeniem otrzyma 220 dzieci, Oddziału Łódź-Miasto – 210. Oddział Warszawa, Skarżysko Kamienna, Zamość przekażą dzieciom po 200 tornistrów z wyprawką. Oddział Lublin obdaruje 190 dzieci na terenie swojego funkcjonowania, zaś Oddział Białystok i Rzeszów przekażą po 120 sztuk tornistrów najbardziej potrzebującym dzieciom. W ramach CSR priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. Działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to jedno z ważnych zadań dla Spółki na bieżący rok.

Prowadzona konsolidacja oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren wkroczyła w kolejny etap realizacji – unię personalną stanowisk kierowniczych. Obecnie trwają prace związane z alokacją pracowników oddziału Łódź-Teren do siedzib oddziału Łódź-Miasto. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono unię personalną najwyższych stanowisk menadżerskich powołując dyrektora generalnego obu oddziałów oraz jego zastępcę.

Realizacja projektu wkroczyła w kolejny etap – przeprowadzki pracowników oddziału Łódź-Teren z dotychczasowej siedziby przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi do siedzib oddziału Łódź-Miasto przy ulicy Tuwima. Zakończyła się alokacja Oddziałowej Dyspozycji Mocy oddziału Łódź-Teren do budynku usytuowanego przy ul. Ratajskiej, gdzie obecnie znajdują się centra dyspozytorskie zarówno oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren. Największe nasilenie przeprowadzek będzie miało miejsce w drugiej dekadzie września br., zaś całkowite opuszczenie budynku przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi przez pracowników oddziału Łódź-Teren planowane jest na listopad br. Ponadto trwa unia personalna stanowisk kierowniczych, która będzie przebiegać stopniowo, a jej zakończenie planowane jest na grudzień bieżącego roku. Zarząd PGE Dystrybucja podkreśla, że wszystkie działania prowadzone są w duchu dialogu społecznego, z pełnym poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancją uprawnień zawartych w wewnętrznych źródłach prawa pracy. Realizowany od czerwca 2012 roku projekt konsolidacji oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren ma na celu stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie Łodzi oraz województwa łódzkiego i województw ościennych. Połączenie oddziałów wzmocni pozycję spółki na rynku łódzkim. W opinii operatora, efektem konsolidacji będzie obniżenie kosztów funkcjonowania nowej struktury, wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu obsługi klienta.

PGE Dystrybucja zgłosiła do Urzędu Regulacji Energetyki projekt „Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”. W zgłoszeniu poprzedzającym rozpoczęcie wdrożenia, spółka zaprezentowała ramowy harmonogram projektu oraz dane wyjściowe służące do wyliczenia oczekiwanych korzyści z wdrożenia systemu.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała opłacalność projektu w przypadku uzyskania dodatkowego zwrotu z kapitału zaangażowanego we wdrożenie systemu AMI, o którym jest mowa w Stanowisku Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI. Operator podaje, że rentowność projektu może być zwiększona w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” NFOŚiGW (w styczniu br. projekt został zgłoszony do konkursu w celu pozyskania dofinansowania). Wsparcie regulacyjne inwestycji uwarunkowane jest uznaniem przez Prezesa URE zbudowanego przez PGE Dystrybucja inteligentnego systemu pomiarowego za funkcjonalny, zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla tej klasy systemów. Wymagania te zostały określone w Stanowisku w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku z dnia 31 maja 2011 r. Spółka podkreśla, że ze względu na istotny wpływ Regulatora na opłacalność inwestycji podstawowym założeniem podczas jej realizacji jest konieczność budowy systemu zgodnie ze Stanowiskami Prezesa URE. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji dla potrzeb uruchomienia Dialogu Technicznego, który prowadzony będzie zgodnie z regulacjami znowelizowanego Prawa zamówień publicznych obowiązującymi od 20 lutego 2013 r. Dialog Techniczny pozwoli na precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia, aby wdrożenie systemu AMI zrealizować w najkorzystniejszy sposób, zarówno pod względem technologicznym, jak i ekonomicznym. Pierwszy etap budowy systemu AMI w PGE Dystrybucja, zakłada wdrożenie 51 tys. punktów pomiarowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w wybranych obszarach sieci dystrybucyjnej na terenie oddziału Białystok (powiat augustowski) i oddziału Łódź-Miasto (osiedle mieszkaniowe Retkinia). Skala systemu sprawiła, iż projekt otrzymał status zadania strategicznego w ramach GK PGE już na pierwszym etapie jego budowy.

5 czerwca br. w Warszawie odbyło się IV Energetyczne Forum Samorządów pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowane przez PGE Dystrybucja oddział Warszawa.

W tegorocznej edycji Forum Energetycznego udział wzięło ponad 100 uczestników: burmistrzów, wójtów i starostów z Mazowsza, przedstawicieli NFOŚiGW, Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz energetyków z PGE Dystrybucja oddział Warszawa. Samorządowcy podkreślali, że inwestycje w sieć przesyłową oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynoszą wszystkim wymierne korzyści. Energetycy skupili się na kwestiach związanych z realizacją działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy byli zgodni, że rozwój elektroenergetyki utrwali pozytywne tendencje w zagospodarowaniu terenu i wpłynie na pozytywny wizerunek regionu, a przede wszystkim na jakość życia jego mieszkańców. Wiedząc, jak ważna jest energia elektryczna dla rozwoju regionalnego, Zarząd PGE Dystrybucja uruchomił w tym roku „Program modernizacyjno-inwestycyjny Oddziału Warszawa”, którego celem jest znacząca poprawa ciągłości i jakości dostaw energii elektrycznej oraz ograniczanie wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI. Planowane działania inwestycyjne obejmują między innymi rozbudowę i modernizację systemu 110 kV, rozbudowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia poprzez ich kablowanie i izolowanie, zakup agregatorów mobilnych oraz stacji przewoźnych 15/0,4 kV, uruchomienie centralnego systemu IVR, doposażenie działania brygad specjalistycznych i sieciowych, a także wprowadzenie cyfrowej dokumentacji sieci elektroenergetycznej WN i SN.

PGE Dystrybucja prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedne z ważniejszych to akcje charytatywne wspierające potrzebujących: „Pływaj z PGE” oraz „Energetyczny Tornister”. 12 maja br. w Lublinie odbyło się podsumowanie pierwszej edycji akcji dla przedszkolaków „Pływaj z PGE” wraz z zawodami pływackimi.

Podstawowym celem PGE Dystrybucja w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2012 roku Spółka zaangażowana jest w akcję „Pływaj z PGE” prowadzoną pod patronatem Urzędu Miasta Lublin. To pierwszy tego typu projekt powszechnej bezpłatnej nauki pływania dla 5-letnich dzieci z potrzebujących rodzin. Zajęcia nauki pływania prowadzą instruktorzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego 23 w Lublinie, a PGE Dystrybucja ufundowała wyprawki pływackie dla dzieci. W pierwszym etapie akcji wzięło udział 40 dzieci z czterech lubelskich przedszkoli. Rozpoczęcie drugiego etapu planowane jest na jesień 2013 r. i obejmie swoim zasięgiem 24 przedszkola i ponad 240 pięciolatków. W województwie łódzkim PGE Dystrybucja od lat prowadzi akcję „Energetyczny Tornister”, dzięki której co roku w wyprawki szkolne wyposażonych zostaje 200 dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2013 roku Spółka planuje rozszerzenie akcji i przekazanie tornistrów z wyposażeniem dla dzieci na terenie wszystkich Oddziałów Spółki. W ramach CSR PGE Dystrybucja organizuje także lekcje i pokazy edukacyjne na temat bezpiecznego użytkowania energii. W szkołach na Mazowszu prowadzone są zajęcia pt. „Prąd mój bezpieczny przyjaciel”, z kolei w lubelskich szkołach pokazy dla dzieci – pt. „Tajniki energetyki”. Ponadto – przed wakacjami - spółka razem z policją prowadzi akcję „Bądź widoczny z PGE” adresowaną do dzieci szkół podstawowych. Podczas edukacyjnych pogadanek organizowanych w szkołach i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie dzieci otrzymują odblaski. PGE Dystrybucja angażuje się również w pomoc i rozwiązywanie problemów specjalistycznych placówek, stale udzielając wsparcia finansowego m.in. szpitalom, hospicjom, szpitalom dziecięcym, organizacjom pożytku publicznego. Priorytetem PGE Dystrybucja w ramach CSR jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania Spółki.

W ramach dotychczas zrealizowanych prac, PGE Dystrybucja przygotowała koncepcję wdrożenia systemu AMI. Projekt obejmie 51 tys. punktów pomiarowych energii elektrycznej w oddziale Białystok i oddziale Łódź-Miasto.

Skala pilotażu została dobrana pod kątem realizacji zakładanych celów projektu, z uwzględnieniem wymogów Stanowiska Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz regulaminu Programu Priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w styczniu br. projekt został zgłoszony do konkursu w celu pozyskania dofinansowania). Pilotaż systemu AMI obejmuje dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Jedna z nich dotyczy osiedla mieszkaniowego Retkinia na terenie oddziału Łódź-Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, druga - gminy Augustów na terenie oddziału Białystok i charakteryzuje się średnim rozproszeniem odbiorców. Przestrzeń pilotażowa wdrożenia to zamknięte obszary bilansowe sieci elektroenergetycznej SN i nN. Powyższe obszary spełniają kryteria określone w Stanowisku Prezesa URE, m.in. podwyższony wskaźnik różnicy bilansowej, wysoka liczba liczników do legalizacji, wyższe wskaźniki SAIDI, SAIFI. Zasadniczym celem pierwszego etapu wdrożenia systemu AMI w PGE Dystrybucja jest weryfikacja technicznej i logistycznej możliwości wdrożenia Systemu AMI zgodnie ze Stanowiskiem Prezesa URE. W ocenie spółki uzbrojenie infrastruktury sieciowej w system AMI umożliwi stały monitoring sieci dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, podniesienia skuteczności działań ukierunkowanych na redukcję strat handlowych i technicznych, skrócenie przerw w dostawach energii oraz ograniczenie kosztów operacyjnych, bilansowania i obsługi klienta. W najbliższych miesiącach PGE Dystrybucja planuje przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz podpisanie umów z dostawcami. Ponieważ budowa zaawansowanej infrastruktury pomiarowej związana jest z integracją technologii z dziedziny energetyki, informatyki i telekomunikacji, PGE Dystrybucja w realizacji projektu AMI przewiduje udział również innych spółek z GK PGE. Do roli integratora PGE Dystrybucja planuje zaangażowanie spółki Exatel – wiodącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2014 rok.

Związek Pracodawców Dystrybucji Energii, chcąc zabezpieczyć zbiorowe interesy pracowników koncernu PGE Dystrybucja po 2016 - a więc po wygaśnięciu tzw. umów społecznych - wezwał wszystkie Centrale Związkowe reprezentujące pracowników koncernu do negocjacji nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGE Dystrybucja.

Na wezwanie odpowiedział Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” i wyraził chęć podjęcia rokowań. Druga z największych Central – Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków - zdaniem Związku Pracodawców Dystrybucji Energii - również wyraziła chęć rozpoczęcia rozmów. Założony w 2011 r. Związek Pracodawców Dystrybucji Energii zrzesza pracodawców działających w koncernie PGE Dystrybucja, tj. 8 oddziałów spółki i 5 podmiotów zależnych. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Związku. ZPDE dużą wagę przykłada do dialogu społecznego. Zadania statutowe obejmują m.in. działanie na rzecz tworzenia i zapewnienia spokoju społecznego, wspieranie członków Związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych oraz w negocjowaniu układów zbiorowych i innych porozumień, zawieranie w imieniu zrzeszonych członków Ponadzakładowych Układów Zbiorowych, podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej. Związek Pracodawców Dystrybucji Energii nie ogranicza się tylko do działań w ramach PGE Dystrybucja. Jest otwarty na współpracę ze wszystkimi pracodawcami, szczególnie z obszaru dystrybucji energii elektrycznej, a także z instytucjami, organizacjami i osobami mającymi wpływ na kształtowanie polskiej elektroenergetyki. Świadczy o tym udział przedstawiciela związku w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej oraz udział w XVIII sprawozdawczo–wyborczym Zgromadzeniu Ogólnym Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. Więcej informacji na temat stanu rokowań oraz ZPDE można uzyskać ze strony internetowej związku pod adresem: www.zpde.pl.

W pierwszym kwartale 2013 roku oszczędności w PGE Dystrybucja ze wszystkich przeprowadzonych przez spółkę postępowań wyniosły ponad 56 mln złotych. Różnica pomiędzy całkowitą wartością szacunkową produktów, przyjmowaną jako potencjalny koszt ich zakupu, a łączną kwotą cen, jakie spółka otrzymała na wszystkie zamówienia wyniosła ponad 22 proc.

Przykładowo z postępowania wspólnego liniowego na dostawy transformatorów rozdzielczych SN/nN dla oddziałów spółka uzyskała oszczędności w wysokości blisko 11 mln złotych, co daje efekt ponad 23 proc. oszczędności do wartości szacunkowej. Z kolei na dostawy urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej spółka uzyskała 13,6 mln złotych oszczędności, co daje blisko 21 proc. oszczędności do wartości szacunkowej. W pierwszym kwartale bieżącego roku w postępowaniach, w których zastosowano dogrywki aukcyjne spółka osiągnęła oszczędności w kwocie 7,4 mln złotych. Od kwietnia br. aukcje stosowane są w postępowaniach prowadzonych przez oddziały spółki. Na dostawy towarów i usług PGE Dystrybucja najczęściej stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień na podstawie najlepszej ceny uzyskanej w poprzednim postępowaniu lub średniej z ceny najkorzystniejszej i ceny drugiej w kolejności, powiększonej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Natomiast na dostawy i usługi powtarzające się okresowo, spółka stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 uPzp.

Rozpoczęty w czerwcu 2012r. projekt połączenia Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren wkroczył w kolejny etap realizacji – unię personalną stanowisk kierowniczych.

