O Oddziale

Obsługuje obszar 17 373,1 km2 w woj. podkarpackim oraz częściach województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.
Długość linii energetycznych: ok. 58 318 km
Liczba stacji elektroenergetycznych: 12 023 szt.
Liczba odbiorców: ponad 700 tys.