Łódź

O Oddziale

Działa na obszarze 19.428 km2 w województwie łódzkim oraz w części województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego. 

Długość linii energetycznych (z przyłączami): 64 821 km

Ilość stacji elektroenergetycznych: 16 536 szt.
Liczba odbiorców: ok. 1 163 tys.

 

Kancelaria Główna Oddziału Łódź

Łódź, ul. Tuwima 58

pracuje w godzinach: 7:00-15:00,

 

Punkt Obsługi Klienta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Łódź, ul. Tuwima 58

pracuje w godzinach: 7:00-15:00

 

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia
obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.
(42) 675 10 00
Przyłączanie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (42) 675 12 03
(42) 675 24 15
dystrybucja_site pgedystrybucja_site