Do chwili obecnej Spółka przeprowadziła unię personalną kluczowych stanowisk menadżerskich powołując dyrektora generalnego obu Oddziałów oraz jego zastępcę. Ponadto PGE Dystrybucja powołała wspólnych dla obu Oddziałów dyrektorów departamentów oraz dyrektora Centralnej Dyspozycji Mocy. Obecnie w realizacji jest kolejny etap projektu - unia personalna stanowisk kierowniczych, która będzie przebiegać stopniowo i zakończy się z początkiem 2014 roku. Obecnie w poszczególnych departamentach obu Oddziałów rozpoczynają się prace mające na celu unifikację procedur i procesów biznesowych oraz modelu funkcjonowania w zakresie strukturalnym, tak aby departamenty pracowały według jednolitych standardów. W bieżącym roku planuje się alokację personelu do jednolitych lokalizacji i uwolnienie zajmowanych powierzchni. PGE Dystrybucja podkreśla, że wszystkie działania prowadzone są w duchu dialogu społecznego, z pełnym poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancją uprawnień zawartych w wewnętrznych źródłach prawa pracy. Konsolidacja Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren ma na celu stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie całego województwa łódzkiego i województw ościennych. Połączenie Oddziałów zmniejszy docelowo koszty funkcjonowania nowej struktury i usprawni proces obsługi klientów. Operator podkreśla, że dzięki wprowadzeniu najlepszych praktyk z obu Oddziałów zwiększy się efektywność pracy oraz nastąpi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych. Konsolidacja Oddziałów wzmocni pozycję Spółki na rynku łódzkim.

W okresie od stycznia do marca 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 10 tys. odbiorców. Ponadto w I kwartale br. w Spółce określono 26 warunków przyłączenia dla wytwórców z mocą 20 MW zaliczanych do Odnawialnych Źródeł Energii.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 18 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, w tym 460 warunków na zasilanie ze średniego napięcia oraz 5 z wysokiego napięcia. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych Oddziałach. W Oddziale Warszawa wydanych zostało 23,9 proc. wszystkich wydanych warunków, w pozostałych Oddziałach: Skarżysko Kamienna 14,7 proc., Rzeszów 14 proc., Łódź Teren 13,8 proc., Białystok 11 proc., Lublin 8,2 proc., Zamość 8,1 proc., zaś w Oddziale Łódź Miasto 6,3 proc. W I kwartale br. przyłączono ponad 10 tys. nowych odbiorców oraz 5 odbiorców /wytwórców o mocy przyłączeniowej powyżej 2 MW.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2012 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła blisko 1,34 mld zł. W 2011 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1,25 mld zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do roku ubiegłego wyniosła blisko 7 proc. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN oraz stacje 110/SN i SN/SN.

Na przyłączanie nowych odbiorców w 2012 roku spółka wydała ponad 566 mln zł, co stanowi blisko 42 proc. poniesionych w minionym roku nakładów inwestycyjnych. W ubiegłym roku PGE Dystrybucja wydała blisko 81 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, a przyłączyła ponad 61 tys. nowych odbiorców. W 2012 roku istotna część zadań inwestycyjnych dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Na rozwój sieci SN i nN przeznaczono ponad 309 mln zł, co stanowi ponad 23 proc. wszystkich poniesionych w 2012 roku wydatków inwestycyjnych. Operator informuje również, że zrealizowane w minionym roku przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury służą redukcji strat sieciowych. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego PGE Dystrybucja w 2012 roku zakupiła ponad 3700 transformatorów o łącznej mocy przekraczającej 567 MVA, w tym 21 transformatorów WN/SN o łącznej mocy 548 MVA. Na zakup transformatorów spółka przeznaczyła ponad 65 mln zł. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w oddziałach Warszawa, Białystok, Rzeszów oraz Skarżysko-Kamienna. Systematyczny rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnej w 2012 roku przyczyniły się do przyspieszenia tempa rozwoju podstawowej działalności spółki. Dzięki zrealizowanym projektom PGE Dystrybucja uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci.

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w 2012 roku. EBITDA w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o blisko 22 proc., EBIT o ponad 46 proc., przy wzroście przychodów o ponad 5 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w 2012 roku poziom ponad 5,53 mld zł wobec 5,25 mld zł w roku ubiegłym (+5,4 proc.). EBITDA wyniosła ponad 1,97 mld zł wobec prawie 1,62 mld zł rok wcześniej (+21,8 proc.), zaś EBIT blisko 1,03 mld zł w stosunku do 703 mln zł w poprzednim roku (+46,3 proc.). W 2012 roku w spółce nastąpił wzrost realizowanych inwestycji. PGE Dystrybucja w 2012 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 1,339 mld zł w stosunku do 1,254 mld zł w roku poprzednim (+6,7 proc.) Jak podaje spółka, wyniki osiągnięte w 2012 roku są efektem przeprowadzonej we wrześniu 2010 roku konsolidacji spółek dystrybucyjnych oraz zrealizowanych w ciągu ponad 2 lat działań restrukturyzacyjnych, które skutkowały obniżeniem kosztów operacyjnych. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na ubiegłoroczne wyniki, PGE Dystrybucja wymienia konsolidację rejonów i posterunków energetycznych, aktywne zarządzanie jednostką bilansującą oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Ponadto w roku 2012 w spółce nastąpił dalszy spadek zatrudnienia - o blisko 7 proc. Od momentu konsolidacji zatrudnienie w PGE Dystrybucja spadło o ponad 10 procent.

W 2012 roku PGE Dystrybucja osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 6,80 proc., w stosunku do 6,87 proc. w roku 2011 i 7,74 proc. w roku 2010. W efekcie ograniczenia strat sieciowych w ubiegłym roku koszty spółki związane z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej były mniejsze o ponad 65 mln zł w odniesieniu do planowanych.

PGE Dystrybucja prowadzi szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych – w tym zapobiegających nielegalnemu pobieraniu energii elektrycznej. Jeszcze w 2011 roku spółka wprowadziła wieloletni program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.”, którego celem jest zmniejszanie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Jednym z istotnych działań wpływających na redukcję handlowych strat energii jest eliminacja przypadków nielegalnego pobierania energii elektrycznej. W 2012 roku spółka przeprowadziła blisko 50 tys. kontroli układów pomiarowych pod kątem nadużyć taryfowych i poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy. W wyniku kontroli wykryto i zlikwidowano prawie 2 tys. przypadków nielegalnego pobierania energii. Operator informuje również, że prowadzone działania i inicjatywy związane z modernizacją infrastruktury służącej dystrybucji energii elektrycznej służą redukcji strat sieciowych. PGE Dystrybucja w 2011 roku podpisała z NFOŚiGW cztery umowy o dofinansowanie unijne na realizację projektów wymiany transformatorów na niskostratne. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych, co stanowi ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia. W ramach realizacji czterech projektów unijnych w wyniku dotychczasowych postępowań przetargowych PGE Dystrybucja wymieniła 2050 transformatorów na transformatory o niższych stratach, odpowiednio w Oddziałach: Lublin - 438, Łódź Teren - 498, Warszawa - 649 i Zamość - 465. Do 2014 roku w ramach tych projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Jak podaje spółka, rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji.

Ponad 50 mln zł zaoszczędziła PGE Dystrybucja w 2012 roku w wyniku przeprowadzenia wspólnych postępowań zakupowych. Centralizacja zakupów to jeden z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki.

Jak podaje spółka w zamówieniach wspólnych liniowych największe oszczędności uzyskano w zamówieniach na dostawę liczników, transformatorów, kabli i przewodów oraz w usługach ochrony i mienia, łączności stacjonarnej i dzierżawy łączy. Stosując wspólne zamówienia liniowe PGE Dystrybucja na koniec 2012 roku uzyskała ponad 24 proc. oszczędności w zakupach w stosunku do wartości szacunkowych. Spółka informuje, że obecnie w obszarze zakupów kładzie nacisk na standaryzację zakupów, dotyczy to przede wszystkim dostaw i usług. Standaryzacja to uwspólnienie podobnego zamówienia dla wszystkich oddziałów oraz określenie jego najlepszych parametrów, a następnie realizacja zakupu dla całej spółki. Efektem przeprowadzonych prac w obszarze zakupów w latach 2011-2012 jest zestandaryzowanie przedmiotu zamówień, które w dużej mierze przyczyniło się do uzyskanych oszczędności. Spółka podkreśla, że sprawną organizację postępowań zakupowych zapewniły centra kompetencyjne usytuowane w oddziałach koncernu, obsługujące poszczególne kategorie zakupowe. Ich pracę koordynuje Departament Zakupów w centrali Spółki. Wg operatora wpływ na ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki ma również stosowanie w postępowaniach elektronicznych aukcji zakupowych. Spółka zwraca uwagę, że zasadniczą cechą aukcji elektronicznej jest rywalizacja pomiędzy dostawcami, co prowadzi do obniżenia cen oferowanych dostaw oraz usług i w efekcie umożliwia dokonywanie oszczędności. Efektem z aukcji są różnice w wielkościach pomiędzy sumą cen najkorzystniejszych ofert po przeprowadzeniu aukcji, a ich cenami z ofert „papierowych”, które tylko w postępowaniach wspólnych wyniosły w 2012 roku 18 mln zł. Spółka informuje, że aukcja jest jednym z podstawowych instrumentów generowania oszczędności. Zgodnie z planem operator będzie stosował aukcje elektroniczne we wszystkich postępowaniach przetargowych bez względu na rodzaj zamówienia.

PGE Dystrybucja w roku 2012, w porównaniu do roku 2011, uzyskała skrócenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej o 10 proc. – wskaźnik SAIDI, oraz zmniejszenie liczby przerw o ponad 20 proc. – wskaźnik SAIFI.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczone są łącznie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych. Zasady wyznaczania wskaźników reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wraz z późniejszymi zmianami. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zobowiązani są do monitorowania jakości zasilania i publikowania wskaźników ciągłości dostaw energii elektrycznej. PGE Dystrybucja planuje w kolejnych latach dalszą poprawę jakości obsługi klientów i ograniczanie wskaźników ciągłości zasilania. Motorem napędowym planowanych działań jest przede wszystkim automatyzacja sieci realizowana poprzez zwiększenie ilości rozłączników sterowanych radiowo. Spółka planuje zwiększenie liczby rozłączników sterowanych radiowo na 100 km sieci elektroenergetycznych z 4 sztuk w 2012 roku do 10 sztuk w roku 2017. Spółka planuje także działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci: zwiększenie udziału linii kablowych i napowietrznych linii izolowanych oraz intensywne zabiegi eksploatacyjne. Ponadto planowane są działania organizacyjne mające na celu ograniczenie przerw w dostawach, poprzez prowadzenie prac w technologii pod napięciem oraz działania zmierzające do poprawy efektywności pracy. Operator informuje również o trwających pracach w ramach programu "Automatyzacja w głębi sieci SN". Koncepcja zawiera wyniki analiz przeprowadzonych w obszarach: kryteriów wyboru miejsc lokalizacji łączników w głębi sieci, urządzeń dostępnych na rynku oraz wymagań i zaleceń dotyczących parametrów i rozwiązań z zakresu łączności niezbędnej do realizacji programu.

PGE Dystrybucja w rok przeprowadziła reorganizację struktur terenowych. Z 66 Rejonów i 218 Posterunków pozostało 40 Rejonów i 140 Posterunków Energetycznych. Celem przeprowadzonego programu konsolidacji jest podniesienie efektywności funkcjonowania Spółki, ograniczenie kosztów, zwiększenie wydajności pracy oraz dostosowanie Spółki do wymogów rynku i regulacji. Podstawowa struktura PGE Dystrybucja oparta na Rejonach i Posterunkach nie uległa zmianie.

Oddział Lublin W strukturze Oddziału Lublin po reorganizacji funkcjonują 4 Rejony - Lublin–Miasto, Lublin–Teren, Puławy, Biała Podlaska oraz 18 Posterunków Energetycznych. Oddział Łódź-Teren W Oddziale Łódź-Teren funkcjonuje 6 Rejonów - Piotrków, Bełchatów, Żyrardów, Sieradz, Łowicz i Tomaszów oraz 11 Posterunków Energetycznych. Oddział Rzeszów W Oddziale Rzeszów pozostało 7 Rejonów - Rzeszów, Krosno, Mielec, Stalowa Wola, Sanok, Staszów i Leżajsk oraz 24 Posterunki Energetyczne. Oddział Skarżysko-Kamienna W Oddziale Skarżysko-Kamienna funkcjonuje 6 Rejonów - Radom, Kielce, Skarżysko-Kamienna, Busko-Zdrój, Ostrowiec Świętokrzyski, Kozienice oraz 28 Posterunków Energetycznych. Oddział Warszawa W Oddziale Warszawa obecnie funkcjonuje 7 Rejonów - Legionowo, Pruszków, Ostrołęka, Wyszków, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Jeziorna oraz 18 Posterunków. Oddział Zamość W Oddziale Zamość pozostały 4 Rejony Energetyczne - Chełm, Zamość, Tomaszów Lubelski, Jarosław oraz 16 Posterunków Energetycznych. Oddział Białystok Po zakończeniu procesu konsolidacji w Oddziale Białystok nie uległa zmianie liczba Rejonów Energetycznych - Białystok Miasto, Łomża, Bielsk Podlaski, Ełk, Suwałki, Białystok Teren, liczba Posterunków zmniejszyła się do 25. Duże Rejony i Posterunki Energetyczne działają bardziej efektywnie. Automatyzacja pracy sieci, stosowanie mniej awaryjnych technologii i urządzeń oraz budowa linii kablowych w miejsce napowietrznych zmniejsza awaryjność infrastruktury energetycznej. Pozwala to na obsługę przez Rejony i Posterunki Energetyczne większego obszaru przy zachowaniu dotychczasowych lub wyższych parametrów dostarczania energii elektrycznej. Optymalizacja ilości Rejonów i Posterunków Energetycznych wpłynie korzystnie na prawidłowe zarządzanie siecią i ograniczy koszty eksploatacji w Spółce, co będzie w przyszłości oddziaływało na zmniejszenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla jej Klientów.

