O Oddziale

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej Polsce.

Działając na obszarze 28 301 km2, obejmujemy całe województwo podlaskie oraz część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Energię elektryczną przesyłamy liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 54 530 kilometrów (razem z przyłączami). Obsługujemy 15 566 stacji elektroenergetycznych.