O Oddziale

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej Polsce. Działając na obszarze 27 200 km2, obejmujemy całe województwo podlaskie oraz część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Energię elektryczną przesyłamy liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 50 602 kilometrów (razem z przyłączami).