Od 1 lutego br. w ramach pierwszego etapu projektu – unii personalnej kluczowych stanowisk menadżerskich - dwa łódzkie oddziały PGE Dystrybucja S.A. mają jednego dyrektora generalnego i jednego zastępcę.

Decyzją zarządu PGE Dystrybucja Stanisław Łęski – dyrektor generalny Oddziału Łódź - Miasto został dyrektorem generalnym obu Oddziałów, jego zastępcą został Witold Filipiński - dotychczasowy dyrektor Oddziału Łódź - Teren. Projekt połączenia Oddziału Łódź - Miasto i Oddziału Łódź - Teren ruszył w czerwcu ubiegłego roku. Jego celem jest stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. – która będzie realizowała zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie połączonych Oddziałów. Dzięki konsolidacji uda się przejąć najlepsze praktyki z obu Oddziałów, lepiej wykorzystać zasoby materialne, scalić potencjał intelektualny - tym samym osiągnąć pożądany efekt skali i synergii, co z kolei wpłynie na dalszy rozwój Spółki. Połączenie obu Oddziałów przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług, w tym obsługi Klienta oraz wzmocni pozycję Spółki na rynku łódzkim. Projekt połączenia Oddziału Łódź - Miasto i Oddziału Łódź - Teren prowadzony będzie w duchu dialogu społecznego, z poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancji zachowania uprawnień pracowniczych zawartych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 61 tysięcy odbiorców. Ponadto w ubiegłym roku do sieci PGE Dystrybucja przyłączonych zostało 79 Odnawialnych Źródeł Energii o całkowitej mocy przyłączeniowej ponad 149 MW.

W minionym roku PGE Dystrybucja wydała prawie 81 tysięcy warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. W oddziale Warszawa wydanych zostało blisko 24 proc. wszystkich warunków. W pozostałych oddziałach: Skarżysko Kamienna - 16 proc., Łódź Teren - 14,5 proc., Rzeszów - blisko 13 proc., Białystok - 11 proc., Zamość - blisko 8 proc., Lublin - blisko 8 proc., a w oddziale Łódź Miasto - ponad 6 proc. Największe przyłączenia odbiorców w 2012 roku PGE Dystrybucja wykonała w oddziale Rzeszów w miejscowościach: Rogoźnica - przyłączenie o mocy 10 MW oraz Nisko - przyłączenie o mocy 4 MW. Na terenie oddziału Skarżysko Kamienna przyłączony do sieci został obiekt handlowo-usługowy w Kielcach o mocy 7 MW. W oddziale Łódź Teren hala produkcyjno-magazynowa w Radomsku o mocy 4 MW, a w Białymstoku budynek produkcyjno-magazynowy o mocy 2,5 MW. W 2012 roku spółka wydała 241 warunków przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii do sieci na łączną moc ponad 343 MW. Największe przyłączenia wytwórców OZE w 2012 roku PGE Dystrybucja zrealizowała na terenie oddziału Łódź Teren: Elektrownia Wiatrowa o mocy 22 MW oraz trzy Elektrownie Wiatrowe o mocy 6 MW. Na terenie oddziału Rzeszów przyłączona została Elektrownia Wiatrowa o mocy ponad 6 MW (docelowo 26 MW), natomiast w oddziale Białystok przyłączono generację ze spalania biomas o mocy ponad 5 MW. Główne kierunki inwestowania Spółki w roku bieżącym to podobnie, jak w ubiegłym przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci Sn/nN, linie WN, stacje WN/Sn, Sn/Sn oraz automatyzacja pracy sieci.

W ramach realizacji projektów unijnych w wyniku dotychczasowych postępowań przetargowych PGE Dystrybucja wymieniła 2050 transformatorów na transformatory o niższych stratach. Najwięcej w Oddziałach: Lublin - 438, Łódź Teren - 498, Warszawa - 649 i Zamość - 465.

Realizacja projektów w czterech oddziałach spółki, które otrzymały dofinansowanie w ramach POIiŚ, tj. Lublin, Łódź–Teren, Warszawa, Zamość, obejmuje zakup nowych transformatorów, demontaż starej i montaż nowej zakupionej jednostki wraz z przystosowaniem stanowiska transformatora. Do 2014 roku w ramach czterech projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych, co stanowi ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia. Jak podaje spółka, rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie. Głównym celem kolejnych dwóch projektów dofinansowanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na tym terenie i przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu. W wyniku realizacji projektów, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej, ograniczeniu ulegnie również produkcja energii odpowiednio do ograniczenia strat, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Zakończenie realizacji projektów planowane jest w roku 2014. PGE Dystrybucja realizuje ponadto projekt przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Projekt przeszedł już etap oceny formalnej. Wynikiem projektu będzie przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączania farmy wiatrowej. Wartość projektu to 27,7 mln zł., zaś dofinansowania 4 mln zł. Projekt znajduje się obecnie na drugim miejscu listy ratingowej. Spółka oczekuje na wyznaczenie terminu podpisania umowy na dofinansowanie. Łącznie PGE Dystrybucja realizuje obecnie siedem projektów unijnych: cztery projekty, których źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013), Działanie 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 Elektroenergetyka oraz projekt przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. W sierpniu 2012 roku spółka złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie do 4 projektów z WFOŚiGW. Zakres złożonych wniosków obejmuje: wymianę transformatorów 110/15 kV w stacjach Milionowa i Łąkowa na jednostki o niższych stratach, budowę stanowisk ekologicznych dla transformatorów 110/15 kV w stacji Dąbrowska w Łodzi i w stacji Stryków, zmniejszenie strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych 15/0,4 kV w Regionie Łódzkim oraz wymianę 1500 szt. energochłonnych opraw rtęciowych. PGE Dystrybucja oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie projektów z WFOŚiGW w Łodzi. Ponadto PGE Dystrybucja jest w trakcie uruchomienia projektu wdrożenia instalacji systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure), który obejmuje dwa wybrane obszary sieci dystrybucyjnej na terenie Oddziału Białystok i Oddziału Łódź–Miasto, zawierające około 54 tys. punktów pomiarowych. Efektem prowadzonych dotychczas prac było opracowanie analizy efektywności ekonomicznej oraz studium wykonalności projektu AMI. W 2012 roku spółka zakończyła etap analizy wdrożenia projektu. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej oraz wniosku o pozyskanie środków pomocowych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne”. W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z dostawcą systemu AMI i rozpoczęcie etapu wdrożenia projektu.

W 2012 roku PGE Dystrybucja przeprowadziła szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze to akcje edukacyjne: Tajniki Energetyki, Prąd mój bezpieczny przyjaciel, Czytam i rysuję z energią oraz akcje charytatywne wspierające potrzebujących: Pływający Przedszkolak - czyli Pływaj z PGE oraz Energetyczny Tornister. W ramach CSR priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania PGE Dystrybucja.

W 2012 r. PGE Dystrybucja przeprowadziła akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki”, czyli cykl pokazów fizycznych dla klas I-III szkół podstawowych. „Tajniki Energetyki” to projekt wędrownych pokazów naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Dzięki pokazom dzieci mogły dowiedzieć się czym jest prąd elektryczny, jak powstaje, jakie są jego rodzaje i zastosowanie oraz przede wszystkim, jak bezpiecznie z niego korzystać. Uczniowie mogli aktywnie współuczestniczyć w przeprowadzaniu eksperymentów i doświadczeń. Spółka w ten sposób zwraca szczególną uwagę na bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Pokazy mają na celu kreowanie odpowiednich postaw wśród najmłodszych użytkowników energii elektrycznej oraz przekazanie im zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi. PGE Dystrybucja przeprowadziła również wiele innych akcji edukacyjnych. „Prąd mój bezpieczny przyjaciel” - to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, propagujący świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz efektywność energetyczną. „Bezpieczna energia” to z cykl szkoleń profilaktycznych skierowanych do uczniów klas trzecich szkół podstawowych zapoznający ich z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. „Czytam i rysuję z energią” – to z kolei pomysł adresowany specjalnie dla przedszkolaków. Celem tej akcji jest edukacja najmłodszych w przystępny dla nich sposób. Przed wakacjami PGE Dystrybucja przeprowadziła projekt „Bezpieczne wakacje”. To z kolei inicjatywa promująca bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W akcji uczestniczyły również Komenda Wojewódzka Policji, Państwowa Straż Pożarna, WOPR, GOPR i Straż Graniczna. Jednym z kluczowych celów PGE Dystrybucja S.A. w ramach CSR są także działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - chorych i niepełnosprawnych dzieci, dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółka w 2012 roku zaangażowała się w akcję „Pływający Przedszkolak - Pływaj z PGE” prowadzoną pod patronatem Urzędu Miasta Lublin. To pierwszy tego typu projekt powszechnej bezpłatnej nauki pływania dla dzieci 5-letnich z ubogich rodzin. Zajęcia nauki pływania prowadzą instruktorzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego 23 w Lublinie. Z kolei podczas akcji „Energetyczny Tornister”, którą Spółka prowadzi od lat w województwie łódzkim, w wyprawki szkolne wyposażone zostały dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. PGE Dystrybucja dostrzega również potrzebę zaangażowania się w pomoc i rozwiązywanie problemów specjalistycznych placówek. W 2012 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego m.in. hospicjom, szpitalom, szpitalom dziecięcym, domom dziecka, organizacjom pożytku publicznego. Ponadto PGE Dystrybucja przekazała środki finansowe do Fundacji PGE „Energia z Serca”. PGE Dystrybucja realizuje także liczne projekty z zakresu ekologii. Najważniejszy to „Ochrona ptaków”. W bieżącym roku zamontowanych zostało ok. 20 tys. platform dla gniazd bociana białego oraz płytek fluorescencyjnych odstraszających ptaki od napowietrznych linii energetycznych. Podstawowym celem projektów ekologicznych jest kreowanie świadomości i budowa postaw ekologicznych. W ramach zaangażowania w rozwój kultury PGE Dystrybucja wspiera wydarzenia kulturalne kierowane do społeczności lokalnych. W 2012 roku Spółka wsparła między innymi I Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz, Lubelski Festiwal Nauki, Salon Artystyczny, Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Europejską Noc Muzeów w Zamościu, Zamojskie Lato Teatralne, Festiwal Konfrontacje Teatralne oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych o charakterze typowo regionalnym. Za działalność na rzecz społeczeństwa Oddział Łódź Teren PGE Dystrybucja otrzymał statuetkę „Zloty Kłos”. Nagroda została wręczona podczas Gali Przedsiębiorczości Społecznej. Działalność z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to także jedno z ważnych zadań dla Spółki na 2013 rok.

W grudniu br. kontrolerzy PGE Dystrybucja zostali agresywnie potraktowani przez właściciela nieruchomości, w której prowadzili kontrolę w zakresie poprawności rozliczeń. Przedmiotem kontroli był układ pomiarowy, wewnętrzna linia zasilająca oraz sposób podłączenia odbiorników do instalacji elektrycznej. W trakcie czynności sprawdzających, w kierunku pracowników spółki padły strzały z broni palnej.

PGE Dystrybucja prowadzi kontrole układów pomiarowych m.in. pod kątem nadużyć taryfowych i poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy. Praca kontrolerów nie zawsze jest bezpieczna. W czasie jednej z kontroli, kontrolerzy chcąc zlokalizować przyczynę braku obrotów tarczy licznika, pomimo przyłączenia działających urządzeń elektrycznych, nie uzyskali zgody właściciela na szczegółowe sprawdzenie prawidłowości podłączeń w instalacji. Pracownicy spółki zostali potraktowani agresywnie, w ich kierunku padły strzały, w wyniku czego zmuszeni byli wycofać się z nieruchomości i wezwać policję. W okresie styczeń – listopad 2012 r. PGE Dystrybucja dokonała ponad 14 mln odczytów układów pomiarowych energii elektrycznej. W tym czasie spółka przeprowadziła ponad 40 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto ponad 1,5 tys. przypadków NPEE. W wyniku tych działań odzyskano 6,9 GWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 18% w stosunku do roku 2011. PGE Dystrybucja działając jako Operator Systemu Dystrybucyjnego wypełnia obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Energetyczne, czuwa nad niezawodnością i jakością dostarczania energii elektrycznej oraz nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej. Wykonuje również kontrole układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń.

Do sieci PGE Dystrybucja dotychczas przyłączone zostały 263 Odnawialne Źródła Energii o całkowitej mocy przyłączeniowej 249,3 MW, a dla 315 zostały wydane Warunki Techniczne przyłączenia do sieci na łączną moc przyłączeniową 2569 MW. Na terenie województwa lubelskiego - Oddział Lublin i Oddział Zamość PGE Dystrybucja - obecna moc przyłączeniowa wydanych warunków dla przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii wynosi 914 MW.

Na koniec miesiąca października br. PGE Dystrybucja S.A. wydała łącznie dla 732 Wnioskodawców Warunki Techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych. Na 732 wydane warunki Spółka odmówiła wydania 38 z uwagi na brak warunków technicznych lub ekonomicznych. 5 negatywnych stanowisk dotyczących możliwości przyłączenia farm wiatrowych z uwagi na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - 3 na terenie woj. lubelskiego oraz 2 na terenie woj. łódzkiego - Spółka otrzymała od PSE Operator. PGE Dystrybucja S.A. wygrała dwa spory dotyczące przyłączenia farm wiatrowych. W grudniu br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie zasadności odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy wiatrowej Kolniszki - o mocy 20 MW - zlokalizowanej na terenie PGE Dystrybucja. Spór toczył się ponad 2 lata, dotyczył wysokości opłaty przyłączeniowej. Natomiast we wrześniu br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska. Sąd uchylił decyzję Prezesa URE uzasadniając, że organ regulacyjny jak i zainteresowany - farma wiatrowa - nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Spór toczył się od 2009 roku i także dotyczył wysokości opłaty przyłączeniowej. Wyrok jest prawomocny. PGE Dystrybucja realizując postanowienia ustawy Prawo energetyczne zamieszcza na swojej stronie internetowej wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji. Wartość wyznaczonej łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci. Według Spółki, potencjalni wytwórcy przygotowując się do złożenia wniosku o przyłączenie źródeł powinni uzyskać informacje o obszarach, na których istnieją dostępne moce przyłączeniowe. Spółka może odmówić przyłączenia, w przypadku braku technicznych warunków przyłączenia na danym obszarze lub z uwagi na warunki ekonomiczne przyłączenia. Operator informuje, ze obecnie spośród 213 gmin na terenie województwa lubelskiego tylko 48 posiada projekty założeń lub plany zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe. A dopiero w oparciu o w/w projekty założeń oraz plany zagospodarowania przestrzennego PGE Dystrybucja tworzy własne plany rozwoju i uzgadnia je z prezesem URE.

