O Oddziale

Działa na obszarze 12 144 km2 w województwie lubelskim.
Długość linii energetycznych: 41 195 km
Ilość stacji transformatorowych: 9 930 szt.
Liczba odbiorców: ok. 560 tys.