Łódź

O Oddziale

Działa na obszarze 16.621 km2 w województwie łódzkim oraz w części województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego. 

Długość linii energetycznych (z przyłączami): 56 013 km

Ilość stacji transformatorowych: 15 607 szt.
Liczba odbiorców: ok. 1 163 tys.

 

Kancelaria Główna Oddziału Łódź

Łódź, ul. Tuwima 58

pracuje w godzinach:

8:00–16:00 

 

Punkt Obsługi Klienta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Łódź, ul. Tuwima 58

pracuje w godzinach:
8:00–16:00

 

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia
obsługiwane są w Rejonach Energetycznych
Przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (42) 675 12 03
(42) 675 24 15
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (42) 675 10 00 prefiks 4

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych. Dane kontaktowe do Rejonów Energetycznych - kliknij O D N O Ś N I K

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site