4 grudnia br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie zasadności odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy wiatrowej Kolniszki - o mocy 20 MW - zlokalizowanej na terenie PGE Dystrybucja.

Spór toczył się ponad 2 lata. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej. 19 października 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję orzekającą zawarcie umowy o przyłączenie do sieci farmy wiatrowej Kolniszki. PGE Dystrybucja złożyła odwołanie od tej decyzji. Sąd w ustnym uzasadnieniu argumentował iż podmiot przyłączany – inwestor – popełnił błędy formalne, które wpłynęły na brak publiczno – prawnego obowiązku przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja. Wyrok nie jest prawomocny. To kolejny spór w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej rozstrzygnięty przed sądem na korzyść Spółki PGE Dystrybucja. 7 września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska. Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzasadniając, że organ regulacyjny jak i zainteresowany - farma wiatrowa - nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Wyrok jest prawomocny. Wcześniej Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść Spółki skargę kasacyjną w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska do sieci PGE Dystrybucja. Spór toczył się od 2009 roku i także dotyczył warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej.

PGE Dystrybucja S.A. wygrała przed Sądem spór ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w sprawie żądania dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Okręgowy w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację złożoną przez Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego na wyrok Sądu I instancji oddalający żądanie udzielenia przez Pracodawcę dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym. Sąd Okręgowy w Lublinie rozpoznał apelację Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego oraz 4 pracowników. W apelacji powodowie domagali się zmiany wyroku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, poprzez nakazanie Pracodawcy - PGE Dystrybucja S.A. udzielenia dni wolnych ewentualnie odszkodowania za nieudzielenie dni wolnych. Proces trwał prawie 3 lata. 22 grudnia 2009 r. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Lublinie działając na rzecz 47 pracowników PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. wystąpił do Sądu Rejonowego w Lublinie z pozwem przeciw Pracodawcy o udzielenie po 36 dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym w podobnej do czterobrygadowej/wielobrygadowej organizacji pracy, następnie rozszerzonym w dniu 19 maja 2011 r. o kolejne 17 dni. W uzasadnieniu pozwu Związkowcy wskazali między innymi, że ze względu na prace związane z procesem technologicznym wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, jak również ciągłym zabezpieczaniem potrzeb ludności w rozumieniu art. 138 Kodeksu pracy, w oparciu o przepisy obowiązujące u Pracodawcy; Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ich żądania są zasadne. PGE Dystrybucja S.A. nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie w całości. Argumentowała, że reprezentowani przez związki zawodowe pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy, wykonując pracę 3-zmianową według ustalonego rozkładu czasu pracy, rozkładu, który jest dopuszczalny w każdym systemie czasu pracy. Nie można zatem automatycznie przyjmować – jak wnosiła Spółka - że wykonywana praca jest pracą w systemie uprawniającym do dodatkowych dni wolnych. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podzielił argumentację przedstawioną przez Spółkę i oddalił w całości powództwo Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w sprawie udzielenia dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym.

12 października br. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa i Powiat Przasnyski zawarły umowę, dotyczącą współpracy przy realizacji projektu "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części Powiatu Przasnyskiego”.

Dzięki współpracy z Powiatem Przasnyskim, PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozpoczyna nową inwestycję - budowę nowego odcinka linii 110 KV o długości ok. 24 kilometrów. Budowa linii będzie realizowana jednocześnie z konieczną przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej, kolidującej z nowobudowaną linią WN. Inwestycja znalazła się na liście projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego. Potrwa do końca 2013 roku. Budowa linii 110 kV jest powiązana z budowaną przez Powiat Przasnyski drogą powiatową Przasnysz – Krasnosielc. Linia 110 kV Przasnysz–Chorzele połączy istniejącą w Przasnyszu stację 110/15 kV z planowaną do realizacji stacją 110/15 kV w miejscowości Chorzele. Spółka podaje, że stworzenie nowego układu pracy sieci pozwoli na poprawę parametrów energii dostarczanej do odbiorców na tym terenie i sprawniejsze przyłączanie nowych obiektów, ale też pozytywnie wpłynie na ograniczenie strat przesyłowych.

W okresie od stycznia do września 2012 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci blisko 45 tys. odbiorców, z czego ponad 44 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią ponad 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 3 nowych odbiorców.

W okresie 9 miesięcy 2012r. PGE Dystrybucja wydała blisko 64 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 15 tys. warunków, w pozostałych oddziałach Skarżysko Kamienna – ponad 10 tys., Łódź Teren – ponad 9 tys., Rzeszów – ponad 8 tys., Białystok – blisko 7 tys., Zamość – ponad 5 tys., Lublin – ponad 5 tys., zaś w oddziale Łódź – ponad 4 tys. Mając na względzie ilość dotychczas wydanych warunków przyłączenia oraz zwyżkową tendencję w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka w br. planuje wzrost inwestycji na przyłączanie nowych odbiorców (w analogicznym okresie ubiegłego roku do sieci przyłączonych zostało blisko 43 tys. nowych odbiorców). Ponadto do końca roku spółka planuje standaryzację i informatyzację procesu przyłączania nowych odbiorców we wszystkich oddziałach. Jak podaje Operator, wdrażane rozwiązanie IT - system przyłączania nowych odbiorców (PNO) doprowadzi do poprawy efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja.

Ograniczając techniczne straty sieciowe oraz przeciwdziałając zjawisku nielegalnego poboru energii elektrycznej PGE Dystrybucja od początku stycznia do końca sierpnia zaoszczędziła blisko 20 mln zł. Wskaźnik strat sieciowych był w tym okresie na poziomie 6,07 proc.

Wprowadzony w PGE Dystrybucja w ubiegłym roku wieloletni program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.” ma na celu zmniejszenie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii. Jednym z priorytetów programu efektywnościowego spółki jest przeciwdziałanie zjawisku NPEE (nielegalnego poboru energii elektrycznej). W okresie styczeń-lipiec 2012 r. spółka przeprowadziła ponad 31 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto i zlikwidowano ponad 1,1 tys. przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej, dzięki czemu odzyskano przeszło 4,7 GWh energii elektrycznej. Działanie to przyniosło spółce wymierny efekt finansowy o wartości przekraczającej 4 mln zł. Obecnie, w ramach wprowadzonego programu efektywnościowego, spółka prowadzi intensywne działania w zakresie wymiany transformatorów na jednostki o niskich stratach. Działania te realizowane są w ramach podpisanych w 2011 roku z NFOŚiGW umów o dofinansowanie unijne. Na koniec sierpnia br. wymieniono 1547 transformatorów SN/nN ponosząc blisko 27,8 mln zł wydatków kwalifikowalnych. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 GWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja w ramach zawartych umów to kwota przekraczająca 80 mln złotych. Jak podaje Operator, działania prowadzone w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co skutkowało zmniejszeniem kosztów spółki związanych z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej.

Spółki PGE Dystrybucja i PGE Systemy zawarły umowę, która otwiera proces implementacji sytemu informacji przestrzennej GIS w linii dystrybucyjnej GK PGE.

Pierwszym etapem projektu jest opracowanie „Analizy wykonalności projektu GIS dla PGE Dystrybucja S.A.”, która będzie realizowana przez PGE Systemy. Rezultatem wykonanych prac będą usystematyzowane informacje, kluczowe dla powodzenia projektu GIS, w tym propozycja strategii wdrożenia systemu oraz zakres realizacji projektu GIS w PGE Dystrybucja. Obecnie w Oddziałach PGE Dystrybucja funkcjonują systemy GIS o zróżnicowanym poziomie nasycenia informacją o sieci, wykorzystujące różne narzędzia analityczne. Docelowy system będzie zawierał kompletną, interaktywną mapę obszaru działania PGE Dystrybucja z odwzorowanymi na niej obiektami sieci, powiązaną z bazą danych o elementach sieci elektroenergetycznej. Finalnie system GIS łączyć będzie czysto narzędziową funkcjonalność systemu z zadaniami realizowanymi na co dzień przez pracowników Spółki. Istotne zagadnienia do opracowania na pierwszym etapie projektu, to między innymi: docelowy kształt systemu GIS oraz współpraca z systemami SCADA i SAP. Ponadto zostanie przygotowany optymalny proces paszportyzacji danych o majątku sieciowym uwzględniający migrację danych z funkcjonujących aktualnie w oddziałach różnych systemów GIS. Ze względu na skalę przedsięwzięcia – PGE Dystrybucja obejmuje swym zasięgiem ok. 40 procent obszaru kraju, a suma aktywów przekracza 16 mld zł – całość projektu stanowić będzie duże wyzwanie dla Spółki. Operator szacuje, że proces implementacji systemu GIS wraz z pełną i aktualną bazą danych będzie trwał około 5 lat.

W ramach realizacji projektów unijnych w wyniku dotychczasowych postępowań przetargowych PGE Dystrybucja wymieniła 1547 transformatorów na transformatory o niższych stratach, z czego ponad 500 przypada na okres ostatnich 3 miesięcy (w Oddziale Lublin 348 szt., w Oddziale Łódź Teren 310 szt., w Oddziale Warszawa 536 szt., w Oddziale Zamość 353 szt.).

Realizacja projektów w czterech oddziałach spółki, które otrzymały dofinansowanie w ramach POIiŚ, tj. Lublin, Łódź–Teren, Warszawa, Zamość, obejmuje zakup nowych transformatorów, demontaż starej i montaż nowej zakupionej jednostki wraz z przystosowaniem stanowiska transformatora. Do 2014 roku w ramach czterech projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 sztuk transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych, co stanowi ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia. Rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie. Głównym celem kolejnych dwóch projektów dofinansowanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na tym terenie i przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu. W wyniku realizacji projektów, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej, ograniczeniu ulegnie również produkcja energii odpowiednio do ograniczenia strat, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja projektów planowana jest na lata 2012-2014. PGE Dystrybucja realizuje ponadto projekt przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Projekt przeszedł już etap oceny formalnej. Wynikiem projektu będzie przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączania farmy wiatrowej. Wartość projektu to 27,7 mln zł., zaś dofinansowania 4mln zł. Projekt znajduje się obecnie na drugim miejscu listy ratingowej. Spółka oczekuje na zaproszenie do negocjacji przed podpisaniem umowy. 29 sierpnia br. spółka złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie do 4 projektów z WFOŚiGW. Zakres złożonych wniosków obejmuje: wymianę transformatorów 110/15 kV w stacjach Milionowa i Łąkowa na jednostki o niższych stratach, budowę stanowisk ekologicznych dla transformatorów 110/15 kV w stacji Dąbrowska w Łodzi i w stacji Stryków, zmniejszenie strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych 15/0,4 kV w Regionie Łódzkim oraz wymianę 1500 szt. energochłonnych opraw rtęciowych. W sumie PGE Dystrybucja realizuje obecnie siedem projektów unijnych: cztery projekty, których źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013), Działanie 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 Elektroenergetyka oraz nowy projekt przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

Ponad 235 mln zł na inwestycje przyłączeniowe wydała w pierwszym półroczu 2012 roku spółka PGE Dystrybucja, to o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wobec zwyżkowej tendencji w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka przewiduje dalszy wzrost środków na ten cel.

Zadania inwestycyjne z zakresu przyłączania nowych odbiorców stanowią blisko 47 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych poniesionych w spółce w pierwszym półroczu 2012r. W ciągu 6 miesięcy 2012 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 44,5 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. W okresie 6 miesięcy br. spółka zrealizowała blisko 28 tys. umów przyłączeniowych, z czego 3 umowy na sieci WN, 280 na sieci SN, i ponad 27,5 tys. na sieci nN. Mając na względzie ilość wydanych warunków przyłączenia w okresie pierwszego półrocza 2012, spółka szacuje wzrost przyłączanych odbiorców w następnych latach. Biorąc to pod uwagę PGE Dystrybucja planuje wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców w kolejnym roku.

7 września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej D(…).P(…). Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzasadniając, że organ regulacyjny jak i Zainteresowany - farma wiatrowa D(…).P(…) nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Wyrok jest prawomocny.

Wcześniej wyrokiem z dnia 11 kwietnia br. Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść Spółki skargę kasacyjną w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej D(…).P(…). Zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został uchylony, a sprawę przekazano do Sądu Apelacyjnego w Warszawie do ponownego rozpoznania. Spór toczył się od 2009 roku. Poziom opłaty za przyłączenie ustalony przez prezesa URE wyniósł 1 mln 50 tys. złotych netto podczas gdy jej poziom ustalony prze Spółkę sięgał kwoty 35 mln 250 tysięcy netto. Firma E (…). Sp. z o.o. nie zgodziła się na wyliczoną przez spółkę wielkość opłaty za przyłączenie i wniosła do Prezesa URE o rozstrzygnięcie tej kwestii. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz następujące po niej wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie były niekorzystne dla spółki. Ich tezą było określenie opłaty za przyłączenie wyłącznie w odniesieniu do poziomu nakładów związanych z samym tylko „przyłączem”, nie zaś w szerszym aspekcie nakładów koniecznych do przyłączenia. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok z przyczyn merytorycznych, uznając za zasadne część z podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów. SN wskazał, że nakłady na przyłączenie powinny być rozumiane wąsko, bez uwzględniania w tych nakładach kosztów rozbudowy sieci. Jednocześnie nie podzielił zarzutu formalnego nieważności postępowania z uwagi na brak zdolności sądowej pozwanego (brak osoby pełniącej funkcję Prezesa URE w momencie wydawania zaskarżonego wyroku) oraz zarzutu naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 7 ust. 8 pkt 3 Prawa energetycznego. Sąd Najwyższy podzielił też wyrażany przez PGE Dystrybucja pogląd że obie powyższe przesłanki nie zostały przez Sąd Apelacyjny dostatecznie zbadane, mimo, że spółka od początku postępowania w sprawie zwracała na nie uwagę organów orzekających, w szczególności w zakresie przesłanek ekonomicznych przyłączenia. To przesądziło o uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

29 sierpnia br., PGE Dystrybucja Oddział Łódź – Miasto złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi cztery wnioski o udzielenie środków pomocowych w formie pożyczki na łączną kwotę 4 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych o wartości 6,4 mln zł., mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.

