O Oddziale

Działa na obszarze 12 140,7 km2 w województwie lubelskim.
Długość linii energetycznych: 43 257 km
Ilość stacji elektroenergetycznych: 10 398 szt.
Liczba odbiorców: ok. 560 tys.