Łódź

O Oddziale

Działa na obszarze 16.621 km2 w województwie łódzkim oraz w części województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego. 

Długość linii energetycznych (z przyłączami): 56 013 km

Ilość stacji transformatorowych: 15 607 szt.
Liczba odbiorców: ok. 1 163 tys.

 

Kancelaria Główna Oddziału Łódź

Łódź, ul. Tuwima 58

pracuje w godzinach:  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00-15:00, wtorek.: 9:00-17:00

 

Punkt Obsługi Klienta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Łódź, ul. Tuwima 58

pracuje w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00-15:00, wtorek.: 9:00-17:00

 

Informacja

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, że od 1 lipca br. zostanie uruchomiony kolejny PUNKT OBSŁUGI KLIENTA DYSTRYBUCYJNEGO w Łodzi przy ul. Ratajskiej 5/7(siedziba Rejonu Energetycznego Łódź)

Godziny otwarcia POKD:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 – 15:00,wtorek 9:00 – 17:00

Zapraszamy

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia
obsługiwane są w Rejonach Energetycznych. Dane kontaktowe do Rejonów Energetycznych - kliknij O D N O Ś N I K
Przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (42) 675 12 03*
(42) 675 24 15*
* - numery telefonów TYLKO dla przyłączeń na wysokim i średnim napięciu, przyłączenia do sieci niskiego napięcia
obsługiwane są w Rejonach Energetycznych. Dane kontaktowe do Rejonów Energetycznych - patrz wyżej
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (42) 675 10 00 prefiks 4
dystrybucja_site pgedystrybucja_site