Trzy złożone przez spółkę wnioski dotyczą zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, poprzez wymianę transformatorów 110/15kV i 15/0,4kV na transformatory o niskich stratach własnych oraz modernizację oświetlenia łódzkich ulic obejmującą wymianę opraw na energooszczędne. Spółka informuje, że dzięki realizacji tych inwestycji nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przyczyni się do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery podczas produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Dzięki modernizacji urządzeń nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery o ponad 60 proc., w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o około 59,4 ton i dwutlenku siarki o około 34 tony. Czwarty wniosek ma na celu ochronę wód i gleby przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. Dotyczy modernizacji dwóch stanowisk transformatorów 110/SN w stacji Dąbrowska w Łodzi oraz dwóch stanowisk transformatorów 110/15kV w Strykowie. Spółka podaje, że dzięki modernizacji transformatorów, wskaźnik stopnia oczyszczania wody będzie wynosił 5mg/litr substancji ropopochodnych przy dopuszczalnym określonym w rozporządzeniu ministerstwa gospodarki poziomie - 15mg/litr.

29 sierpnia 2012 roku opublikowane zostało sprawozdanie Zarządu PGE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku. Oto wyniki PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w pierwszym półroczu bieżącego roku. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 24 proc. przy wzroście przychodów o 6 proc. Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w pierwszym półroczu 2012 r. poziom ponad 2,76 mld zł wobec 2,61 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (+ 6 proc.). EBITDA wyniosła blisko 1,07 mld zł wobec prawie 865,6 mln zł za 6 miesięcy w roku poprzednim (+ 24 proc.). EBIT wyniósł 604,9 mln, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku jego wartość to 416,1 (+ 45 proc.). W konsekwencji w dynamicznym tempie nastąpił przyrost zysku netto do poziomu 444,3 mln zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w pierwszym półroczu 2011 roku (338,8 mln zł). PGE Dystrybucja w ciągu 6 miesięcy 2012 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 504,5 mln zł w stosunku do 392,4 mln zł w roku poprzednim (+28,6 proc.) W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku ( w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r.) nastąpił w Spółce spadek zatrudnienia o 630 etatów. Wyniki osiągnięte w I półroczu 2012 roku są efektem zrealizowanych programów poprawy efektywności przeprowadzonych w skonsolidowanej Spółce, skutkujących obniżeniem kosztów operacyjnych. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na poprawę wyników w pierwszym półroczu bieżącego roku są standaryzacja podstawowych procesów w poszczególnych Oddziałach Spółki, szczegółowe budżetowanie pozycji kosztowych oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Opinie analityków na temat wyników GK PGE za I półrocze 2012 roku. [link do opinie_analitycy_parkiet.pdf

W 2012 roku spółka rozszerzyła zakres stosowania aukcji elektronicznych w postępowaniach zakupowych. Dzięki stosowaniu elektronicznych aukcji zakupowych PGE Dystrybucja zaoszczędziła w pierwszym półroczu br. 35 mln złotych. Obecnie aukcje elektroniczne stosowane są także w postępowaniach prowadzonych przez oddziały spółki.

Oszczędności w PGE Dystrybucja w wielkościach pomiędzy sumą cen najkorzystniejszych ofert „papierowych”, a ofertami z aukcji elektronicznych wyniosły w pierwszym półroczu br. ponad 35 mln zł. Spółka zwraca uwagę, że zasadniczą cechą aukcji elektronicznej jest rywalizacja pomiędzy dostawcami, co prowadzi do obniżenia cen oferowanych produktów i umożliwia dokonywanie oszczędności. Aukcję elektroniczną PGE Dystrybucja zaczęła stosować także w stosunku do zamówień na roboty budowlane, co już przyniosło wymierne korzyści. Spółka informuje, że już wkrótce aukcja stanie się w jej linii biznesowej jednym z podstawowych instrumentów oszczędzania. Zgodnie z planem operator będzie stosował aukcje elektroniczne we wszystkich postępowaniach przetargowych bez względu na rodzaj zamówienia. Spółka informuje, że obecnie w obszarze zakupów kładzie nacisk na standaryzację zakupów, dotyczy to przede wszystkim dostaw i usług. Standaryzacja to uwspólnienie podobnego zamówienia dla wszystkich oddziałów oraz określenie jego najlepszych parametrów, a następnie realizacja zakupu dla całej spółki. Proces ten dokonuje się m.in. w zakresie standaryzacji wszystkich urządzeń sieciowych w PGE Dystrybucji, co przyniosło już oszczędności przy zakupach transformatorów. Centralizacja zakupów to jeden z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki. W najbliższym czasie skuteczność działań spółki zostanie sprawdzona w postępowaniu na zakup bezpieczników o dużym wolumenie kwotowym. Kolejnym krokiem będzie opracowywanie strategii zakupowych obejmujących kompleksowo proces zakupowy we wszystkich kategoriach zamówień. Jak podaje spółka w zamówieniach wspólnych liniowych największe oszczędności uzyskano w usługach ochrony - 6,7 mln zł w skali roku oraz łączności stacjonarnej - ponad 7,4 mln zł. Stosując zamówienia liniowe PGE Dystrybucja na koniec czerwca br. uzyskała 23 proc. oszczędności w zakupach w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

PGE Dystrybucja rozpoczyna proces łączenia Oddziału Łódź Miasto i Oddziału Łódź Teren. Spółka utworzy nowy podmiot: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

PGE Dystrybucja przeprowadzi proces łączenia Oddziału Łódź Miasto i Oddziału Łódź Teren w celu unifikacji procesów biznesowych, systemów i narzędzi informatycznych, modelu funkcjonowania w zakresie strukturalnym i społecznym oraz wykorzystania najlepszych praktyk z obu Oddziałów. W opinii spółki, istniejące na terenie województwa łódzkiego dwa oddziały uzupełniają się w sposób naturalny – jeden obsługuje odbiorców Łodzi, natomiast drugi pozostałą część województwa łódzkiego i część województw ościennych. W związku z istniejącą komplementarnością struktur organizacyjnych obu oddziałów, spółka zamierza stworzyć wspólną organizację, która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie całego województwa łódzkiego. Połączenie oddziałów zmniejszy docelowo koszty funkcjonowania nowej struktury. Operator podkreśla, że dzięki wykorzystaniu efektu skali i synergii podniesie jakość świadczonych usług, w tym kontaktu z klientem, który będzie obsługiwany w biurach obydwu oddziałów. Jednocześnie zaznacza, że dzięki wprowadzeniu najlepszych praktyk z obu oddziałów zwiększy się również efektywność pracy oraz nastąpi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych. Zarząd PGE Dystrybucja podkreśla, że wszystkie działania będą prowadzone są z poszanowaniem gwarancji zachowania uprawnień pracowniczych zawartych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

PGE Dystrybucja realizuje obecnie siedem projektów, które otrzymały dofinansowanie unijne.

Spółka realizuje cztery projekty, których źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013), Działanie 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 Elektroenergetyka oraz projekt przyłączania farmy wiatrowej w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). W czterech oddziałach PGE Dystrybucja, które otrzymały dofinansowanie w ramach POIiŚ, tj. Lublin, Łódź–Teren, Warszawa, Zamość zakończono postępowania przetargowe, w wyniku których do końca maja br. wymieniono 83 transformatory w Oddziale Lublin, 147 - w Oddziale Łódź-Teren, 431 -w Oddziale Warszawa oraz 250 szt. w Oddziale Zamość. Łącznie wymienionych zostało ponad 900 szt. transformatorów. Do 2014r. w ramach czterech projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 sztuk transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych. Rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie. Głównym celem projektów dofinansowanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na terenie Województwa Łódzkiego i tym samym przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu. W wyniku realizacji projektów, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej, ograniczeniu ulegnie również produkcja energii odpowiednio do ograniczenia strat, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Obecnie trwa drugi etap realizacji projektów – organizacja postępowań zakupowych w wyniku których wyłonieni zostaną dostawcy transformatorów na potrzeby realizacji projektów. Realizacja projektów planowana jest na lata 2012-2014. Spółka rozpoczęła również realizację projektu przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Projekt przeszedł etap oceny formalnej. Wynikiem realizacji projektu będzie przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączania farmy wiatrowej. Wartość projektu to 27,7 mln zł., zaś dofinansowania 4 mln zł.

PGE Dystrybucja odnotowała blisko 8,5 proc. spadek zatrudnienia od momentu konsolidacji. Redukcja etatów do dnia 1 czerwca br. wyniosła ponad 1050. Program optymalizacji zatrudnienia jest jednym z programów efektywnościowych realizowanych w spółce.

Stan zatrudnienia w PGE Dystrybucja na dzień przed konsolidacją - 31.08.2010 r. wynosił blisko 12 500 pracowników. W wyniku realizowanego programu optymalizacji w obszarze zatrudnienia ze spółki odeszło ponad 1050 osób. W ramach programu efektywnościowego w 2011 r. przeprowadzone zostały dwie edycje Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych (PDOP), z których skorzystało blisko 430 pracowników, zaś w roku bieżącym zrealizowano Program Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK). O objęcie postanowieniami PDOK wystąpiło ponad 180 pracowników spółki, pozytywna decyzja o możliwości skorzystania z programu i rozwiązania umowy o pracę wydana została dla blisko 150 pracowników. Spadek zatrudnienia rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach. W oddziale Łódź Miasto redukcja zatrudnienia wyniosła blisko 14 proc., w oddziale Skarżysko Kamienna blisko 10 proc., Łódź Teren ponad 9 proc., Warszawa ponad 9 proc., Lublin ponad 8 proc., Rzeszów blisko 8 proc., Zamość ponad 7 proc., Białystok blisko 6 proc. Jak podkreślają władze spółki realizacja programów efektywnościowych w obszarze zatrudnienia umożliwi dalsze podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa oraz sprawności jego funkcjonowania. Programy prowadzone są w poszanowaniu dialogu społecznego i interesów pracowników. Skonsolidowana we wrześniu 2010 roku - na bazie ośmiu spółek operatorskich - PGE Dystrybucja zatrudnia obecnie ponad 11 450 pracowników.

W dorocznym rankingu Kuriera Lubelskiego PGE Dystrybucja S.A. zajęła I miejsce w kategorii największy Inwestor i II miejsce w kategorii Największy Przychód w 2011 roku.

W klasyfikacji 100 najlepszych firm Regionu znaleźliśmy się na III miejscu. Liderami tegorocznego zestawienia zostali Pekao Faktoring i Grupa Handlowa Emperia. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się 5 czerwca w Centrum Konferencyjno - Wystawienniczym Etiuda.

Około 91 mln zł na inwestycje przyłączeniowe wydała w I kwartale 2012 roku spółka PGE Dystrybucja, to więcej o 22 mln niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wobec zwyżkowej tendencji w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka zaplanowała wzrost środków na ten cel w tegorocznym planie inwestycyjnym.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 22 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, z czego ponad 19 tys. to odbiorcy należący do IV i V grupy przyłączeniowej. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 23 proc. wszystkich wydanych warunków, w pozostałych oddziałach: Skarżysko Kamienna ponad 15 proc., Łódź Teren ponad 15 proc., Rzeszów ponad 12 proc., Białystok ponad 10 proc., Zamość ponad 8 proc., Lublin ponad 8 proc., zaś w oddziale Łódź Miasto ponad 6 proc. Na przyłączanie nowych odbiorców w I kwartale 2012 roku, spółka wydała blisko 48 proc. budżetu inwestycyjnego. Zaś dynamika wzrostu nakładów na inwestycje przyłączeniowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przekroczyła 30 proc. W okresie 3 miesięcy br. przyłączono ponad 11 tys. nowych odbiorców. Mając na względzie ilość dotychczas zawartych umów o przyłączenie, spółka szacuje w bieżącym roku znaczny wzrost przyłączanych odbiorców w stosunku do roku ubiegłego. Biorąc to pod uwagę, PGE Dystrybucja planuje przeznaczyć na przyłączanie nowych odbiorców w 2012 roku około 500 mln zł. Ponadto do końca 2012 roku spółka planuje standaryzację i informatyzację procesu przyłączania nowych odbiorców we wszystkich oddziałach. Jak podaje operator, wdrażane rozwiązanie IT – system Przyłączania Nowych Odbiorców - doprowadzi do poprawy efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja rozpoczyna projekt wdrażania systemu inteligentnego pomiaru. Główne założenia i cele projektu zostały zaprezentowane Prezesowi URE na spotkaniu, podczas którego ustalono sposób współpracy wynikający z postanowień zawartych w Stanowisku. Pierwszy etap projektu obejmie ok. 54 tys. punktów pomiarowych w oddziale Białystok i Łódź Miasto.

