O Oddziale

Obsługuje obszar 17 374 km2 w woj. podkarpackim oraz częściach województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.
Długość linii energetycznych: ok. 39 600 km
Liczba stacji transformatorowych: 11 425 szt.
Liczba odbiorców: ponad 700 tys.