Obecnie w spółce przygotowywana jest dokumentacja projektu pilotażowego określona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Stanowisku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku. Jak zwraca uwagę PGE Dystrybucja jest to pierwszy projekt budowy w kraju systemu AMI w pełni uwzględniający wymogi zawarte w Stanowisku oraz konsultowany z URE po publikacji Stanowiska w oparciu o przewidziane tam zasady. Kontynuując prowadzone dotychczas działania i uwzględniając doświadczenie zdobyte podczas wdrożenia instalacji pilotażowych zdalnego odczytu (13 instalacji obejmujących ponad 3,3 tys. punktów pomiarowych), wytypowano w spółce dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Pierwsza z nich dotyczy obszaru na terenie Oddziału Łódź Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, zaś druga - Oddziału Białystok i charakteryzuje się długimi ciągami sieciowymi oraz dużym rozproszeniem odbiorców. Każda z instalacji systemu pomiarowego będzie obejmowała ponad 25 tysięcy układów pomiarowych. Pełne opomiarowanie nowoczesnymi licznikami obszarów, na których zostaną zlokalizowane instalacje systemu AMI, obejmujące punkty sieciowe oraz wszystkich odbiorców przemysłowych i gospodarstwa domowe, zapewni możliwość monitoringu i bilansowania przepływów energii w dowolnym okresie. Jak podkreśla PGE Dystrybucja zebrane doświadczenia po zakończeniu projektu pilotażowego pozwolą na weryfikację przyjętych założeń, dokonanie rzetelnej oceny efektywności budowy systemu AMI oraz mogą dać podstawę opracowania projektu optymalnego wdrożenia systemu AMI dla całego obszaru działania operacyjnego spółki. W ocenie spółki uzbrojenie infrastruktury sieciowej w system AMI pozwoli nie tylko na stały monitoring sieci dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, ale także na podniesienie skuteczności działań ukierunkowanych na redukcję strat handlowych (w tym: eliminację nielegalnego poboru energii elektrycznej) i technicznych, skrócenie przerw w dostawach energii oraz ograniczenie kosztów operacyjnych, bilansowania i obsługi klienta. Przeprowadzenie projektu planowane jest w latach 2012-2014.

Do chwili obecnej spółka przeprowadziła konsolidację Rejonów Energetycznych w oddziale Lublin oraz Posterunków Energetycznych w oddziałach Rzeszów i Białystok, Skarżysko Kamienna oraz Łódź-Teren.

1 maja br. w oddziale Lublin Rejon Energetyczny w Kraśniku został połączony z Rejonem Energetycznym w Puławach, Rejon Radzyń Podlaski z Białą Podlaską, a Lubartów z Rejonem Energetycznym Lublin-Teren. W Kraśniku, Radzyniu Podlaskim oraz Lubartowie pozostały Posterunki Energetyczne. W Oddziale Rzeszów skonsolidowanych zostało 7 Posterunków Energetycznych: Rzeszów Teren, Staszów, Stalowa Wola, Mielec, Leżajsk, Krosno, Sanok. Obecnie trwają przygotowania do konsolidacji czterech Rejonów Energetycznych (Rzeszów Teren, Jasło, Janów Lubelski, Tarnobrzeg). W oddziale Białystok zakończono konsolidację 4 Posterunków Energetycznych (Łomża, Bielsk Podlaski, Ełk, Suwałki), w oddziale Łódź–Teren skonsolidowane zostały 3 Posterunki (Tuszyn Mszczonów, Jeżów), zaś w oddziale Skarżysko-Kamienna 3 Posterunki Energetyczne (Radom, Kielce, Skarżysko). Spółka zaznacza, że konsolidacja prowadzona jest w poszanowaniu umów społecznych, nie ma na celu redukcji zatrudnienia oraz odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia dialogu społecznego. Ponadto operator podaje, że w ramach przeprowadzonego Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych z końcem maja br. ze spółki odejdzie blisko 150 pracowników. Wdrażany program nie ograniczy realizacji inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną na obszarze funkcjonowania spółki i jego przeprowadzenie nie odbędzie się kosztem pracowników ani jakości świadczonych usług czy też bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – informuje Operator. Program konsolidacji ma na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki, zwiększenie wydajności pracy Rejonów i Posterunków Energetycznych oraz dostosowanie spółki do wymogów rynku i Regulatora. Spółka zwraca uwagę, że polityka URE i wytyczne konstruowania taryf w zakresie kształtowania cen i stawek na dystrybucję energii elektrycznej na lata 2012-2015 wymuszają na spółce ograniczanie kosztów operacyjnych z jednoczesnym podnoszeniem efektywności dystrybucyjnej w sferze technicznej. Zgodnie z założeniami rozpoczętego programu efektywnościowego, konsolidacji podlegają Rejony i Posterunki Energetyczne we wszystkich oddziałach spółki, z wyłączeniem Oddziału Łódź–Miasto, który proces ten przeprowadził wcześniej. Ze stanu obecnego - 66 Rejonów i 218 Posterunków, w PGE Dystrybucja docelowo pozostanie 40 Rejonów i 143 Posterunki.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w I kwartale 2012 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 190 mln zł. W analogicznym okresie 2011r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 136 mln zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do I kwartału roku ubiegłego wynosi więc blisko 40 proc.

Główne kierunki inwestowania spółki w I kwartale to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN i nN oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych (ZGDI) i układy pomiarowe. PGE Dystrybucja w I kwartale 2012 roku wydała blisko 22 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. Na inwestycje przyłączeniowe w I kwartale br. spółka wydała ponad 91 mln złotych, przyłączając 11 tysięcy nowych odbiorców. W I kwartale 2011r. na przyłączanie nowych odbiorców spółka wydała ponad 69 mln zł. Dynamika wzrostu nakładów na inwestycje przyłączeniowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przekroczyła 30 proc. Istotna część zadań inwestycyjnych w I kwartale br. w PGE Dystrybucja dotyczyła odnowienia zdolności przesyłowych, unifikacji standardów technologicznych stosowanych na sieci i urządzeń elektroenergetycznych, modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Z tego względu wysokie nakłady inwestycyjne, w wysokości blisko 44 mln zł, zostały przeznaczone na sieci SN i nN, co stanowi 23 proc. wszystkich poniesionych w I kwartale br. wydatków inwestycyjnych. Największe nakłady inwestycyjne w I kwartale br. zostały poniesione w oddziałach Białystok, Warszawa, Lublin, Rzeszów. W ocenie spółki podejmowane działania inwestycyjne prowadzą do ograniczenia poziomu strat technicznych energii elektrycznej, a tym samym bezpośrednio przekładają się na stawki w taryfie. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i poprawę efektywności funkcjonowania przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz klientów spółki. W 2012 roku spółka planuje utrzymanie struktury ponoszonych w minionym roku nakładów inwestycyjnych oraz wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców. PGE Dystrybucja uzgodniła z prezesem URE wieloletni plan rozwoju na lata 2011-2015, który zakłada wydatkowanie środków inwestycyjnych w wysokości 4,6 mld złotych, natomiast spółka planuje w tym okresie wydatkowanie środków w wysokości 5,3 mld zł. i w związku z tym dążyć będzie do aktualizacji planu rozwoju.

30 mln zł zaoszczędziła PGE Dystrybucja w ubiegłym roku w wyniku przeprowadzenia wspólnych postępowań zakupowych w ramach linii biznesowej dystrybucja. Centralizacja zakupów to jeden z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki.

Po raz pierwszy PGE Dystrybucja zrealizowała w wymiarze pełnego roku zamówienia w ramach planu zamówień wspólnych liniowych w 2011 roku. Powołany po konsolidacji Departament Zakupów Centrali PGE Dystrybucja corocznie tworzy plan zamówień wspólnych liniowych tj. obejmujący linię biznesową dystrybucji. Operator podaje, że ilość postępowań wspólnych liniowych w roku 2011 wyniosła nieco ponad 40. Spółka podkreśla, że sprawne kierowania szeregiem postępowań zakupowych jednocześnie zapewniają usytuowane w oddziałach spółki centra kompetencyjne obsługujące poszczególne kategorie zakupowe, których pracę koordynuje Departament Zakupów w centrali. Wspólne postępowania zakupowe są jednym z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki. W wyniku przeprowadzenia postępowań wspólnych liniowych spółka uzyskała oszczędności w wysokości ponad 30 mln zł. Największe oszczędności wypracowała przy zakupie urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej, transformatorów, a także ochrony osób i mienia. Operator podaje również kolejny krok zmierzający do ograniczenia kosztów funkcjonowania spółki – są to elektroniczne aukcje zakupowe w postępowaniach. Spółka zwraca uwagę, że zasadniczą cechą aukcji elektronicznej jest rywalizacja pomiędzy dostawcami, co prowadzi do obniżenia cen oferowanych dostaw oraz usług i w efekcie umożliwia dokonywanie oszczędności. Dla przykładu PGE Dystrybucja przeprowadziła aukcję elektroniczną na zakup transformatorów w 2011 roku za kwotę blisko 54 mln złotych. Efektem z aukcji są różnice w wielkościach pomiędzy sumą cen najkorzystniejszych ofert po przeprowadzeniu aukcji a ich cenami z ofert „papierowych”, które wyniosły 5, 5 mln zł.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść Spółki skargę kasacyjną w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej D(…).P(…). Zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został uchylony, a sprawę przekazano do Sądu Apelacyjnego w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Spór toczył się od 2009 roku. Poziom opłaty za przyłączenie ustalony przez prezesa URE wyniósł 1 mln 50 tys. złotych netto podczas gdy jej poziom ustalony prze Spółkę sięgał kwoty 35 mln 250 tysięcy netto. Firma E (…). Sp. z o.o. nie zgodziła się na wyliczoną przez spółkę wielkość opłaty za przyłączenie i wniosła do Prezesa URE o rozstrzygnięcie tej kwestii. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz następujące po niej wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie były niekorzystne dla spółki. Ich tezą było określenie opłaty za przyłączenie wyłącznie w odniesieniu do poziomu nakładów związanych z samym tylko „przyłączem”, nie zaś w szerszym aspekcie nakładów koniecznych do przyłączenia. 11 kwietnia br. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok z przyczyn merytorycznych, uznając za zasadne część z podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów. SN wskazał, że nakłady na przyłączenie powinny być rozumiane wąsko, bez uwzględniania w tych nakładach kosztów rozbudowy sieci. Jednocześnie nie podzielił zarzutu formalnego nieważności postępowania z uwagi na brak zdolności sądowej pozwanego (brak osoby pełniącej funkcję Prezesa URE w momencie wydawania zaskarżonego wyroku) oraz zarzutu naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 7 ust. 8 pkt 3 Prawa energetycznego. Uzasadniając swoje stanowisko w przedmiocie uchylenia zaskarżonego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że istotna w sprawie pozostawała okoliczność, kto ma pokryć koszty związane z koniecznością rozbudowy i modernizacji sieci w sytuacji, gdy modernizacja i rozbudowa wymuszone są przez fakt przyłączenia do sieci farmy wiatrowej. Sąd Najwyższy wskazał, że błędne było twierdzenie Sądu Apelacyjnego, że koszty te ponosi wyłącznie PGE Dystrybucja jako zobowiązana do rozbudowy sieci z mocy art. 7 ust. 5 PE. Sąd Najwyższy uznał, że stosowanie przez Sąd Apelacyjny art. 7 ust. 5 PE w niniejszej sprawie nie było uzasadnione, stąd też drugi z zarzutów kasacyjnych okazał się uzasadniony. Kolejną istotną kwestią pozostawała okoliczność, czy w stanie faktycznym sprawy w ogóle istniały wymagane przez PE przesłanki techniczne i ekonomiczne przyłączenia. Skoro bowiem w warunkach technicznych przekazanych przez spółkę zainteresowanemu wskazano na konieczność budowy znacznych odcinków sieci z czym związane są wysokie koszty, to wymagało dokonania wnikliwej oceny, czy wymienione i obligatoryjne przesłanki faktycznie istniały. Sąd Najwyższy podzielił też wyrażany przez PGE Dystrybucja pogląd że obie powyższe przesłanki nie zostały przez Sąd Apelacyjny dostatecznie zbadane, mimo, że spółka od początku postępowania w sprawie zwracała na nie uwagę organów orzekających, w szczególności w zakresie przesłanek ekonomicznych przyłączenia. To przesądziło o uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

31 marca 2012r. zakończył się okres przyjmowania aplikacji o objęcie postanowieniami Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK). O objęcie postanowieniami Programu wystąpiło ponad 180 pracowników spółki.

Obecnie dyrektorzy generalni oddziałów PGE Dystrybucja przeprowadzają analizę złożonych wniosków o rozwiązanie umów o pracę w trybie Programu. Weryfikacja ta jest prowadzona pod kątem zasadności kontynuowania zatrudnienia umowy z pracownikiem, który złożył wniosek oraz możliwości delegowania realizowanych przez niego zadań. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nastąpi do 31 maja. W uzasadnionych przypadkach rozwiązanie umowy o pracę może być przesunięte do końca 2012 r., aby odejście pracownika nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest aplikująca do Programu osoba. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ramach PDOK pracownikowi będzie przysługiwała jednorazowa odprawa pieniężna, uzależniona od stażu pracy, w wysokości stanowiącej równowartość 17 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy przekracza 10 lat lub równowartość 2 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy wynosi poniżej 10 lat. W pierwszym przypadku jednorazowa odprawa pieniężna nie może przekroczyć kwoty 85 000 zł., w drugim zaś kwoty 10 000 zł. Jak podkreślają władze PGE Dystrybucja celem Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych jest dalsze podnoszenie efektywności organizacji oraz sprawności jej funkcjonowania, w poszanowaniu interesów pracowników i w ramach prowadzonego w spółce dialogu społecznego. Skonsolidowana w 2010 roku - na bazie ośmiu spółek operatorskich - PGE Dystrybucja zatrudnia obecnie blisko 11 700 pracowników.

Od momentu konsolidacji ośmiu OSD, tj. od 01.09.2010r., PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci źródła energii odnawialnej o mocy 280 MW. Z tego 272 MW zainstalowane są w elektrowniach wiatrowych, zaś 6 MW w elektrowniach biogazowych. Do końca 2012 roku planowane jest przyłączenie kolejnych źródeł o łącznej mocy 210 MW.

Operator podaje, że jeśli dojdzie do realizacji zawartych umów o przyłączenie i wydanych warunków przyłączenia, moc nowych przyłączonych źródeł odnawialnych do jego sieci zostanie powiększona o kolejne 3100 MW. Spółka realizując postanowienia ustawy Prawo energetyczne zamieszcza na swojej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł. Z zestawienia wynika, że operator posiada moce przyłączeniowe źródeł, nie uwzględniając niezrealizowanych umów o przyłączenie i wydanych warunków przyłączenia w 2012 roku, w wysokości 3430 MW z tendencją wzrostową do 2016 roku do 4485 MW. Według spółki, potencjalni wytwórcy przygotowując się do złożenia wniosku o przyłączenie źródeł powinni uzyskać informacje o obszarach, na których istnieją już dziś dostępne moce przyłączeniowe. Informacje te dostępne są na stronie internetowej operatora. Spółka może odmówić przyłączenia, w przypadku braku technicznych warunków przyłączenia na danym obszarze. PGE Dystrybucja jest w trakcie opracowania „Ekspertyzy dla programu rozwoju sieci 110 kV”, który to program po zatwierdzeniu i realizacji umożliwi przyłączanie dodatkowych mocy źródeł wytwórczych.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2011 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 1,255 mld zł. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci Sn/nN oraz linie WN i stacje WN/Sn, Sn/Sn.

Na przyłączanie nowych odbiorców w 2011 roku spółka wydała ponad 530 mln zł, co stanowi 42 proc. ubiegłorocznych nakładów inwestycyjnych. W minionym roku PGE Dystrybucja wydała ponad 92 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, przyłączono zaś blisko 61 tys. nowych odbiorców. Istotna część zadań inwestycyjnych w minionym roku w PGE Dystrybucja dotyczyła odnowienia zdolności przesyłowych, unifikacji standardów technologicznych stosowanych na sieci i urządzeń elektroenergetycznych, modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Z tego względu wysokie nakłady inwestycyjne, w wysokości blisko 295 mln zł, zostały przeznaczone na sieci SN i nN, co stanowi 23 proc. wszystkich poniesionych w 2011r. wydatków inwestycyjnych. W minionym roku PGE Dystrybucja przeprowadziła modernizację 92 głównych punktów zasilania oraz oddała do użytkowania 6 nowych stacji WN/Sn (Orla, Wistom, Krasne, Rzepedź, Różan, Przemyśl-Głęboka), ponosząc nakłady w wysokości 107,5 mln zł., czyli 8 proc. nakładów inwestycyjnych. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w oddziałach Warszawa, Białystok, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna. W ocenie spółki, dzięki przeprowadzonym w 2011 roku inwestycjom PGE Dystrybucja uzyska m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, zmniejszenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci, co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz klientów spółki oraz wpłynie na poprawę efektywności funkcjonowania. W 2012 roku spółka planuje utrzymanie podobnej struktury ponoszonych nakładów inwestycyjnych oraz wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców.

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w 2011 roku. EBITDA w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 15 proc., EBIT o ponad 32 proc., przy wzroście przychodów o ponad 4 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w 2011 r. poziom ponad 5,25 mld zł wobec 5,03 mld zł w roku ubiegłym (+4.4 proc.). EBITDA wyniosła blisko 1,62 mld zł wobec prawie 1,41 mld zł rok wcześniej (+15 proc.), zaś EBIT ponad 705 mln zł w stosunku do 533 mln zł w poprzednim roku (+32.2 proc.) W 2011 roku w spółce nastąpił znaczny wzrost realizowanych inwestycji. PGE Dystrybucja w 2011 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 1,255 mld zł w stosunku do 1,054 mld zł w roku poprzednim (+19 proc.) Jak podaje spółka, wyniki osiągnięte w 2011 roku są efektem przeprowadzonej we wrześniu 2010 roku konsolidacji spółek dystrybucyjnych oraz zrealizowanych działań restrukturyzacyjnych skutkujących obniżeniem kosztów operacyjnych. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na ubiegłoroczne wyniki, PGE Dystrybucja wymienia standaryzację podstawowych procesów w poszczególnych oddziałach spółki, aktywne zarządzanie jednostką bilansującą, szczegółowe budżetowanie pozycji kosztowych oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Dodatkowo w roku 2011 w spółce nastąpił spadek zatrudnienia o blisko 7 proc., i tym samym nastąpił wzrost wydajności pracy.

PGE Dystrybucja przygotowuje się do wprowadzenia nowego modelu obsługi klienta, w związku z wdrażaniem jednolitych struktur organizacyjnych w oddziałach spółki oraz wypełnianiem wymagań stawianych przez ustawę Prawo energetyczne w zakresie obowiązków OSD. W spółce powstanie Centrum Wsparcia Klienta Dystrybucyjnego (CWKD).

Według spółki, podstawowym celem planowanego modelu obsługi klienta, jest zapewnienie przejrzystych zasad organizacyjnych w zakresie kontaktów z klientami, w połączeniu z wprowadzeniem i upowszechnieniem pośrednich, teleinformatycznych kanałów kontaktu. PGE Dystrybucja opracowuje jednolite procedury i schematy obsługi klienta oraz planuje wprowadzenie Centrum Wsparcia Klienta Dystrybucyjnego (CWKD). Uruchomienie CWKD planowane jest w latach 2012-2013. Jak podaje spółka, CWKD zapewni wprowadzenie jednolitej ewidencji zgłoszeń, wskazanie osoby realizującej zgłoszenie i terminu wykonania oraz monitorowanie realizacji; zwiększenie efektywności i szybkości usuwania awarii i zakłóceń w sieci dystrybucyjnej poprzez odciążenie dyspozytorów ruchu od kontaktów z klientem; ujednolicenie sposobu obsługi i zapewnienie punktów kontaktu klientów ze spółką po wdrożeniu planowanych zmian organizacyjnych w szczególności w zakresie konsolidacji Rejonów Energetycznych. Wdrożenie jednolitego dedykowanego systemu informatycznego, umożliwiającego prowadzenie procesów obsługi klientów, zintegrowanego z innymi systemami eksploatowanymi w spółce, usprawni w szczególności przyjmowanie i obsługę wniosków klientów. W ramach CWKD planowany jest centralny rejestr zgłoszeń, w którym zarejestrowane będą wszystkie zgłoszenia klientów, przyjęte w różnych formach niezależnie od kanału komunikacji wykorzystanego przez klienta. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i przekazaniu do realizacji, monitorowany będzie sposób, aktualny stan i czas jego realizacji. Rozwiązanie to zapewni automatyzację procesu, poprzez przekazywanie drogą elektroniczną zadań, dokumentów i informacji pomiędzy pracownikami spółki. Ponadto spółka planuje uruchomienie i upowszechnienie nowych elektronicznych kanałów służących kontaktowi z klientem, m.in. kanały telefoniczne z systemem Interactive Voice Response - IVR oraz automatyczny mailing.

PGE Dystrybucja wspólnie z firmą Polkomtel przeprowadziła testy usług cyfrowej łączności dyspozytorskiej w oparciu o technologię CDMA 2000. Wynikiem pozytywnym zakończyło się 75 proc. testów.

Testy zostały przeprowadzone na terenie dwóch Oddziałów spółki: Łódź Miasto oraz Rzeszów, które zostały wybrane ze względu na specyficzne warunki: duża aglomeracja miejska (miasto Łódź) oraz obszar górski (teren Oddziału Rzeszów). W testach sprawdzone zostały podstawowe usługi głosowe wykorzystywane w radiowych systemach dyspozytorskich energetyki oraz transmisji danych z obiektów energetycznych z uwzględnieniem warunków pracy sieci dyspozytorskiej występującej w energetyce. Jak podaje spółka, 75 proc. testów zakończyło się wynikiem pozytywnym, przy czym testy jakości głosu, uważane za kluczowe dla OSD, wykazały potrzebę dodatkowych poprawek w systemie oraz ponownej weryfikacji. Ponadto ważnym elementem w łączności radiowej jest transmisja danych służąca do nadzoru i sterowania urządzeń elektroenergetycznych. Ze względu na brak odpowiednich aplikacji nie można było sprawdzić tej funkcji systemu. Jak zapewnia Polkomtel taki rodzaj testów będzie możliwy do przeprowadzenia jeszcze w bieżącym roku. Aktualnie, w PGE Dystrybucja w zakresie łączności dyspozytorskiej wykorzystywane są systemy analogowe. Spółka, aby wybrać odpowiedni radiowy system łączności dyspozytorskiej dla swoich służb, przeprowadza testy dostępnych na rynku systemów telekomunikacyjnych. Docelowym rozwiązaniem jest system cyfrowej łączności radiowej, który zapewni wysoką jakość rozmów oraz odpowiedni poziom SLA, szczególnie w trakcie (potencjalnych) awarii sieci elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A. wygrała przed Sądem spór ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w sprawie żądania dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym. Wyrok jest nieprawomocny.

28 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił w całości powództwo Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w sprawie udzielenia dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym. Proces trwał ponad 2 lata. W trakcie procesu przeprowadzano postępowanie mediacyjne, które jednak nie doprowadziło do wypracowania warunków ugodowego zakończenia sporu. Obie strony w czasie mediacji wykazywały dużą wolę wypracowania stanowiska kompromisowego, nie mniej ostatecznie sprawę rozstrzygnął wyrok sądowy. 22 grudnia 2009 r. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Lublinie działając na rzecz 47 pracowników PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. wystąpił do Sądu Rejonowego w Lublinie z pozwem przeciw Pracodawcy o udzielenie po 36 dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym w podobnej do czterobrygadowej/wielobrygadowej organizacji pracy, rozszerzony w dniu 19 maja 2011 r. o kolejne 17 dni. W uzasadnieniu pozwu Związkowcy wskazali między innymi, że ze względu na prace związane z procesem technologicznym wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, jak również ciągłym zabezpieczaniem potrzeb ludności w rozumieniu art. 138 Kodeksu pracy, w oparciu o przepisy obowiązujące u Pracodawcy; Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ich żądania są zasadne. PGE Dystrybucja S.A. nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie w całości. Argumentowała, że reprezentowani przez związki zawodowe pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy, wykonując pracę 3-zmianową według ustalonego rozkładu czasu pracy, rozkładu, który jest dopuszczalny w każdym systemie czasu pracy. Nie można zatem automatycznie przyjmować – jak wnosiła Spółka - że wykonywana praca jest pracą w systemie uprawniającym do dodatkowych dni wolnych. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że znaczenie w tej sprawie miała między innymi interpretacja zapisów PUZP odnośnie pojęcia czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy. Wskazał, że 7 lipca 1994 r. strony uznały, że Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie określa uprawnień pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym w systemie 3-zmianowym. Sąd zgodził się z poglądem Spółki, że 3-zmianowy rozkład czasu pracy nie stanowi jeszcze o podobieństwie do czterobrygadowej organizacji pracy. W 3-zmianowym rozkładzie czasu pracy mogą pracować również pracownicy poza ruchem ciągłym.

1 marca 2012 roku PGE Dystrybucja planuje rozpoczęcie realizacji Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK), która zostanie zakończona 31 marca br. Rozwiązywanie umów o pracę na skutek przystąpienia pracownika do PDOK będzie następowało w terminie do 31 maja 2012 roku.

Spółka wyjaśnia, że podstawowym celem Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych jest stworzenie warunków wspierających podejmowanie dobrowolnych decyzji o kontynuacji kariery zawodowej poza strukturami PGE Dystrybucja dla pracowników zatrudnionych w obszarach objętych zmianami organizacyjnymi i technologicznymi. Z Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych będzie mógł skorzystać każdy pracownik, który na dzień 1 marca 2012 r. spełni łącznie następujące warunki: zatrudnienie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz nie ma prawa do renty lub emerytury. Spółka podaje, że rozwiązanie stosunku pracy na warunkach przewidzianych w PDOK będzie możliwe, jeżeli zastąpienie pracownika wnioskującego o przystąpienie do programu innym pracownikiem spółki nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Decyzję o wyrażeniu zgody na przystąpienie pracownika do programu podejmuje dyrektor generalny oddziału. Szczegółowe zasady Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych spółka poda do wiadomości wszystkich pracowników w dniu 27 lutego 2012 r. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ramach PDOK pracownikowi będzie przysługiwała jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 17 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy przekracza 10 lat lub równowartość 2 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy wynosi poniżej 10 lat. W pierwszym przypadku jednorazowa odprawa pieniężna nie może przekroczyć kwoty 85 000 zł., w drugim zaś kwoty 10 000 zł. Jak podkreślają władze PGE Dystrybucji realizacja Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych umożliwi dalsze podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa oraz sprawności jego funkcjonowania, w poszanowaniu interesów pracowników i w ramach prowadzonego w spółce dialogu społecznego.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci blisko 61 tys. odbiorców, z czego ponad 60 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią blisko 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 13 nowych odbiorców.

W minionym roku PGE Dystrybucja wydała ponad 92 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, z czego ponad 77 tys. to odbiorcy należący do IV i V grupy przyłączeniowej. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało blisko 25 proc. wszystkich warunków, w pozostałych oddziałach Skarżysko Kamienna blisko 15 proc., Łódź Teren ponad 14 proc., Rzeszów blisko 13 proc., Białystok 11 proc., Zamość blisko 9 proc., Lublin blisko 8 proc., zaś w oddziale Łódź ponad 6 proc. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółka na przyłączanie nowych odbiorców w 2011 roku wydała ponad 32 proc. budżetu inwestycyjnego. Mając na względzie ilość wydanych warunków przyłączenia w ubiegłym roku oraz zwyżkową tendencję w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka w br. planuje wzrost inwestycji na przyłączanie nowych odbiorców. Ponadto do końca 2012 roku spółka planuje standaryzację i informatyzację procesu przyłączania nowych odbiorców we wszystkich oddziałach. Jak podaje operator, wdrażane rozwiązanie IT - system Przyłączania Nowych Odbiorców doprowadzi do poprawy efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja.

Na początku 2012 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła prace przygotowawcze do wdrożenia kilku systemów informatycznych. Kluczowe z nich to Centralny System Obsługi i Rozliczeń Klientów (CSORK), system przyłączeniowy PNO, system GIS oraz system zarządzania ERP.

CSORK ma być wdrożony jako rozwiązanie centralne w spółce i we wszystkich jej oddziałach. System ma wspierać działalność operatora między innymi w obszarach zarządzania danymi i układami pomiarowymi, obsługi sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz obsługi związanych z tym umów. Jednocześnie rozwiązanie zapewni webowe i mobilne formy komunikacji z klientem oraz wymianę danych z otoczeniem biznesowym. Rozpoczęcie projektu planowane jest w sierpniu 2012r. Wdrożenie systemu trwać będzie około 2 lat. System Przyłączania Nowych Odbiorców i Źródeł Wytwórczych Sieci ma na celu poprawę efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja. Dzięki wdrożeniu centralnego systemu, proces przyłączania nowych odbiorców i wytwórców zostanie ujednolicony we wszystkich ośmiu oddziałach i w centrali spółki. Nowe rozwiązanie informatyczne całkowicie zastąpi dotychczasowe różne rozwiązania technologiczne. PGE Dystrybucja zakończyła właśnie analizy dotyczące tego systemu, zaś planowany termin zakończenia projektu planowany jest na koniec 2012r. Operator planuje także wdrożenie systemu klasy GIS, który służyć będzie do wspomagania kluczowych procesów biznesowych w spółce dotyczących zarządzania siecią dystrybucyjną i jej rozwojem. Narzędzie to umożliwi planowanie i rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej (w tym: przyłączenia nowych klientów) z wykorzystaniem modelowania sieci i analizą alternatywnych scenariuszy. PGE Dystrybucja podkreśla, że system GIS to podstawowa platforma integracyjna i prezentacyjna dla większości procesów i systemów IT wprowadzanych w spółce. Obecnie prowadzone są analizy systemu, zaś przygotowywanie wymagań biznesowych ma zakończyć się pod koniec pierwszego kwartału 2012r. Spółka zakłada, że pełne wdrożenie sytemu nastąpi do końca 2017r. Celem kolejnego planowanego przez PGE Dystrybucja programu jest wdrożenie jednolitego systemu zarządzania ERP we wszystkich oddziałach spółki. Harmonogram wdrożenia systemu zaplanowany został na 2 lata. Realizacja programu pozwoli na zoptymalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz wprowadzenie standaryzacji narzędzi i systemów informatycznych, co w konsekwencji umożliwi centralne zarządzanie systemami informatycznymi i znacząco zoptymalizuje koszty utrzymania systemów klasy ERP. W opinii spółki wdrożenie systemów informatycznych usprawni procesy biznesowe, przyczyni się do obniżki kosztów operacyjnych, poprawi jakość obsługi klienta oraz stanowić będzie uzupełnienie potencjału po spadku zatrudnienia.

W 2012 roku PGE Dystrybucja wprowadziła dla swoich odbiorców nowoczesne rozwiązania taryfowe umożliwiające odbiorcom indywidualnym osiągnięcie wymiernych oszczędności z tytułu użytkowania energii elektrycznej. Dzięki racjonalizacji poboru energii, możliwa jest optymalizacja pracy sieci elektroenergetycznej na terenie obsługiwanym przez spółkę, przekładająca się na dalszą obniżkę kosztów.

Po przeprowadzonym procesie konsolidacji PGE Dystrybucja prowadzi konsekwentne działania w zakresie ujednolicania stawek opłat na terenie działania operatora. Skutkiem tych działań jest obniżenie tempa wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców wschodniej Polski. W opinii spółki niższa dynamika wzrostu stawek opłat na ścianie wschodniej będzie się utrzymywała w kolejnych latach. Obecnie PGE Dystrybucja prowadzi restrukturyzację struktur terenowych, która umożliwi spółce dalsze ograniczenia kosztowe, zmniejszenie wzrostu stawek oraz dostosowanie do modelu regulacyjnego wprowadzonego przez URE.

W 2011 roku PGE Dystrybucja osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 6,87 proc., w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 7,73 proc. W efekcie ograniczenia strat sieciowych w ubiegłym roku koszty spółki związane z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej były mniejsze o około 70 mln zł. w odniesieniu do planowanych.

W celu zmniejszania poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, w 2011 roku PGE Dystrybucja wprowadziła wieloletni program efektywnościowy "Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A." Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii. Jednym z kluczowych działań w zakresie ograniczenia strat sieciowych oraz nielegalnego poboru energii jest poprawa efektywności procesów w obszarze układów pomiarowych oraz przygotowanie infrastruktury wykorzystywanej w obsłudze danych pomiarowych do wymagań modelu Rynku Energii Elektrycznej w Polsce, postulowanego przez Prezesa URE, zgodnych z dyrektywami WE. Spółka w ubiegłym roku przeprowadziła ponad 47 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto i zlikwidowano prawie 2 tys. przypadków nielegalnego poboru energii. W ramach wprowadzonego programu efektywnościowego, spółka w 2011 roku podpisała z NFOŚiGW cztery umowy o dofinansowanie unijne na realizację projektów wymiany transformatorów na niskostratne. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 tys. MWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja w ramach zawartych umów to kwota ponad 80 mln złotych. Istotny wpływ na ograniczanie strat w sieciach miała również planowa wymiana transformatorów na jednostki o niskich stratach oraz inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci SN i nN, linii WN/SN, SN/SN. W 2011r. spółka wymieniła 38 transformatorów WN/SN oraz 1929 transformatorów SN/nN ponosząc blisko 56 mln zł nakładów. Jak podaje spółka, działania prowadzone w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia w 2011 roku poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co wpisuje się w obecnie stosowany przez URE w modelu taryfowym, mechanizm oceny uzasadnionego poziomu różnicy bilansowej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2011 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 1,25 mld zł. W 2010r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1,06 mld zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do roku ubiegłego przekroczyła 10 proc. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci Sn/nN oraz linie WN i stacje WN/Sn, Sn/Sn.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 92 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, z czego ponad 77 tys. to odbiorcy należący do IV i V grupy przyłączeniowej. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółka na przyłączanie nowych odbiorców wydała ponad 400 mln zł. W minionym roku przyłączono blisko 61 tys. odbiorców. W ocenie spółki systematyczny rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnej na terenie jej działania daje możliwość przyspieszenia tempa rozwoju podstawowej działalności. Z tego względu istotna część zadań inwestycyjnych w 2011r. dotyczyła odnowienia zdolności przesyłowych, unifikacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. W minionym roku PGE Dystrybucja przeprowadziła modernizację 92 głównych punktów zasilania oraz oddała do użytkowania 6 nowych stacji WN/Sn (Orla, Wistom, Krasne, Rzepedź, Różan, Przemyśl-Głęboka), ponosząc nakłady w wysokości 107,5 mln zł. Zaś łączne nakłady na budowę nowych i modernizację dotychczasowych linii WN wyniosły blisko 35 mln zł. Jako największą inwestycję minionego roku spółka wymienia budowę nowej stacji 110/15 kV Przemyśl-Głęboka wybudowanej w układzie H5, wpiętej w pierścień linii 110 kV Przemyśl-Przemyśl Bakończyce. Inwestycja kosztowała blisko 20 mln zł i ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości zasilania odbiorców na obszarze miasta Przemyśl. Kolejną ważną inwestycją zakończoną we wrześniu 2011r. było podłączenie w Gminie Orla na Podlasiu fabryki ultra cienkich płyt HDF firmy Swedspan Polska z grupy IKEA. Realizacja tego przedsięwzięcia trwała 15 miesięcy, a podłączenie tak dużego odbiorcy możliwe było dzięki budowie nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji 110/15 kV. Fabryka HDF to jeden z największych odbiorców energii elektrycznej w regionie północno-wschodniej Polski. Dzięki przeprowadzonym w 2011 roku inwestycjom spółka uzyska m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, zmniejszenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci. W ocenie spółki realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i poprawę efektywności funkcjonowania przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz klientów spółki.

W 2011 roku PGE Dystrybucja odnotowała znaczne zmniejszenie zatrudnienia.Łącznie ze spółki odeszło 830 Pracowników, co stanowi 7,1 proc. zatrudnionych.

Na odejścia złożyło się głównie przystąpienie pracowników do Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych, przejścia na emerytury i renty oraz weryfikacja umów terminowych. Spadek zatrudnienia rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, sięgając od blisko 11 procent w oddziale Łódź-Miasto do 4 % w oddziale Białystok. W odpowiedzi m.in. na zmniejszenie zatrudnienia spółka konsoliduje swój potencjał infrastrukturalny. Z początkiem 2012 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła realizację najważniejszego w tym roku projektu efektywnościowego: konsolidacji Rejonów i Posterunków Energetycznych. Dotyczy on siedmiu oddziałów spółki posiadających struktury terenowe. Głównym celem projektu jest obniżenie w ciągu dwóch najbliższych lat kosztów funkcjonowania spółki. Jednak nie odbędzie się to kosztem pracowników ani jakości świadczonych naszym klientom usług czy też bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – podkreśla Operator. Jednocześnie zaznacza, że w rezultacie przeprowadzenia konsolidacji służby eksploatacyjno-ruchowe zyskają szersze możliwości wykorzystania swojego potencjału a zarządzanie mniejszą ilością lepiej dosprzętowionych jednostek terytorialnych pozwoli na podniesienie ich efektywności i sprawności. Cały projekt, rozłożony na lata 2012-2013, w swoich założeniach przewiduje poszanowanie dla nabytych praw pracowniczych i nie przewiduje konieczności wypowiadania umów o pracę, nie przewiduje on także likwidacji Rejonów Energetycznych, a jedynie w niektórych przypadkach zmianę statusu na Posterunek. Spółka zaznacza, że konsolidacja prowadzona jest w poszanowaniu umów społecznych, nie ma na celu redukcji zatrudnienia oraz odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia dialogu społecznego. PGE Dystrybucja zwraca również uwagę, że polityka URE i wytyczne konstruowania taryf w zakresie kształtowania cen i stawek na dystrybucję energii elektrycznej na lata 2012-2015 wymuszają na spółce ograniczanie kosztów operacyjnych z jednoczesnym podnoszeniem efektywności dystrybucyjnej w sferze technicznej. W chwili obecnej operator notuje brak pokrycia ponoszonych kosztów operacyjnych w zatwierdzonej taryfie. Kształtowanie wyników OSD oznacza koncentrację na optymalizacji kosztów oraz efektywności inwestycji. Niezbędne jest zatem stworzenie organizacji dostosowanej do wymogów rynku i Regulatora – dodaje spółka.

Pokrywająca blisko 40 proc. powierzchni kraju PGE Dystrybucja S.A. zakończyła rok 2011 z sukcesem realizując szereg inwestycji, wprowadzając programy efektywnościowe oraz ujednolicone standardy organizacyjne.

Konsolidacja ośmiu operatorów systemu dystrybucyjnego umożliwiła przeprowadzenie zmian organizacyjnych połączonych podmiotów, między innymi w zakresie przygotowania optymalizacji struktury i organizacji posterunków i rejonów energetycznych. Ujednolicona struktura oddziałów, a w konsekwencji rejonów i posterunków energetycznych pozwoli na dalszą standaryzację eksploatacji sieci i poprawę obsługi klienta. Prowadzone przez PGE Dystrybucja S.A. działania w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia w 2011 roku poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co wpisuje się w obecnie stosowany przez URE, w modelu taryfowym, mechanizm oceny uzasadnionego poziomu różnicy bilansowej. W 2011 roku Spółka osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 7 proc. (2010 – 7,73 proc.). Obniżenie wskaźnika strat sieciowych o 0,73 proc. w stosunku do roku poprzedniego, zgodnie z założeniami programu, skutkowało znaczącym zmniejszeniem kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej. Kolejny obszar usprawniania funkcjonowania Spółki, związany również z programem efektywnościowym w zakresie minimalizacji strat sieciowych dotyczy projektu wymiany transformatorów na niskostratne, w ramach którego Spółka podpisała z NFOŚiGW w 2011 roku cztery umowy o dofinansowanie unijne. Celem projektów jest modernizacja infrastruktury służącej dystrybucji energii elektrycznej, zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 tys. MWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Pozytywną weryfikację formalną przeszły również projekty, których źródłem dofinansowania będzie RPO WŁ 2007-2013. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja S.A. w 2011 roku to kwota ponad 80 mln złotych. Istotny wpływ na wzrost efektywności funkcjonowania Spółki miała planowa wymiana transformatorów na jednostki o niskich stratach. Ponadto znaczne kwoty zostały przeznaczone na przebudowę i modernizację sieci, rozpoczęte zostały m.in. prace przy budowie 5 nowych stacji WN/SN. Sukcesem zakończył się także przeprowadzony w PGE Dystrybucja S.A. program optymalizacji w obszarze zatrudnienia. W poszanowaniu interesów pracowników i w ramach prowadzonego w Spółce dialogu społecznego przeprowadzone zostały dwie edycje Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych. Łącznie z PDOP skorzystało blisko 430 pracowników Spółki. W 2011 roku PGE Dystrybucja S.A. uzgodniła z prezesem URE wieloletni plan rozwoju na lata 2012-2015, który zakłada wydatkowanie środków inwestycyjnych w wysokości 4,6 mld złotych, natomiast Spółka planuje wydatkowanie środków w wysokości 5,3 mld zł. Główne projekty inwestycyjne przeprowadzone w 2011 roku dotyczyły przyłączania nowych odbiorców (około 500 mln zł), inwestycji w sieci Sn/nN (ponad 230 mln zł) oraz linie WN i stacje WN/Sn, Sn/Sn (około 200 mln zł). W ocenie Spółki, systematyczny rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnej w 2011 roku przyczyniły się do przyspieszenia tempa rozwoju podstawowej działalności. Dzięki zrealizowanym projektom PGE Dystrybucja S.A. uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci. Ponadto w opinii Zarządu Spółki, konsekwentne i sprawne przeprowadzenie programów efektywnościowych przyczyniło się do znacznej redukcji kosztów oraz do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. PGE Dystrybucja S.A. obsługuje aktualnie przeszło 5 milionów podmiotów przyłączonych do jej sieci. Na same tylko inwestycje przyłączeniowe w 2011 roku spółka wydała ok. pół mld złotych, przyłączając 60 tysięcy nowych odbiorców, również w roku 2012 spółka planuje przeznaczyć na przyłączanie nowych odbiorców co najmniej 500 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site